Membrii fondatori
și

Istoric

Institutul Bancar Român (IBR) este un catalizator al noilor tendinţe din banking, transpunându-le în programe de training, care au scopul de a dezvolta competenţe profesionale complexe în concordanţă cu noile roluri ale angajaţilor din sistem. Prin varietatea ofertei de training, (peste 100 de cursuri şi seminarii) calitatea şi tehnicitatea acesteia, IBR se poziţionează ca leader în furnizarea programelor de pregătire în domeniul financiar-bancar, acoperind cu succes şi arii de mare interes pentru companii. Anual, peste 3500 de specialişti beneficiază, la IBR, de programe aplicate, în varianta open sau in-house/ tailor made.

Mesajul nostru este că personalul nu reprezintă „un element de cost”, ci o resursă, care contribuie la creşterea performanţei instituţiei. Sau, citându-l pe Benjamin Franklin:
„An investment in knowledge, pays the best interest”.

INSTITUTUL BANCAR ROMÂN, persoană juridică fără scop patrimonial fondată în 1991 de către Banca Naţională a României (BNR) şi Asociaţia Română a Băncilor (ARB) are ca principal obiectiv perfecţionarea profesională, pregătirea şi specializarea personalului din sectorul financiar – bancar, în conformitate cu strategia stabilită de Banca Naţională a României (BNR) în cooperare cu Asociaţia Română a Băncilor (ARB) şi cu programele aprobate de Consiliul de Administraţie.

Programele de formare şi specializare financiar – bancară desfăşurate în cadrul IBR se adresează nevoilor reale de pregătire ale angajaţilor, precum şi profesioniştilor care vizează o carieră în domeniul financiar-bancar sau personalului care lucreză în alte sectoare de activitate, dar care prin natura serviciilor au nevoie de cunoştinţe de specialitate în domeniu. Tematica variată a cursurilor este concepută pentru toate nivelurile de formare continuă, astfel încât aceasta să îndeplinească cerinţele de calitate, flexibilitate şi accesibilitate ale grupurilor ţintă cărora li se adresează.

Încă din anul 1991, IBR a demarat un proces de întărire a legăturilor cu reţeaua europeană a institutelor financiar-bancare – European Banking & Financial Services Training Association – EBTN, fiind unul dintre membrii fondatori. De la început, IBR s-a angrenat în procesul de transformare a EBTN într-un vehicul european pentru sprijinirea procesului de standardizare, acreditare, certificare şi asigurarea calităţii programelor de training specializat, destinate sectorului serviciilor financiar-bancare din ţările membre ale Uniunii Europene.

În acest cadru, rolul IBR este de a aplica politicile şi strategiile la nivel european ale institutelor bancare şi de a se implica în proiecte de cercetare în domeniul financiar. IBR s-a înscris pe direcţia promovării şi realizării de standarde europene de training financiar-bancar, în cadrul Asociaţiei Europene a Institutelor Bancare şi în cooperare cu European Banking & Financial Services Training Association – EBTN. Alături de alte institute bancare europene, IBR s-a implicat ca partener într-o serie de proiecte de anvergură europeană, cum ar fi VEBS Project (Virtual European Banking School), CERTIFIED (“Certification & Accreditation System for Financial Services Sector Education and Training”), EROBANQUA (“European Banking Network for Quality Assurance”), EQUALIFISE (“European Qualification Assurance League in Financial Services”), FIRST (Financial Services EQF Translators in EU”).

De asemenea, IBR a preluat şi oferit în România, începând cu 2005 programul de training bancar cu certificare europeană “European Foundation Certificate in Banking”.

Începând cu anul 2016, EBTN implementează un nou standard de calitate în pregătirea profesională a adulţilor – Triple E. Institutul Bancar Român a participat la elaborarea standardului Triple E alături de alte institute de training financiar-bancar din Europa: Warszawski Instytut Bankowości – Polonia, Frankfurt School of Finance & Management – Germania, The Chartered Institute of Bankers in Scotland – UK, ABISERVIZI SpA – ABIFORMAZIONE – Italia, Hellenic Banking Institute of the Hellenic Bank Association – Grecia, Institute of Banking Education – Slovacia, Malta Union of Bank Employees – Malta.

In cadrul proiectului Triple E, IBR a avut şi responsabilitatea fazei de testare a standardului Triple E pe programul EFCB – European Foundation Certificate in Banking.

Sub egida EBTN s-a constituit Comitetul Triple E EFCB, care are ca obiectiv acordarea de consultanţă şi acreditarea institutelor de training financiar-bancar interesate de obţinerea acreditării Triple E EFCB.

Ca o continuare firească a extinderii programelor oferite în parteneriate strategice cu parteneri europeni şi internaţionali, IBR a semnat noi parteneriate pentru livrarea către industria bancară a unor programe cu certificare globală:
 • RiFS – Risk in Financial Services şi GFC – Global Financial Compliance, ambele oferite de către CISI UK – Chartered Institute for Securities and Investment
 • CEFA – Certified European Financial Analyst, certificare oferită de către EFFAS – European Federation of Financial Analysts Societies în colaborare cu AAFBR – Asociaţia Analiştilor Financiar-Bancari din România
 • ACI Dealing Certificate, emis de către ACI – The Financial Markets Association
 • EFCB – European Foundation Certificate in Banking / Certificatul Bancar European, emis de către EBTN – European Banking & Financial Services Training Association
 • CB – Chartered Banker, oferit de către CIOBS – Chartered Institute of Bankers in Scotland

Începând cu anul 2009, din surse proprii, prin cooperări cu organisme şi instituţii europene de înalt nivel profesional institutul devine iniţiatorul construirii standardelor ocupaţionale ale profesiunilor bancare.

Începând cu anul 2013, Institutul Bancar Român a intrat într-o nouă etapă, operând inclusiv ajustări instituţionale. Orientarea prioritară este aceea spre dezvoltarea unui sistem coerent şi unitar de asigurare a celor mai inalte standarde de calitate în formarea profesională continuă pentru sectorul serviciilor financiare.

Câteva dintre reperele activităţii IBR:
 • IBR are în prezent un număr de 8 centre regionale în cele 8 capitale ale regiunilor de dezvoltare din România şi 30 de centre judeţene asociate; peste 140 de experţi asociaţi (specialişti din sectorul financiar-bancar, cadre universitare, conducători de bănci şi instituţii financiare nebancare);
 • peste 1.800 cursanţi ai IBR au obţinut Certificatul Bancar European;
 • în calitate de centru de testare acreditat ECDL (European Computer Driving License – ECDL), IBR a acordat peste 1460 de certificate ECDL Complet sau Avansat;
 • colaboreaza cu circa 150 de traineri / lectori asociaţi (bancheri, profesori, specialişti, experţi);
 • este membru al European Banking & Financial Services Training Association (EBTN), asociaţia europeană a institutelor bancare din Europa, membru al International Chamber of Commerce (ICC) şi membru al Chartered Institute for Securities and Investment (CISI UK);
 • este membru al Comitetului Sectorial „Activităţi Financiare, Bancare şi de Asigurări”, în această calitate având un rol activ în procesul de certificare a competenţelor, elaborarea standardelor ocupaţionale şi implementarea conceptului de formare profesională continuă.