Membrii fondatori
și

Educație financiară

Educație financiară

Educație financiară

Educaţie financiară pentru elevi şi studenţi

Educaţie şi competenţă bancară pentru profesori

Implicarea Institutului Bancar Român în proiecte de educaţie financiară şi educaţie profesională a fost recomandată de către dl. Guvernator al Băncii Naţionale a României încă din anul 2017, în sprijinul sistemului financiar-bancar, cu rol de creştere a incluziunii şi intermedierii financiare.

În acest context, menţionăm conferinţele, workshopurile, programele de educaţie financiară destinate elevilor și liceenilor, „Concursul European Money Quiz” şi proiectul de promovare şi diseminare a educaţiei financiare „train the trainers” pentru profesorii din licee şi şcoli generale, proiect dezvoltat şi implementat împreună cu ARB, care s-a lansat în octombrie 2018: „Educaţie şi competenţă bancară pentru profesori” – din perspectiva utilizatorului de servicii financiare.

Anual se organizează 4 grupe la care participă aproximativ 200 de profesori din liceele şi şcolile bucureştene şi din ţară (aceştia devin vectori de propagare a noţiunilor şi cunoştinţelor financiar–bancare, sprijinind incluziunea financiară a tinerilor şi, ulterior, cu impact în creşterea gradului de intermediere financiară).

La începutul anului 2021, IBR s-a autorizat la Ministerul Educaţiei şi Cercetării pentru programul „Educaţie economico-financiară pentru profesori”. Astfel, IBR pregăteşte grupe de formatori specializaţi, cadre didactice care, prin parcurgerea şi absolvirea acestui program, vor dispune de cunoştinţele şi abilităţile specifice domeniului economico-financiar, pe care le vor prezenta, la rândul lor, în instituţiile de învăţământ, în cadrul orelor de Educație socială. Institutul Bancar Român (IBR) este furnizorul cursului acreditat de Ministerul Educației și Cercetării, pe o perioadă de 4 ani, prin Ordinul 3559/2021 privind acreditarea programelor de formare continuă.