Protecţia datelor (GDPR): principalele aspecte legislative – cerinţe şi recomandări

Protecţia datelor (GDPR): principalele aspecte legislative – cerinţe şi recomandări

    NOU 

La data de 4 mai 2018 au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cele două acte normative care compun pachetul legislativ privind protecţia datelor la nivelul Uniunii Europene:

 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor – GDPR/General Data Protection Regulation),
 • Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii.

GDPR actualizează principiile stabilite încă de acum două decenii de Directiva 95/46/CE care îşi va înceta aplicabilitatea odată cu intrarea în vigoare GDPR începând cu data de 25 mai 2018.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este prezentă aproape în orice activitate de afaceri, indiferent de industria în care activează operatorul de date sau împuternicitul acestuia, mai ales în industriile care sunt caracterizate prin operaţiuni zilnice de prelucrări ale datelor cu caracter personal (financiar – bancar, asigurări, IT&C, telecom, media etc.).

GDPR obligă aproape toate instituţiile publice din UE, cât şi o parte din companiile private sa desemneze un responsabil cu protecţia datelor care sa vegheze la respectarea prevederilor GDPR în companie. Indeplinirea acestei funcţii necesita cunoştinte temeinice pentru înţelegerea tuturor operaţiunilor de prelucrarea datelor personale, în contextul afacerii sau activităţii instituţionale a operatorului sau a împuternicitului acestuia, a riscurilor pe care le implica operaţiunile de prelucrare a datelor pentru persoanele vizate, respectiv a drepturilor şi intereselor lor fundamentale, în echilibru cu interesele legitime ale operatorilor.

OBIECTIV

Scopul acestui curs constă în a aduce la cunoştinţă şi a evidenţia principalele elemente de noutate şi cerinţe ale GDPR.

GRUP TINTA

 • Salariaţi care prelucrează date cu caracter personal în instituţii financiar-bancare şi companii, din departamentele: financiar, contabilitate, resurse umane, vânzări, marketing, suport clienţi, managementul riscurilor;
 • Profesionişti care doresc să se pregatească pentru a deveni responsabili cu protecţia datelor cu caracter personal (DPO).
 • Persoane fizice care doresc să-şi cunoască drepturile privind protecţia datelor personale;

CONTINUT

 1. Principalele noutăţi aduse de GDPR (registrul inventar, drepturi noi, DPO – ofiterul/responsabilul de protecţia datelor, privacy by design si privacy by default etc)
 2. Tipurile de date cu caracter personal care intră sub incidenţa GDPR
 3. Drepturile persoanelor vizate şi exercitarea acestora
 4. Consimţământul
 5. Analiza impactului GDPR asupra activităţii
 6. Incidente de protectie si securitate a datelor (măsuri, răspundere juridica, sancţiuni)
 7. Rolul şi responsabilităţile ofiţerului de protecţia datelor

LECTOR

Mihaela – Corina Bouleanu este Director al Direcţiei Conformitate la OTP BANK Romania SA, parte a OTP Group, unul dintre cele mai importante grupuri financiare din Europa Centrala şi de Est. Anterior a fost Director Divizia Conformitate la Banca Românească SA – Membră a Grupului National Bank of Greece. De asemenea, a lucrat la Banca Naţionala a României ca Inspector în cadrul Direcţiei Supraveghere, având o vastă expertiză în cerinţe de prudenţialiate la nivelul sistemului bancar romanesc. A deţinut funcţii executive în companii de real-estate şi vânzări. Mihaela are o vastă experienţă în domeniile conformitate, spălarea banilor şi securitate bancara. Ea este Vice-Presedinte al Comisiei de Conformitate din cadrul Asociaţiei Romane a Băncilor, fiindu-i recunoscuta contribuţia adusă şi în cadrul Grupului de Lucru privind Directiva a IVa AML/CFT. Este certificată în domenii precum protecţia datelor, audit şi control intern, spălarea banilor, managementul riscurilor de frauda în industria serviciilor financiare.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe parcursul a 8 ore.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

TBA 2019, orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANĂ DE CONTACT

dr. Sanda Voinescu
Specialist formare
tel. 0372 394442
e-mail: sanda.voinescu@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii