Protecţia datelor (GDPR): principalele aspecte legislative – cerinţe şi recomandări

Protecţia datelor (GDPR): principalele aspecte legislative – cerinţe şi recomandări

 online

   

La data de 4 mai 2018 au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cele două acte normative care compun pachetul legislativ privind protecţia datelor la nivelul Uniunii Europene:

 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor – GDPR/General Data Protection Regulation),
 • Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii.

GDPR actualizează principiile stabilite încă de acum două decenii de Directiva 95/46/CE care îşi va înceta aplicabilitatea odată cu intrarea în vigoare GDPR începând cu data de 25 mai 2018.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este prezentă aproape în orice activitate de afaceri, indiferent de industria în care activează operatorul de date sau împuternicitul acestuia, mai ales în industriile care sunt caracterizate prin operaţiuni zilnice de prelucrări ale datelor cu caracter personal (financiar – bancar, asigurări, IT&C, telecom, media etc.).

GDPR obligă aproape toate instituţiile publice din UE, cât şi o parte din companiile private sa desemneze un responsabil cu protecţia datelor care sa vegheze la respectarea prevederilor GDPR în companie. Indeplinirea acestei funcţii necesita cunoştinte temeinice pentru înţelegerea tuturor operaţiunilor de prelucrarea datelor personale, în contextul afacerii sau activităţii instituţionale a operatorului sau a împuternicitului acestuia, a riscurilor pe care le implica operaţiunile de prelucrare a datelor pentru persoanele vizate, respectiv a drepturilor şi intereselor lor fundamentale, în echilibru cu interesele legitime ale operatorilor.

OBIECTIV

Scopul acestui curs constă în a aduce la cunoştinţă şi a evidenţia principalele elemente de noutate şi cerinţe ale GDPR.

GRUP TINTA

 • Salariaţi care prelucrează date cu caracter personal în instituţii financiar-bancare şi companii, din departamentele: financiar, contabilitate, resurse umane, vânzări, marketing, suport clienţi, managementul riscurilor;
 • Profesionişti care doresc să se pregatească pentru a deveni responsabili cu protecţia datelor cu caracter personal (DPO).
 • Persoane fizice care doresc să-şi cunoască drepturile privind protecţia datelor personale;

CONTINUT

 1. Principalele noutăţi aduse de GDPR (registrul inventar, drepturi noi, DPO – ofiterul/responsabilul de protecţia datelor, privacy by design si privacy by default etc)
 2. Tipurile de date cu caracter personal care intră sub incidenţa GDPR
 3. Drepturile persoanelor vizate şi exercitarea acestora
 4. Consimţământul
 5. Analiza impactului GDPR asupra activităţii
 6. Incidente de protectie si securitate a datelor (măsuri, răspundere juridica, sancţiuni)
 7. Rolul şi responsabilităţile ofiţerului de protecţia datelor

LECTOR

Mihaela – Corina Bouleanu este Director Executiv al Direcţiei Conformitate la OTP BANK România. Anterior a fost Director Divizia Conformitate la Banca Româneasca SA – Membră a Grupului NBG. De asemenea, a lucrat la Banca Naţională a României (BNR) ca Inspector în cadrul Direcţiei Supraveghere, având o vastă expertiză în domeniul cerinţelor de prudenţialitate la nivelul sistemului bancar românesc. A deţinut şi funcţii executive în companii de real-estate şi vânzări. Ariile sale de expertiză cuprind conformitatea, spălarea banilor şi securitatea bancară. Din 2020 este Preşedinte al Comisiei de Conformitate din cadrul Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), fiindu-i recunoscută contribuţia adusă şi în cadrul Grupului de Lucru privind implementarea Directivei a IVa AML. Este certificată în domenii precum: protecţia datelor, audit şi control intern, spălarea banilor, managementul riscurilor de fraudă în industria serviciilor financiare.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe parcursul a 8 ore.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

TBA, orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

Cursul se va livra ONLINE, pe platforma Zoom

Cursanţii vor avea nevoie de un laptop sau tabletă și conexiune la internet.

Accesul pe platforma ZOOM se va face cu ajutorul unui link pe care il vom transmite cursantilor, pe email, cu doua zile inainte de inceperea cursului.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANĂ DE CONTACT

dr. Sanda Voinescu
Specialist formare
tel. 0748886820
e-mail: sanda.voinescu@ibr-rbi.ro

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii