Certificatul Bancar European Triple E – Triple E European Foundation Certificate in Banking (5 luni)

Certificatul Bancar European Triple E – Triple E European Foundation Certificate in Banking (5 luni)

 

ORGANIZAREA PROGRAMULUI

Cursul cuprinde următoarele etape de studiu:

1. perioada de instruire individuală constă în aprofundarea cunoştinţelor teoretice cuprinse în suportul de curs şi în bibliografia ataşată acestuia. Materialele vor fi transmise la începutul perioadei de instruire. În perioada de instruire individuală, cursanţii pot transmite organizatorului de curs întrebări cu privire la conţinutul materialelor studiate. Răspunsurile la întrebări vor fi oferite de către lector pe parcursul cursului.

2. perioada de instruire la clasă (4 seminarii), conform unui program prestabilit. Seminariile vor avea ca obiectiv: aprofundarea noţiunilor teoretice, studii de caz, exemplificări, simulări, etc.;

3. evaluarea cunoştinţelor la finalul cursului

Durata

5 luni (martie – iulie 2020)

Participanţii vor obţine, la finalul programului, Triple E European Foundation Certificate in Banking, emis de EBTN – European Banking & Financial Service Training Association.

Acte necesare înscrierii:

Formular de înscriere, copie act de identitate, copie diplomă de bacalaureat/licenţă.

Data lansarii:  martie 2020

Amănunte cu privire la derularea programelor şi a procedurilor de înscriere pot fi obţinute consultând web-site-ul IBR la adresa: www.ibr-rbi.ro sau la adresa e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro

telefon: 021.327.50.87, 0372.394.424, 0748.886.803, fax: 021.327.50.86.

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii