Certificatul Bancar European – European Foundation Certificate in Banking (EFCB) (5 luni)

Certificatul Bancar European – European Foundation Certificate in Banking (EFCB) (5 luni)

 EBTNfata  EBTNspate  

Program dedicat celor care activează în sistemul financiar-bancar, studenților în anii terminali și masteranzilor sau oricărei alte persoane interesată de o carieră în domeniul bancar. De asemenea, cursul este util și personalului din companii, care prin natura activității utilizează concepte și tehnici financiare. Deținătorul Certificatului Bancar European este recunoscut ca specialist în industria financiar-bancară, în orice țară din U.E., conform standardelor Centrului European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale – CEDEFOP.

AVANTAJE

– obţinerea unei recunoaşteri pe plan european a competenţelor profesionale de bază, specifice sistemului financiar-bancar;

– acumularea, dezvoltarea şi actualizarea cunoştinţelor de interes general specifice sectorului de activitate;

– oportunitatea de a progresa în carieră

ORGANIZAREA PROGRAMULUI

Cursul cuprinde următoarele etape de studiu:

1. perioada de instruire individuală constă în aprofundarea cunoştinţelor teoretice cuprinse în suportul de curs şi în bibliografia ataşată acestuia. Materialele vor fi transmise la începutul perioadei de instruire. În perioada de instruire individuală, cursanţii pot transmite organizatorului de curs întrebări cu privire la conţinutul materialelor studiate. Răspunsurile la întrebări vor fi oferite de către lector pe parcursul cursului.

2. perioada de instruire la clasă (4 seminarii), conform unui program prestabilit. Seminariile vor avea ca obiectiv: aprofundarea noţiunilor teoretice, studii de caz, exemplificări, simulări, etc.;

3. evaluarea cunoştinţelor la finalul cursului

MODULUL A: SISTEMUL FINANCIAR SI POLITICA MONETARA IN UE

STRUCTURA ECONOMICA SI FINANCIARA DIN UE

 • Trăsături definitorii pentru Economia Europeană
 • Structura sistemului monetar-financiar
 • Cadrul instituţional şi juridic al Uniunii Europene

POLITICA MONETARA DIN UE

 • Politica monetară – obiective, strategii, instrumente, operaţiuni
 • Politica monetară a BCE
 • Politica monetară a BNR

MODULUL B: CLIENTI SI PRODUSE BANCARE

PRODUSE, CLIENTI, CANALE DE DISTRIBUTIE SI CONCURENTA

 • Operaţiuni bancare de activ şi pasiv – noţiuni introductive
 • Clienţii băncii
 • Canale de distribuţie şi concurenţă
CLIENTUL PERSOANA FIZICA

 • Tipologia clienţilor
 • Produse şi servicii oferite clientului persoană fizică
 • Retail banking-ul românesc – evoluţie şi perspective.

CLIENTUL PERSOANA JURIDICA

 • Calităţile necesare unui întreprinzător
 • Comportamentul clientului persoană juridică
 • Formele societăţilor comerciale
 • Operaţiunile de creditare a persoanelor juridice
MANAGEMENTUL RISCURILOR SI COSTURILOR

 • Managementul riscului
 • Intermedierea financiară
 • Costuri şi tarife

MODULUL C:  ETICA PROFESIONALA;  INTRODUCERE IN MANAGEMENT SI MARKETING

ETICA

 • Comportamentul şi gândirea etică
 • Etica în afaceri
 • Instituţiile de credit şi etica bancară

NOTIUNI DE MARKETING

 • Importanţa marketingului pentru o bancă
 • Corelaţia dintre segmentarea comportamentală şi strategia de marketing
 • Marketingul în activităţile de retail banking şi private banking

NOTIUNI DE MANAGEMENT

 • Planificarea ca funcţie a managementului
 • Conceptul de management al resurselor umane

Durata

5 luni

Participanţii vor obţine, la finalul programului, European Foundation Certificate in Banking, emis de EBTN – European Banking & Financial Service Training Association.

Acte necesare înscrierii:

Formular de înscriere, copie act de identitate, copie diplomă de bacalaureat/licenţă.

Data lansarii:  2017, TBA

Amănunte cu privire la derularea programelor şi a procedurilor de înscriere pot fi obţinute consultând web-site-ul IBR la adresa: www.ibr-rbi.ro sau la adresa e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro; id@ibr–rbi.ro,

telefon: 021.327.50.87, 0372.394.424, 0748.886.803, fax: 021.327.50.86.

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

Scrie textul de mai sus:

Comentarii