AUDITAREA PROCESELOR DE CREDITARE RETAIL – o abordare aplicata

AUDITAREA PROCESELOR DE CREDITARE RETAIL – o abordare aplicata

 
   

OBIECTIVUL CURSULUI

Participanţii vor putea parcurge, printr-o abordare practică, etapele pregătirii şi derulării angajamentului de audit al procesului de creditare retail, concentrate pe evaluarea riscurilor inerente, a controalelor interne, a existenței indicatorilor de fraudă şi a evenimentelor de risc operaţional precum şi impactul acestora în activitatea băncii.

GRUPUL ŢINTĂ

Seminarul se adresează auditorilor interni, specialiştilor responsabili de controlul intern, ofiţerilor antifraudă, analiştilor de credite retail şi celor interesaţi de o perfecţionare în acest domeniu.

CONŢINUT

 1. Stabilirea obiectivelor de audit;
 2. Pregătirea programului de audit;
 3. Planificarea misiunii şi alocarea resurselor;
 4. Auditul procesului de creditare:
  • Originare – analiza canalelor de distribuţie;
  • Analiză credit – completitudine documentaţie, eligibilitate client, grad de îndatorare, evaluare riscuri şi garanţii, apartenenţă grup debitori;
  • Aprobare credit – limite de aprobare; condiţii pre şi post aprobare; derogări;
  • Înregistrare credit în aplicaţia informatică – impact erori operaţionale;
  • Utilizare credit – condiții de tragere, utilizare credit conform destinației;
  • Administrarea şi monitorizarea creditelor;
  • Creanțe restante şi îndoielnice – ajustări de valoare și prudențiale;
  • Restructurarea creditelor;
  • Administrarea creditelor neperfomante.

5. Evaluarea riscurilor reziduale şi mitigarea acestora;
6. Integrarea rezultatelor în procesul de management.

LECTOR

Gabriela Andrei, Vicepresedinte Executiv Financiar Idea Bank S.A., are o experienţă profesională de 22 de ani în activitatea financiar-bancară, din care peste 10 ani în auditul intern în cadrul Raiffeisen Bank, Porsche Bank şi Intesa Sanpaolo Bank. Este absolventă a Universităţii Politehnice București şi a Academiei de Studii Economice Bucureşti, certificată C.E.C.C.A.R. şi C.A.F.R. În prezent coordonează funcţia de audit intern a băncii şi a subsidiarelor financiare ale Grupului Getin Holding în România.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata unei zile, cu un total de 8 ore.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE 

29 martie 2019, între orele 09:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering pe durata desfăşurării cursului.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR și ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail

PERSOANĂ DE CONTACT

Georgiana Gojgarea

Training specialist

Mobil:  0748.886.819

E-mail: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii