Summer Banking Academy (ediţia a 4-a), 26 – 29 iunie 2018

Avem plăcerea să vă anunţăm organizarea de către Institutul Bancar Român (IBR), în perioada 26-29 iunie 2018, a celei de-a patra ediţii a proiectului educaţional SUMMER BANKING ACADEMY (SBA), cel mai amplu proiect de educaţie specializată la nivelul industriei serviciilor financiare.

Ne propunem să continuăm şi să dezvoltăm rezultatele deosebite cu care s-au încheiat ediţiile precedente. În fiecare an, Summer Banking Academy a atras la IBR cca. 700 de profesionişti, constituindu-se într-un epicentru de promovare a educaţiei financiare avansate şi de pregătire profesională continuă a personalului din domeniul financiar-bancar.

Fiecare zi a evenimentului abordează în cadrul unei teme generale subiecte de actualitate, iar speakerii, reprezentanţi din top managementul BNR, al băncilor comerciale, experţi de marcă din instituţii financiare conexe, Big4, furnizori de soluţii specializate pentru industria bancară şi conducători ai celor mai prestigioase asociaţii profesionale, vor discuta şi dezbate aspecte tehnice, de interes, după cum urmează:

§  26 iunie 2018: Managementul riscurilor – o nouă abordare

Apetitul la risc, riscul de reglementare şi Enterprise Risk Management; Evoluţia funcţiei de risc; Managementul riscului şi stress-testing: de la teorie la practică; Managerul de risc vs. Managerul de portofoliu; Managementul inovaţiei în banking din perspectiva riscului; Riscul reputaţional şi de conduită – identificare şi prevenţie etc.

§  27 iunie 2018: Creditarea – provocări şi oportunităţi

Soluţii de creditare universale sau adaptate?; Creditarea şi tehnologia informaţiei – prezent şi viitor; Creşterea creditării, stimulentele şi etica profesională; Metode altenative de finanţare pentru companiile româneşti; Demistificarea Blockchain şi a cripto-monedelor etc.

§  28 iunie 2018: Strategii anti-fraudă

Managementul riscului de fraudă – noutăţi; Inteligenţa artificială şi roboţii în lupta împotriva infracţionalităţii financiare; Frauda: prevenţie, detectare şi investigare; Protecţia datelor – evaluarea impactului şi implementare; Big Data şi securitatea cibernetică etc.

§  29 iunie 2018: Guvernanţa corporativă – bune practici

Guvernanţa corporativă – factor de stabilitate într-un mediu impredictibil; Guvernanţa corporativă – condiţie a performanţei pe termen lung; Rolul guvernanţei corporative în recâştigarea încrederii publicului; Particularităţile guvernanţei corporative în grupurile financiare multinaţionale etc.

 Taxa de participare standard este de 250 lei/zi eveniment/participant*.

* Participanţii înscrişi de către BNR şi de către băncile comerciale membre ARB beneficiază de participare gratuită, în limita invitaţiilor acordate de către IBR. Pentru detalii, vă rugăm să ne contactaţi.

IBR va emite certificate de participare, sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB, cu 4 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs), pentru fiecare zi a evenimentului.

În fiecare zi, prin tragere la sorţi, se va acorda o bursă de studiu, constând în participarea la un curs din oferta IBR, pe profilul zilei respective.

PERIOADA:  26-29 iunie 2018, între 1000 – 1430. Data limită de înscriere:  18 iunie 2018

CONTACT:  Georgiana Gojgărea, Training Specialist, tel: 0748 886 819, e-mail: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro.