Membrii fondatori
și

Banking Compliance Summit, 18 octombrie 2022

Parteneri:

                                             

 

                         

 

                                                     

 

Parteneri media:

                           

 

*REGULI PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

– În urma înscrierii la eveniment, datele cu caracter personal furnizate vor fi prelucrate în temeiul de art. 6 din Regulamentul GDPR 679/2016, doar în scopul evidenței participanților la conferința on-line din data de 18.10.2022, eliberarea unui certificat de participare și emiterea de materiale de promovare din partea IBR şi partenerilor, ulterioare evenimentului;

– În temeiul art. 13-21 din Regulamentul UE  679/2016 participanții au următoarele drepturi: de a solicita accesul la datele cu caracter personal furnizate; de a solicita rectificarea/modificarea datelor cu caracter personal; de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere; Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal furnizate; de a solicita restricționarea prelucrării datelor; de a solicita portabilitatea datelor; de a se opune prelucrării datelor.