MIFID II – training pentru personalul care oferă informaţii

MIFID II – training pentru personalul care oferă informaţii

(conform Ghidului cu privire la evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor emis de ESMA)

    NOU 

OBIECTIV

Furnizarea de cunoştinţe şi convergenţa acestora cu competenţele personalului care oferă informaţii clienţilor în legătură cu instrumente financiare, depozite structurate, servicii de investiţii sau servicii auxiliare conform prevederilor MIFID II.

CONŢINUT

 1. Cadrul de reglementare a pieţelor şi instrumentelor financiare privind protecţia investitorului în U.E.
 • Obiectivele pachetului normativ (MIFID II, MAD II, PRIIPs) şi impactul asupra sistemului financiar-bancar
 1. Structura sistemului monetar – financiar
 • Componentele pieţei financiare
 • Locuri de tranzacţionare
 • Operatori de piaţă
 1. Instrumente şi servicii financiare
 • Instrumente financiare impactate de MIFID II / MIFIR
 • Instrumente complexe vs. non-complexe
 • Ordine şi tranzacţii
 • Prezentare generală a procesului de guvernanţă a produselor
 1. Evaluarea clienţilor şi a nevoilor acestora
 • Segmentarea clienţilor conform clasificării MIFID II
 • Modele de vânzări specifice MIFID II
 • Evaluarea capacităţii investiţionale a clientului – principii

Modele de chestionar pentru evaluarea recomandărilor conform profilului investiţional al clientului (testul de adecvare)

 1. Produsele de investiţii definite de MIFID II – caracteristici principale şi potenţiale riscuri asociate
 • Instrumente financiare tranzacţionate pe piaţa monetară
 • Instrumente cu venit fix
 • Acţiuni
 • Fonduri de investiţii
 • Instrumente financiare derivate
 • Depozite structurate
 1. Protecţia investitorilor, transparenţă, etică, conflicte de interese
 • Cerinţe generale privind informaţiile destinate clienţilor – înainte şi după vânzarea produselor de investiţii
 • Informaţii privind protejarea instrumentelor financiare sau a fondurilor clienţilor
 • Informaţii privind costurile şi cheltuielile aferente investiţiilor financiare
 • Rapoarte transmise clienţilor
 • Conflictele de interese
 • Informaţiile privilegiate
 1. Cunoştinţe şi competenţe ale personalului care oferă informaţii în legătură cu serviciile de investiţii financiare

 

LECTOR

Victor DOBRIN activează de peste 18 pe piaţa de capital din România, acumulând experienţă în cadrul unor entităţi semnificative: BCR, ASF, Depozitarul Central sau Registrul Român al Acţionarilor.

Începând cu septembrie 2014, ocupă poziţia de  Supervizor al Biroului Conformitate Pieţe de Capital din cadrul BCR Erste. Este autorizat de către ASF ca Reprezentat al Compartimentului de Control Intern în numele băncii, având, printre altele, atribuţii de coordonare a misiunilor de control, dar şi de acordare de consultanţă sau coordonare a activităţii de training de conformitate pentru ariile relevante. Anterior, pentru o perioadă de peste 7 ani a ocupat funcţii de control în cadrul ASF/CNVM desfăşurând anchete şi investigaţii asupra entităţilor pieţei de capital: intermediari, societăţi de administrate, societăţi de investiţii sau  operatori de piaţă.

El este licenţiat al ASE – Facultatea de Cibernetică Statistică şi Informatică Economică, deţinând şi un master în finanţe la Facultatea de Finanţe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 8 ore  (2 x ½ zile, vineri după-amiaza şi sâmbătă dimineaţa) şi se finalizează cu un test grilă.

TESTARE

Participanţilor care vor răspunde corect la minim 60% din întrebările grilă li se va elibera un Certificat de Absolvire.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

Cursul se va derula astfel:

24 noiembrie (vineri) 2017, orele: 14,00 – 18,00

25 noiembrie (sâmbătă) 2017, curs, orele: 9,00 – 13,00 şi testul grilă.

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi testare.

Persoane de contact:

Octavia Moise – Coordonator Training: e-mail: octavia.moise@ibr-rbi.ro ; telefon: 0748.886.804

Roxana Ursu – Specialist Training: e-mail: roxana.ursu@ibr-rbi.ro ; telefon: 0748.886.814

______________________________

În funcţie de solicitările şi înscrierile primite se vor organiza SERII DE CURS SUPLIMENTARE.

Cursurile se pot livra atât în format „OPEN”, cât şi „IN-HOUSE”.

Pentru SOLUŢII PERSONALIZATE vă rog să ne contactaţi la adresa de e-mail: gabriela.hartescu@ibr-rbi.ro; telefon: 0748.886.800.

Există şi posibilitatea unor variante mixte de BLENDED LEARNING & EXAMINATION, utilizând PLATFORMELE INTERNE DE TRAINING (INTRANET) ALE BĂNCII sau o PLATFORMĂ EXTERNĂ DE TRAINING ONLINE (KNOLYX) PUSĂ LA DISPOZIŢIE DE IBR.

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

Scrie textul de mai sus:

Comentarii