MIFID II – training pentru personalul care oferă informaţii

MIFID II – training pentru personalul care oferă informaţii

(conform Ghidului cu privire la evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor emis de ESMA)

 

OBIECTIV

Furnizarea de cunoştinţe şi convergenţa acestora cu competenţele personalului care oferă informaţii clienţilor în legătură cu instrumente financiare, depozite structurate, servicii de investiţii sau servicii auxiliare conform prevederilor MIFID II.

CONŢINUT

 1. Cadrul de reglementare a pieţelor şi instrumentelor financiare privind protecţia investitorului în U.E.
 • Obiectivele pachetului normativ (MIFID II, MAD II, PRIIPs) şi impactul asupra sistemului financiar-bancar
 1. Structura sistemului monetar – financiar
 • Componentele pieţei financiare
 • Locuri de tranzacţionare
 • Operatori de piaţă
 1. Instrumente şi servicii financiare
 • Instrumente financiare impactate de MIFID II / MIFIR
 • Instrumente complexe vs. non-complexe
 • Ordine şi tranzacţii
 • Prezentare generală a procesului de guvernanţă a produselor
 1. Evaluarea clienţilor şi a nevoilor acestora
 • Segmentarea clienţilor conform clasificării MIFID II
 • Modele de vânzări specifice MIFID II
 • Evaluarea capacităţii investiţionale a clientului – principii

Modele de chestionar pentru evaluarea recomandărilor conform profilului investiţional al clientului (testul de adecvare)

 1. Produsele de investiţii definite de MIFID II – caracteristici principale şi potenţiale riscuri asociate
 • Instrumente financiare tranzacţionate pe piaţa monetară
 • Instrumente cu venit fix
 • Acţiuni
 • Fonduri de investiţii
 • Instrumente financiare derivate
 • Depozite structurate
 1. Protecţia investitorilor, transparenţă, etică, conflicte de interese
 • Cerinţe generale privind informaţiile destinate clienţilor – înainte şi după vânzarea produselor de investiţii
 • Informaţii privind protejarea instrumentelor financiare sau a fondurilor clienţilor
 • Informaţii privind costurile şi cheltuielile aferente investiţiilor financiare
 • Rapoarte transmise clienţilor
 • Conflictele de interese
 • Informaţiile privilegiate
 1. Cunoştinţe şi competenţe ale personalului care oferă informaţii în legătură cu serviciile de investiţii financiare

 

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 8 ore  (2 x ½ zile, vineri după-amiaza şi sâmbătă dimineaţa) şi se finalizează cu un test grilă.

TESTARE

Participanţilor care vor răspunde corect la minim 60% din întrebările grilă li se va elibera un Certificat de Absolvire.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

15 februarie (vineri) 2019, orele: 16:00 – 20:00

16 februarie (sâmbătă), orele: 9:00 – 13:00 şi testul grilă

LECTORI

 Mihaela-Corina STOICA ocupă poziţia de Supervizor Directia Conformitate/Conformitate Piete de Capital din cadrul BCR Erste, anterior fiind Manager Control, Training, MiFID – Conformitate în cadrul Raiffeisen Bank Romania.

Deţine certificări în domeniul pieţelor financiare cum ar fi  I.C.A. International Diploma in Compliance (UK), A.C.I. Dealing Money Markets – Products & Market Discipline,  Master în finanţe, bănci, burse de valori – ASE, Master în Politici internaţionale – IDR,  Master în International Financial and Monetary Systems – ATTF Luxemburg. Este lector autorizat de către ASF, şi susţine diverse cursuri în domeniul pieţei de capital pe teme cum ar fi MIFID, MAD, PRIIP, Evaluarea riscului de conformitate, Criminalitate financiară etc.

Are experienţă în domeniul pieţei de capital de peste 20 ani, a ocupat funcţia de Director risc şi control şi funcţia de control intern la SAI Erste Asset Management SA, a fost Preşedinte/DG şi reprezentant control intern la SAI BCR Asset Management, Specialist în cadrul Direcţiei Managementul Grupului şi Pieţe de Capital din cadrul BCR, participând printre ale activităţi la administrarea, gestionarea şi supravegherea subsidiarelor grupului BCR cu activitate pe piaţa de capital, respectiv SAI BCR Asset Management SA şi BCR Securities SA etc.

Mihaela este absolventă a Facultăţii de Matematică din cadrul Universităţii Bucureşti specializată în modelare matematică.

 

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi testare.

Contact:

Octavia Moise,

Coordonator Training

e-mail: octavia.moise@ibr-rbi.ro

telefon: 0748.886.804

______________________________

În funcţie de solicitările şi înscrierile primite se vor organiza SERII DE CURS SUPLIMENTARE.

Cursurile se pot livra atât în format „OPEN”, cât şi „IN-HOUSE”.

Pentru SOLUŢII PERSONALIZATE vă rog să ne contactaţi la adresa de e-mail: gabriela.hartescu@ibr-rbi.ro; telefon: 0748.886.800.

Există şi posibilitatea unor variante mixte de BLENDED LEARNING & EXAMINATION, utilizând PLATFORMELE INTERNE DE TRAINING (INTRANET) ALE BĂNCII sau o PLATFORMĂ EXTERNĂ DE TRAINING ONLINE (KNOLYX) PUSĂ LA DISPOZIŢIE DE IBR.

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii