MIFID II – training pentru personalul care oferă informaţii

MIFID II – training pentru personalul care oferă informaţii

Institutul Bancar Român este autorizat de BNR şi ASF.

 

(conform Ghidului cu privire la evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor emis de ESMA)

 

OBIECTIV

Furnizarea de cunoştinţe şi convergenţa acestora cu competenţele personalului care oferă informaţii clienţilor în legătură cu instrumente financiare, depozite structurate, servicii de investiţii sau servicii auxiliare conform prevederilor MIFID II.

CONŢINUT

 1. Cadrul de reglementare a pieţelor şi instrumentelor financiare privind protecţia investitorului în U.E.
 • Obiectivele pachetului normativ (MIFID II, MAD II, PRIIPs) şi impactul asupra sistemului financiar-bancar
 1. Structura sistemului monetar – financiar
 • Componentele pieţei financiare
 • Locuri de tranzacţionare
 • Operatori de piaţă
 1. Instrumente şi servicii financiare
 • Instrumente financiare impactate de MIFID II / MIFIR
 • Instrumente complexe vs. non-complexe
 • Ordine şi tranzacţii
 • Prezentare generală a procesului de guvernanţă a produselor
 1. Evaluarea clienţilor şi a nevoilor acestora
 • Segmentarea clienţilor conform clasificării MIFID II
 • Modele de vânzări specifice MIFID II
 • Evaluarea capacităţii investiţionale a clientului – principii

Modele de chestionar pentru evaluarea recomandărilor conform profilului investiţional al clientului (testul de adecvare)

 1. Produsele de investiţii definite de MIFID II – caracteristici principale şi potenţiale riscuri asociate
 • Instrumente financiare tranzacţionate pe piaţa monetară
 • Instrumente cu venit fix
 • Acţiuni
 • Fonduri de investiţii
 • Instrumente financiare derivate
 • Depozite structurate
 1. Protecţia investitorilor, transparenţă, etică, conflicte de interese
 • Cerinţe generale privind informaţiile destinate clienţilor – înainte şi după vânzarea produselor de investiţii
 • Informaţii privind protejarea instrumentelor financiare sau a fondurilor clienţilor
 • Informaţii privind costurile şi cheltuielile aferente investiţiilor financiare
 • Rapoarte transmise clienţilor
 • Conflictele de interese
 • Informaţiile privilegiate
 1. Cunoştinţe şi competenţe ale personalului care oferă informaţii în legătură cu serviciile de investiţii financiare

 

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 8 ore  (2 x ½ zile, vineri după-amiaza şi sâmbătă dimineaţa) şi se finalizează cu un test grilă.

TESTARE

Participanţilor care vor răspunde corect la minim 60% din întrebările grilă li se va elibera un Certificat de Absolvire.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

TBA

LECTOR

TBA

 Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi testare.

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

Contact:

Roxana Ursu – Coordonator Training: e-mail: roxana.ursu@ibr-rbi.ro; telefon: 0748.886.804

Bogdan Trifescu – Expert training: e-mail: bogdan.trifescu@ibr-rbi.ro; telefon: 0748.886.814

______________________________

În funcţie de solicitările şi înscrierile primite se vor organiza SERII DE CURS SUPLIMENTARE.

Cursurile se pot livra atât în format „OPEN”, cât şi „IN-HOUSE”.

Pentru SOLUŢII PERSONALIZATE vă rog să ne contactaţi la adresa de e-mail: gabriela.hartescu@ibr-rbi.ro; telefon: 0748.886.800.

Există şi posibilitatea unor variante mixte de BLENDED LEARNING & EXAMINATION, utilizând PLATFORMELE INTERNE DE TRAINING (INTRANET) ALE BĂNCII sau o PLATFORMĂ EXTERNĂ DE TRAINING ONLINE (KNOLYX) PUSĂ LA DISPOZIŢIE DE IBR.

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii