Sistemul de control intern in activitatea financiar – bancara

Sistemul de control intern in activitatea financiar – bancara

    NOU

OBIECTIV

Cursul va prezenta tendinţele şi practicile actuale în materie de control intern,  aspecte practice referitoare la abordarea controlului intern pe baza riscurilor, metode şi proceduri legate de organizarea sistemului de control intern la nivelul băncii.

GRUP ŢINTĂ

Auditori interni, ofiţeri de control intern, linii de business (coordonatori și directori de sucursale/unități de activitate), manageri de risc, analişti de credit, cât şi celor interesaţi de o aprofundare a acestui domeniu de activitate.

CONŢINUT

Paralela între Audit Intern şi Control Intern

 

 • Prezentarea conceptelor
 • Evaluarea diferențelor specifice
 • Delimitarea celor două noțiuni și transpunerea lor în structura organizatorică a băncii
 Modele de organizare a sistemului de control intern

 

 • Modelul COSO –  componente:

– Mediul de control – rolul şi responsabilitățile structurii de conducere pe linia controlului intern

– Identificare și evaluarea riscurilor

– Activitățile de control

– Informarea și comunicarea

– Monitorizarea – rolul auditului intern

 • Modelul “Three lines of defence (3LoD)”– descrierea funcțiilor de bază ale sistemului de control intern:

– Funcția de management al riscurilor

– Funcția de conformitate

– Funcția de audit intern

 

Integrarea modelelor COSO şi 3LoD în organizarea băncilor

 

 • Organizarea controlului intern în viziunea Comitetului de la Basel pentru Supraveghere Bancară, The Basel Commitee on Banking Supervision (BCBS) și Autorității Bancare Europene (ABE)
 • Experiența românească în materie de reglementare a controlului intern în instituțiile de credit

Instrumente de evaluare a controlului intern

 

 • Fişa descriptivă a riscurilor
 • Registrul riscurilor
 • Interviuri şi seminarii
 • Comparații față de un etalon din industrie
 • Baze de date cu incidenţe
 • Key Risk Indicators (KRI) & Key Performance Indicators (KPI)
 • Chestionare Risk & Control Self-Assessment (RCSA)

Studii de caz

 • Controale aplicate de prima linie de business
 • Controale aplicate de departamente centralizate (Operațiuni, Trezorerie, Credite, Administrare Credite, Recuperări, Contabilitate, Raportări, Resurse Umane)
 • Controale aplicate de funcțiile de control (conformitate, risc și audit)
 • Controale aplicate de Managementul Băncii

LECTOR

Gabriela Andrei, Vicepreședinte Executiv Financiar al Idea Bank S.A., este absolventă a Universităţii Politehnice București şi a Academiei de Studii Economice Bucureşti şi are o experiență profesională de peste 23 de ani în domeniul financiar-bancar, în audit intern și management financiar-contabil. Anterior funcției de Vicepreședinte Executiv Financiar, a deținut funcția de Director Audit. Gabriela este certificată C.E.C.C.A.R. (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România) și C.A.F.R. (Camera Auditorilor Financiari din România) și formator acreditat la I.B.R.

Crede cu tărie în disciplină și în dezvoltarea profesională graduală.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 8 ore ( o zi ).

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

20 mai 2019, orele 9:00 – 17:00

PERSOANA DE CONTACT

Georgiana Gojgărea                 

Training specialist                     

Telefon: 0748.886.819

e-mail:georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro