Directiva Uniunii Europene nr. 2366/2015 privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne – Payments Services Directive (PSD2)

Directiva Uniunii Europene nr. 2366/2015 privind serviciile de plată în cadrul pieţei interne – Payments Services Directive (PSD2)

OBIECTIVE

Institutul Bancar Român (IBR) și Asociația Română a Băncilor (ARB) organizează un workshop privind prevederile Directivei Uniunii Europene nr. 2366/2015, document care va reglementa piaţa plăţilor din Europa, cu implicaţii multiple asupra industriei plăților.

GRUPUL ŢINTĂ

Workshop-ul este destinat managementului şi specialiştilor în domeniile: plăți, conformitate, IT și securitate IT&C din instituţiile de credit.

TEMATICA

Directiva EU nr. 2366/2015 a Consiliului și  Parlamentului  European privind serviciile de plată în piața internă, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 23 decembrie 2015 va fi transpusă în legislația națională şi va fi aplicabilă începând cu data de 13 ianuarie 2018. Această Directivă este varianta revizuită a Directivei Serviciilor de Plăți – Directiva CE 64/2007 – transpusă în legislația românească prin OUG nr. 113/2009 privind serviciile de plată.

Directiva va avea un impact important asupra instituțiilor de credit, prin elementele de noutate pe care le aduce, în special prin obligația băncilor de a da acces la contul bancar așa numiților Third-Party-Provider (TPP) – furnizori din afara sistemului bancar care oferă servicii de plăți.

 Conţinutul tematic:

  • Scop, aplicabilitate şi aria de acoperire
  • Principalele elemente de noutate ale Directivei CE 2366/2015-PSD2 faţă de Directiva CE 64/2007 – PSD1
  • Obligații care revin instituțiilor de credit
  • O noua categorie de furnizori de plăți: Third-Party-Provider (TPP):

– tipuri
– obligații

  • Cerințe tehnice privind autentificarea și comunicarea securizată
  • Impactul asupra furnizorilor și utilizatorilor serviciilor de plăți

LECTORI

Rodica Tuchilă, Director executiv în cadrul Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), este absolventă a Facultăţii de Automatică a Institutului Politehnic Bucureşti şi are o experienţă de peste 25 de ani in implementarea de proiecte informatice destinate sectorului bancar.  În cadrul ARB, începând cu anul 2005 s-a implicat in derularea proiectelor realizate la nivelul sistemului bancar românesc: implementarea Noului Acord de Capital Basel II, intrarea în funcţiune a noului  sistem de raportări al instituţiilor de credit către BNR, proiectul privind procesarea automată a instrumentelor de plată de debit în Sistemul Electronic de Plăţi, realizarea Sistemului de raportări on-line către Oficiul Naţional de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor, implementarea Zonei Unice de Plăţi în Euro SEPA.  Coordonează activitatea Comisiilor tehnice ale ARB pentru Securitate IT&C, Carduri şi SEPA și este Preşedinte al Grupului de Utilizatori SWIFT din România.  Din anul 2007 este Director al proiectului SEPA privind implementarea în Romania a Zonei Unice de Plăţi în Euro și secretar al Comitetului Național SEPA, reprezentând comunitatea bancară din România în SEPA Programme Management Forum din cadrul Consiliului European al Plăților, precum și în Forumul European al Comitetelor de Coordonare SEPA organizat de Comisia Europeană.

Luminiţa Şoitu, consilier financiar in cadrul ARB din anul 2015, fiind responsabilă cu coordonarea mai multor grupuri de lucru, printre care şi Grupul de lucru pentru Directiva UE 2015/2366 (Payments Services Directive 2 – PSD2). Are o experienţă de peste 23 de ani în sectorul bancar (operatiuni – plăţi); în perioada 2005-2015 am coordonat colectivele de plăţi  din cadrul a două bănci comerciale şi implementat numeroase proiecte informatice aferente acestei zone de operaţiuni.

Perioada de desfăşurare:

30 ianuarie 2020,  între orele 15.00- 19.00.

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, bază materială necesară şi pauză de cafea. 

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 4 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Amănunte cu privire la derularea programelor şi a procedurilor de înscriere pot fi obţinute la adresa de e-mail: sanda.voinescu@ibr-rbi.ro;  telefon 0372 394 442, 0748 886 820


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii