Membrii fondatori
și

English for My Job – Comunicare în limba engleză. Limbaj economic şi de afaceri – nivel intermediar

DATĂ SUSȚINERE CURS: 10 octombrie, 2022

OBIECTIV

 • Stăpânirea de către participanţi a celor 4 competenţe de comunicare (communicative skills) – reading, writing, listening, speaking;
 • Susţinerea unei conversaţii în limba engleză cu un partener sau în grup, în contexte de comunicare diferite;
 • Comunicare scrisă de mai multe tipuri (mesaje, corespondenţă oficială şi neoficială);
 • Asimilarea şi utilizarea corectă a noţiunilor fundamentale de gramatică a limbii engleze

La finalul cursului, cursanții vor putea:

 • Să abordeze  probleme de gramatică în contextul financiar-bancar în conversație;
 • Să elaboreze un email şi mai multe tipuri de scrisori (de intenție, recomandare, reclamaţie)
 • să utilizeze limbajul financiar-bancar în diverse contexte (călătorii de afaceri, invitaţii la diverse evenimente etc.)

GRUP ŢINTĂ

Programul este dedicat tuturor persoanelor interesate de perfecţionarea nivelului de engleză şi îmbogăţirea vocabularului economic şi de afaceri în această limbă.

CONŢINUT

 1. Communication
 2. Work
 3. Sales
 4. Information
 5. Places
 6. Action
 7. Meetings
 8. Reporting
 9. Plans

Gramatica include: moduri şi timpuri verbale, question tags, vorbirea directă/indirectă, adjectivul, pronumele, etc. Fiecare sesiune la clasă va include conversaţii de grup, asistate de lector, pe teme diverse, economice şi de business, şi nu numai (World Economic News, Current Events, Family and Personal Life, Leisure Activities, etc.).

LECTOR            

Ionuţ M. Petică  este Trainer autorizat, absolvent al Universităţii Bucureşti, cu o experienţă de peste 20 de ani de predare universitara si către adulţi a Limbii Engleze si a Limbii Franceze aplicate, colaborator în cadrul mai multor multinaţionale.

DURATA CURSULUI

 27 h –  18 şedinţe de 1,5 h fiecare (respectiv 2 şedinţe pe săptămână, timp 9 săptămâni)

Cursul este precedat de o evaluare în scris (Placement Test) a nivelului de cunoaştere a limbii de către viitorul cursant, pe baza căruia se va face repartizarea în grupe de studiu (10-12 persoane), cât mai omogene.

PROGRAM

2 şedinţe x 1,5 ore/săptămână, programate de la ora 18:00 la 19:30, în perioada 10 octombrie – 14 decembrie 2022.

Pe parcursul programului de studiu, sunt prevăzute testări intermediare pentru evaluarea progresului.

La finalul cursului, participanţii susţin un test care validează nivelul competenţelor lingvistice de exprimare în scris şi de exprimare/interacţiune orală.

Absolvenţii obţin un certificat de participare emis de către IBR, sub egida membrilor fondatori, Banca Naţionala a României şi Asociaţia Română a Băncilor.

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

IBR organizează cursul în format online, pe platforma Zoom, asigurând lector specializat, certificat de absolvire la finalizarea cursului şi baza materială necesară.

CONTACT

Nona Pârvulescu, Specialist Formare

Mobil: 0722.528.868

Email: nona.parvulescu@ibr-rbi.ro

noutăți

17 octombrie, 2022

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

17 octombrie
- 18 octombrie | 2022