Membrii fondatori
și

MIFID II – training pentru personalul care oferă informaţii (conform Ghidului cu privire la evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor emis de ESMA)

Institutul Bancar Român este autorizat de BNR şi ASF.

Oferta IBR privind soluţia e-learning

(conform Ghidului cu privire la evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor emis de ESMA, Legii nr 126/2018 şi Regulamentului 14/7/2018 ASF BNR)

Perioada de desfăşurare:

1 – 29 februarie 2024

Durata curs: 30h

Nota minima pentru absolvire: 7 sau 70% raspunsuri corecte.

Conţinutul tematic

 • Cadrul de reglementare a pieţelor şi instrumentelor financiare privind protecţia investitorului în U.E.;
 • Structura sistemului monetar-financiar;
 • Instrumente şi servicii financiare;
 • Evaluarea clienţilor şi a nevoilor acestora;
 • Cunoştinţe şi competenţe ale personalului care oferă informaţii;
 • Protecţia investitorilor, transparenţa, etică, conflicte de interese;
 • Modele de chestionar pentru evaluarea recomandărilor conform profilului investiţional al clientului
 • Ghid de instrucţiuni privind utilizarea platformei şi modul de desfășurare a cursului/procesului de învăţare şi examinare;
 • Programul de învăţare – programul minim de studiu recomandat este de 8 ore, materialele sunt disponibile pe platforma 29 zile (1-29 februarie 2024); În această perioadă cursanţii beneficiază de suport logistic din partea IBR şi Knolyx şi tutoriat din partea unor experţi în domeniu. Programul de studiu este flexibil, în funcţie de disponibilitatea fiecărui cursant. Parcurgerea materialului de curs, pe capitole, este condiţionată de rezolvarea corectă a unui „quiz”/mini-test intermediar de la finalul fiecărui capitol;
 • Forum: pe parcursul perioadei de studiu, participanții pot posta întrebări sau comentarii cu privire la curs în secţiunea „Discuţii” a platformei de e-learning, cu primirea răspunsurilor din partea experților/tutorilor în termen de cca. 24/48 de ore, având ca obiectiv sprijinirea procesului de învăţare şi pregătirea pentru susţinerea testului de evaluare online;
 • Simulare test – modele de întrebări similare celor de la testul de evaluare;
 • Generarea testului ONLINE;
 • Furnizarea de rapoarte privind activitatea cursanţilor în cadrul cursului şi rezultatele la test; Rapoartele vor conține informații ca: timpul de studiu și lectura, precum şi rezultatele la teste;
 • Notificarea pe e-mail a participanților cu privire la activitățile de curs;
 • Secţiune de tip librărie virtuală, unde sunt disponibile pentru cursanţi diverse materiale/resurse (ex. legislaţie, articole, etc.). Resursele pot fi de tip audio/video/document;
 • Emiterea de către IBR a certificatelor de absolvire, cu calificativul admis pentru cursanţii care au răspuns corect la minimum 70% din întrebările grilă de la testul final (20 de întrebări şi minimum 14 răspunsuri corecte).

Persoană de contact:

Mihaela Radu, Specialist formare

mihaela.radu@ibr-rbi.ro 0748.886.807