Modulul de formare profesională continuă (FPC) – MIFID II, în sistem e-learning

Modulul de formare profesională continuă (FPC) – MIFID II, în sistem e-learning

 online    

Institutul Bancar Român este autorizat de BNR şi ASF.

Obiectiv

Obiectivul cursului îl reprezintă actualizarea şi conservarea cunoştinţelor şi convergenţa acestora cu competenţele personalului care oferă informaţii/consultanţă clienţilor în legătură cu instrumente financiare, depozite structurate, servicii de investiţii sau servicii auxiliare conform prevederilor Directivei MIFID II, Ghidului ESMA, Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, Regulamentului nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiţii în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit.

Grup ţintă

Personal din ariile: conformitate, audit, risc; mai pot participa si din partea ariilor juridic, middle-office, precum și persoane cu responsabilităţi de conducere din cadrul instituțiilor de credit și societăților de servicii de investiții financiare.

Conţinut

1. Guvernanţa Produselor (2 h)
2. Cadrul legislativ MIFID II şi sancţiuni (1 h)
3. Conflictul de interese şi abuzul pe piaţă –din perspectiva MIFID II (2.5 h)
4. Combaterea Spălării Banilor (1.5 h)
5. Pieţe Monetare şi Valutare (1 h)
6. Instrumente Financiare Derivate (1.5 h)
7. Produse de investiţii individuale structurate şi bazate pe asigurări (PRIIP) (1 h)
8. Instrumente cu venit fix (1 h)
9. Segmentarea clienţilor şi modele de vânzări (1 h)
10. Vânzarea instrumentelor financiare din perspectiva noilor cerinţe MIFID II (1.5 h)
11. Impactul datelor macroeconomice asupra pieţelor financiare (1 h)

Materiale de studiu

a) 11 sesiuni de studiu pe platforma e-learning de tip audio/video/document.
b) Legislaţie relevantă în secţiunea “Librărie” a platformei.

Durată

15 ore de studiu în sistem e-learning

Perioada de desfăşurare a programului

Seria 7 iulie – 7 august 2020

Parcurgerea programului FPC se face etapizat, pe sesiuni tematice. Durata minimă totală de timp activ pe materialele de studiu este de 15 ore, conform timpului minim de studiu recomandat pentru fiecare sesiune; timpul de studiu alocat se înregistrează pe platformă iar cursanţii pot vedea timpul efectiv de studiu contorizat.

Tutoriat

Pe perioada de studiu cursanţii beneficiază de un tutor/expert căruia îi pot adresa întrebări la secţiunea Forum a platformei.

Pentru soluţii personalizate de training MIFID II vă rog sa ne contactaţi la adresa de e-mail Emanuela.savu@ibr-rbi.ro; telefon: 0748.886.803

PERSOANE DE CONTACT

Roxana Ursu – Coordonator Training, e-mail: roxana.ursu@ibr-rbi.ro ; telefon: 0748.886.804
Bogdan Trifescu – Specialist Training, e-mail: bogdan.trifescu@ibr-rbi.ro ; telefon: 0748.886.814

 


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii