Membrii fondatori
și

MIFID II – Modul de formare profesională continuă, e-learning

Institutul Bancar Român este autorizat de BNR şi ASF (Atestat ASF nr. 36/21.05.2020)

(conform Ghidului cu privire la evaluarea cunoştinţelor şi competenţelor emis de ESMA, Legii nr. 126/2018 şi Regulamentului 14/7/2018 ASF și BNR)

Obiectiv

Obiectivul cursului îl reprezintă actualizarea şi conservarea cunoştinţelor şi convergenţa acestora cu competenţele personalului care oferă informaţii/consultanţă clienţilor în legătură cu instrumente financiare, depozite structurate, servicii de investiţii sau servicii auxiliare conform prevederilor Directivei MIFID II, Ghidului ESMA, Legii nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare, Regulamentului nr. 14/7/2018 privind prestarea de servicii și activități de investiţii în numele societăților de servicii de investiții financiare și al instituțiilor de credit.

Grup ţintă

Personal din ariile: conformitate, audit, risc; mai pot participa si din partea ariilor juridic, middle-office, precum și persoane cu responsabilităţi de conducere din cadrul instituțiilor de credit și societăților de servicii de investiții financiare.

Conţinut tematic MIFID II – MODUL DE FORMARE CONTINUĂ
(sesiuni e-learning, total: 15 ore de studiu)

1. Guvernanţa Produselor (2 h)
2. Cadrul legislativ MIFID II şi sancţiuni (1 h)
3. Conflictul de interese şi abuzul pe piaţă –din perspectiva MIFID II (2.5 h)
4. Combaterea Spălării Banilor (1.5 h)
5. Pieţe Monetare şi Valutare (1 h)
6. Instrumente Financiare Derivate (1.5 h)
7. Produse de investiţii individuale structurate şi bazate pe asigurări (PRIIP) (1 h)
8. Instrumente cu venit fix (1 h)
9. Segmentarea clienţilor şi modele de vânzări (1 h)
10. Vânzarea instrumentelor financiare din perspectiva noilor cerinţe MIFID II (1.5 h)
11. Impactul datelor macroeconomice asupra pieţelor financiare (1 h)

Materiale de studiu
 11 sesiuni de studiu pe platforma e-learning de tip audio/video/document.
 Legislaţie relevantă în secţiunea “Librărie” a platformei.

Durată

15 ore de studiu în sistem e-learning

Perioada de desfăşurare a programului

2 – 31 mai 2022 (11 module)

Parcurgerea programului FPC se face etapizat, pe sesiuni tematice. Durata minimă totală de timp activ pe materialele de studiu este de 15 ore, conform timpului minim de studiu recomandat pentru fiecare sesiune; timpul de studiu alocat se înregistrează pe platformă iar cursanţii pot vedea timpul efectiv de studiu contorizat.

Ghid de instrucţiuni privind utilizarea platformei şi modul de desfășurare a cursului:

  • Durata: fiecare modul are o durată diferită de parcurgere (minim 45 min.– maximum 2.5h); înregistrarea video este disponibilă pe platforma 30 de zile (25 octombrie – 25 noiembrie 2021); Programul de accesare a sesiunii e-learning este flexibil, în funcţie de disponibilitatea fiecărui cursant;
  • Forum/Interactivitate: pe parcursul perioadei de studiu, participanții pot posta întrebări sau comentarii cu privire la materia prezentată în secţiunea „Discuţii” a platformei de e-learning, cu primirea răspunsurilor din partea expertuluitutorului în termen de cca. 24/48 de ore, având ca obiectiv sprijinirea procesului de asimilare şi actualizare a informaţiilor de specialitate; Furnizarea de rapoarte privind activitatea cursanţilor în cadrul platformei (monitorizarea perioadei de studiu);
  • Notificarea pe e-mail a participanților cu privire la utilizarea platformei, accesarea sesiunii video, facilităţi forum, etc;
  • Secţiune de tip librărie virtuală, unde sunt disponibile pentru cursanţi diverse materiale/resurse (ex. legislaţie, articole, etc.). Resursele pot fi de tip audio/video/document;
  • În perioada 4 martie – 4 aprilie 2022 cursanţii beneficiază de suport logistic din partea IBR şi Knolyx;

 PERSOANE DE CONTACT

Mihaela Radu – Expert Training, e-mail: mihaela.radu@ibr-rbi.ro; telefon: 0748.886.807

Bogdan Trifescu – Expert training, bogdan.trifescu@ibr-rbi.ro, 0748886814