Evaluarea și raportarea expunerilor neperformante și restructurate conform FINREP 2020

Evaluarea și raportarea expunerilor neperformante și restructurate conform FINREP 2020

 online   NOU

DESCRIERE

Seminarul vizează aprofundarea modificărilor aduse de pachetul FINREP 2020 în planul expunerilor NPL/restructurate. Un focus aparte va fi plasat asupra elementelor de conexiune dintre elementele de raportare contabilă și cele de substanță economică, printr-o serie de aplicații cantitative și calitative; obiectivul este de a prezenta fundamentele economice care au stat la baza amendării cadrului de raportare, având în vedere strategiile recente de ameliorare a calității bilanțului.

Perspectiva economică se va axa inclusiv pe interferențele contabilitate – prudență, considerând noua definiţie a default-ului, conform Ghidului EBA şi impactul asupra solvabilităţii bancare conform CRR 2.

GRUPUL ŢINTĂ

Specialişti din departamentele de raportare financiar-contabilă, conformitate, risc, raportări prudenţiale, analişti financiari, auditori, manageri departamente raportare/audit/conformitate, etc.

CONŢINUT

  • Aspecte generale privind expunerile neperformante: definiţii şi concepte cheie
  • Evaluarea criteriilor de granularitate în materia expunerilor neperformante: non-performing/ forbearance/ floreclosed
  • Pachetul de modificare FINREP în planul expunerilor performante/neperformante: obiective, sfera de aplicare, amendamente aduse cadrului de raportare
  • Analiza de impact: Formularele F6, F8, F11-F13, F16, F18-F20, F22, F23
  • Ciclul de însănătoșire/revitabilizare a expunerilor și impactul asupra formularelor FINREP
  • Noua definiţie a default-ului conform Ghidului EBA, precum şi impactul asupra solvabilităţii bancare, conform CRR 2
  • Cadrul de provizionare în contextul evaluării expunerilor neperformante
  • Aplicaţii practice

Lector international, expert în cadrul unei mari autorităţi bancare europene, activând în cadrul Mecanismului Unic de Supraveghere destinat instituţiilor de importanţă sistemică globală. Această poziţie profesională a contribuit la extinderea ariei de competenţe deţinute în planul supravegherii şi reglementării prudenţiale din perspectiva conglomeratelor financiare.

Lectorul deține un doctorat în economie, este Chartered Banker – CIOBS UK și este înscrisă la CFA, nivelul III. A activat timp de 6 ani în cadrul Băncii Naţionale a României, fiind expert la Direcţia Reglementare şi Autorizare și s-a implicat activ în transpunerea directivelor europene privind cerinţele de capital în cadrul de reglementare naţional. 

De asemenea, a contribuit la emiterea şi susţinerea unor opinii tehnice în cadrul Grupurilor de Lucru ale Consiliului Uniunii Europene și Autorităţii Bancare Europene (ABE), pentru dezvoltarea Standardelor Tehnice de Reglementare ABE care facilitează implementarea CRD IV la nivel european. În calitate de lector asociat al Institutului Bancar Român, livrează cu succes atât seminarii (open/in-house), cât şi programe de coaching pentru top manageri, din 2009.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

11 – 12 iunie 2020, orele 10.00 – 18.00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANĂ DE CONTACT:

Dr. SAVU EMANUELA, Training Manager

Tel.: 0372.394.424, Mobil: 0748.886.803, e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii