Membrii fondatori
și

Evaluarea și raportarea expunerilor neperformante și restructurate conform FINREP 2020

DESCRIERE

Seminarul vizează aprofundarea modificărilor aduse de pachetul FINREP 2020 în planul expunerilor NPL/restructurate. Un focus aparte va fi plasat asupra elementelor de conexiune dintre elementele de raportare contabilă și cele de substanță economică, printr-o serie de aplicații cantitative și calitative; obiectivul este de a prezenta fundamentele economice care au stat la baza amendării cadrului de raportare, având în vedere strategiile recente de ameliorare a calității bilanțului.

Perspectiva economică se va axa inclusiv pe interferențele contabilitate – prudență, considerând noua definiţie a default-ului, conform Ghidului EBA şi impactul asupra solvabilităţii bancare conform CRR 2.

GRUPUL ŢINTĂ

Specialişti din departamentele de raportare financiar-contabilă, conformitate, risc, raportări prudenţiale, analişti financiari, auditori, manageri departamente raportare/audit/conformitate, etc.

CONŢINUT

  • Aspecte generale privind expunerile neperformante: definiţii şi concepte cheie
  • Evaluarea criteriilor de granularitate în materia expunerilor neperformante: non-performing/ forbearance/ floreclosed
  • Pachetul de modificare FINREP în planul expunerilor performante/neperformante: obiective, sfera de aplicare, amendamente aduse cadrului de raportare
  • Analiza de impact: Formularele F6, F8, F11-F13, F16, F18-F20, F22, F23
  • Ciclul de însănătoșire/revitabilizare a expunerilor și impactul asupra formularelor FINREP
  • Noua definiţie a default-ului conform Ghidului EBA, precum şi impactul asupra solvabilităţii bancare, conform CRR 2
  • Cadrul de provizionare în contextul evaluării expunerilor neperformante
  • Aplicaţii practice

Lector international

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

10 – 11 noiembrie 2022, orele 10.00 – 18.00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. 

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANĂ DE CONTACT:

Dr. SAVU EMANUELA, Training Manager

Tel.: 0372.394.424, Mobil: 0748.886.803, e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro