Membrii fondatori
și

BLOCKCHAIN ȘI MONEDELE VIRTUALE

OBIECTIV

Seminarul îşi propune să prezinte participanţilor reglementările legale privind monedele virtuale, modalităţile practice de utilizare a acestora în economia reală, precum și modul de conversie a sumelor de bani. Totodată, participanții vor avea ocazia să înţeleagă modul de funcționare al Blockcain-ului și vor putea efectua verificări cu privire la tranzacțiile realizate pe sistem Blockchain, seminarul având și o componentă practică.

GRUP ŢINTĂ

Angajaţii care desfăşoară activităţi în departamentele antifraudă, AML, control şi audit intern, conformitate, carduri, securitate bancară, plăţi etc.

CONŢINUT

 • Aspecte legislative; directive europene și alte standarde internationale privind activitatea AML prin intermediul monedelor virtuale
 • Monedele virtuale clasice vs monedele criptate
 • Modul de funcționare al Blockchain-ului;
 • Analiza Blockchain
 • Ecosistemul monedelor criptate
 • Moneda Bitcoin (apariţie, dezvoltare, utilizare)
 • Portofelele electronice
 • Minarea de cripto-monedă
 • Spălarea banilor prin utilizarea crypto-monedelor;
 • Mixing-ul de crypto-monede
 • Serviciile de exchange de monedă electronică;
 • Măsuri de cunoaștere a clientelei
 • Studii de caz

LECTOR

Ionuţ Stoica este „Training officer” în cadrul CEPOL (Agentia Europeana de Training pentru Autoritatile de Aplicare a Legii). Anterior, a ocupat funcţia de Senior Project Officer, în cadrul Consiliului Europei – Oficiul de luptă împotriva Criminalităţii Informatice, având atribuţii în domeniul implementării programelor de asistenţă a statelor în curs de dezvoltare în ceea ce priveşte întărirea capacităţilor de prevenire şi combatere a criminalităţii informatice. Are o experienţă de peste 13 ani în domeniul combaterii criminalităţii informatice, anterior deţinand funcţia de şef al Biroului de Combatere a Fraudelor Informatice şi a celor cu Mijloace de Plată Electronică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române. Este absolvent al Facultăţii de Drept din cadrul Academiei de Poliţie Al. I. Cuza, al Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative şi a unui master în domeniul Managementului Cooperării Poliţieneşti Internaţionale. Ionuţ a participat la un internship în cadrul NCFTA – National Cyber Forensics and Training Alliance, Pittsburgh, SUA, deţinând şi numeroase certificări în domeniul prevenirii şi combaterii fraudelor informatice.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata unei zile (8 ore).

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

7 februarie 2024, între orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. 

La finalul cursului, participanţilor li se va înmana un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANĂ DE CONTACT: Anca Străchinescu, anca.strachinescu@ibr-rbi.ro, telefon: 0748886818