Membrii fondatori
și

Corporate Credit Rating

Programul de pregătire face parte din categoria celor de specializare/perfecţionare şi a fost realizat în scopul prezentării printr-o abordare aplicată, a noţiunilor şi principiilor minim necesare de evaluare a riscului de credit al unei companii.

OBIECTIVE :

 • Cunoaşterea modului de măsurare a riscului de credit
 • Familiarizarea cu arhitectura generală a modelelor de rating corporate
 • Înţelegerea modului de funcţionare a “componentelor cantitative” ale unui model de rating

– componenta financiară
– impactul ajustărilor financiare asupra indicatorilor de performanţă financiară
– componenta de comportament de plată

 • Înţelegerea şi evaluarea “componentelor calitative” ale unui model de rating
 • Înţelegerea şi evaluarea corectă a situaţiilor de modificare a ratingului calculat (override)
 • Aplicarea practică a conceptelor în cadrul unor exerciţii şi studii de caz

CONŢINUT :

 • Ce este riscul de credit şi cum se măsoară el
 • Conceptul de pierdere aşteptată şi neaşteptată aferentă riscului de credit şi modalităţi de acoperire
 • Ce este un rating şi cum trebuie interpretat
 • Arhitectura generală a modelelor de rating corporate
 • Modul de funcţionare a componentelor ce alcătuiesc un rating corporate
 • Limitările modelelor de rating corporate
 • Evaluarea situaţiilor de modificare a unui rating calculat
 • Utilizarea ratingului de credit corporate
 • Studii de caz

GRUP ŢINTĂ:

Programul este adresat managerilor de risc şi managerilor de relaţii. De asemenea, cursul este deschis şi specialiştilor din domeniul financiar – bancar sau alte domenii de activitate care doresc să-şi dezvolte competenţele profesionale în aria evaluarii riscului de credit al unei companii şi/sau managementului riscului de credit corporate.

LECTOR :

Tiberiu Mihai are o experienţă de peste 17 ani în domeniul bancar, cu specializare în domeniul evaluării riscului de credit, acoperind ariile riscului operativ (underwritting) şi strategic, precum şi analiza financiară a companiilor. În ultimii 12 ani a ocupat poziţii de middle management (şef serviciu, şef departament, şef proiect, etc.) în aria sa de expertiză, în cadrul  BCR Erste unde în prezent ocupă poziţia de Head of Dept., Risk Corporate. Are o bogată experienţă în domeniul analizei bonităţii şi a capacităţii de plată a companiilor, acoperind o largă paletă de industrii. De asemenea, în ultimii 4 ani, a fost implicat şi în dezvoltarea şi implementarea modelelor de rating corporate. În cadrul băncii, susţine seminarii de analiză financiară avansată a companiilor pentru creşterea culturii de risc la nivel de organizaţie. Absolvent al ASE Bucureşti, Facultatea de Management şi al unui program de Master cu specializarea Management Financiar şi Pieţe de Capital şi deţine Diploma MBA a Universite de Montreal – HEC Montreal, a participat la numeroase programe de specializare în ţară şi în străinătate. S-a alaturat echipei de lectori/experţi asociaţi ai IBR în anul 2015.

PERIOADA SI DURATA DE DESFĂŞURARE :

25 septembrie 2023, în intervalul orar 9.00 – 17.00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs pe e-mail.

Cursul se va livra ONLINE, pe platforma ZOOM. 

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANA DE CONTACT :

Georgiana Gojgărea

Training specialist

Telefon: 0748.886.819

e-mail: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro