Membrii fondatori
și

Finanțare structurată în condiții de incertitudine – o abordare practică

Una din provocările majore la nivel macro-economic, care va urma în mod inerent crizei sistemice prin care trece omenirea în prezent, va fi reprezentată de promovarea unor politici investiționale sustenabile pe termen mediu și lung, în toate domeniile de activitate. Orice amânare a deciziilor strategice de relansare a activității de către principalii jucători din economia locală va antrena adâncirea decalajelor față de „nucleul dur” al Uniunii Europene.

În acest context, sistemul bancar românesc este așteptat să își asume un dublu rol catalizator – pe de o parte în calitate de finanțator, pe de altă parte în calitate de centru de excelență în structurarea, dar și implementarea unor soluții financiare de s ucces, în condiții de incertitudine. Pentru a atinge acest deziderat, primul pas îl reprezintă pregătirea corespunzătoare a personalului direct implicat în structurarea tranzacțiilor complexe, urmat de consolidarea unui climat de încredere reciprocă între jucătorii din piață.

Seminarul de față se adresează, prin urmare, acestei audiențe și țintește dobândirea unor abilități de adaptare a soluțiilor de creditare în condiții de volatilitate a piețelor, prin responsabilizare individuală și orientare către structuri versatile și în același timp eficiente.

OBIECTIVE                        

La finalul cursului, participanţii vor fi capabili să:

  • Construiască și să urmărească derularea în bune condiții a unor structuri de creditare adecvate profilului clienților și planurilor lor de relansare, prin similitudine cu abordarea clasică pentru o finanțare de proiect;
  • Înțeleagă importanța responsabilității individuale în alinierea la politica și apetitul de risc al băncii, integrând aspecte de bună guvernanță cu eficiența în creditare,
  • Pregătească și să deruleze cu succes fazele specifice procesului de negociere,
  • Adapteze cadrul relațional și contractual la evoluții ulterioare, în timp real.

GRUP ŢINTĂ

Seminarul se adresează personalului specializat din departamentele de creditare structurată și finanțarea proiectelor de investiții pentru companii.

CONŢINUT

  •  Evoluții recente, cadrul general, tendință și incertitudine în finanțarea structurată;
  • Aspecte de analiză a fezabilității proiectelor de investiții; similitudini cu procesul de relansare a activității;
  • Indicatorii de sustenabilitate financiară, din perspectiva investitorului vs. finanțatorul de proiect – modalități de calcul, interpretare, relevanța în funcție de profilul de activitate și natura investiției;
  • Contribuția proprie vs. indicatorul LTV (loan to value): evoluția pe parcursul ciclurilor economice (macro & micro, investițional & operațional);
  • Interpretarea rezultatelor evaluării; diferențe între standardele ANEVAR și analiza prudențială bancară;
  • Efectul timpului asupra valorii; importanța adaptării la evoluțiile subsecvente.

LECTOR 

Georgina Popescu

Absolventă a Facultății de Relații Economice Internaționale din cadrul A.S.E. (nivel post-universitar / Tranzacții Intra-Europene), Georgina este formator autorizat, Coach și practician NLP (International Practitioner – Classic Code), având multiple certificări profesionale atât în domeniul bancar cât și în managementul proiectelor și proceselor (Global Financial Compliance, BPMS, Project Management, 6 Sigma – Green Belt).

Cu o experiență de aproape 20 de ani în domeniul creditării companiilor, Georgina a gestionat încă din 2009 portofolii semnificative de credite neperformante, contribuind la consolidarea unor procese funcționale și echipe de specialiști în domeniu, atât în România cât și la nivel regional. A participat activ la mese rotunde si conferințe regionale, organizate de Banca Mondială, Insol Europe, Smithnovak, ICM, Ziarul Financiar. În prezent, colaborează atât cu sistemul financiar-bancar (membru non-executiv independent în comitete, consultant pentru eficientizarea proceselor și transformare digitală), cât și cu membrii ai comunității de afaceri, în direcția identificării și implementării unor soluții de dezvoltare sau redresare durabilă.

„Una dintre măsurile succesului este dată de naturalețea cu care îmbini cunoștințele teoretice cu soluțiile practice prin comunicare constructivă, înțelegerea și asumarea riscurilor, integritate și respect față de ceilalți.” – Georgina Popescu

DURATA 

Cursul se desfăşoară pe durata a 4 ore.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CURSULUI

24 mai 2023, orele 9:00 – 13:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs pe e-mail.

Cursul se va livra ONLINE, pe platforma ZOOM. 

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 4 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANA DE CONTACT:

Georgiana Gojgărea

Training specialist

Telefon: 0748.886.819

e-mail: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro