Membrii fondatori
și

Implementarea standardului IFRS 17 la nivelul societăților de asigurări

DESCRIERE

Cursul are în vedere aprofundarea cadrului IFRS17 la nivelul societăților de asigurări prin îmbinarea cadrului descriptiv cu cel aplicativ. Intr-o primă etapă, focusul se va plasa asupra principiilor de bază ale IFRS 17 în materia recunoașterii veniturilor prin prisma  impactului manifestat de valoarea timp a banilor. Intr-o etapă ulterioară, se vor prezenta provocările determinate de componenta pierderii, având în vedere calculul marjei contractuale și ajustările determinate de aplicarea tehnicilor actuariale. Cursul va include aplicații referitoare la conceptele cheie în procesul de implementare a IFRS 17.

GRUPUL ŢINTĂ: specialiști din direcțiile: Risc, Conformitate Raportări, Financiar, Contabilitate, Audit, analiști, administratori de risc, auditori, ofițeri de conformitate, etc.

CONŢINUT

Temele principale abordate în cadrul seminarului includ:

  • Principiile de recunoaștere și clasificare în cadrul IFRS 17: impactul modelelor contabile
  • Cash Flow-urile viitoare și Valoarea Prezentă a banilor prin prisma IFRS 17
  • Impactul tehnicilor actuariale asupra recunoașterii veniturilor în cadrul IFRS 17
  • Determinarea marjei contractuale și componenta de pierdere, impactul asupra veniturilor din asigurări
  • Aplicații, studii de caz

LECTOR international

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

20 ianuarie 2023, orele 10:00 – 18:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va livra ONLINE, pe platforma ZOOM.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANĂ DE CONTACT:

Dr. SAVU EMANUELA

Institutul Bancar Român, str. Negru Vodă nr. 3 Bucureşti sector 3

Tel. mobil: 0748.886.803, e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro