Membrii fondatori
și

Evaluarea indicatorilor de risc specifici sistemului de control intern – audit, risc, conformitate – pentru instituțiile care prestează servicii de investiții financiare

DATĂ SUSȚINERE CURS: 28 octombrie, 2022

TEMATICA

 1. Evaluarea riscului de conformitate
 2. Noutăți legislative locale și UE specifice guvernanței sistemului de control intern din perspectiva serviciilor financiare: audit, risc, conformitate;
 3. Adaptarea sistemului de control intern în funcție de modelul de busines al instituției de credit care prestează servicii de investiții financiare, conform MiFID II
 4. Revizuirea matricei de risc aferentă sistemului de control, conform noilor reglementări locale şi UE, elaborarea planului de monitorizare, conform noilor cerinţe MiFID II/MAD II/PRIIP;
 5. Evaluarea, monitorizarea, tratarea și raportarea rezultatelor specifice indicatorilor de risc aferenți sistemului de control intern.

Cadrul legislativ:

 • Legea nr. 126/2018 privind pieţele de instrumente financiare
 • Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă
 • Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață
 • Regulamentul nr. 5/2019 privind reglementarea unor dispoziții referitoare la prestarea serviciilor și activităților de investitii, conform Legii nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare
 • NORMA nr. 27/2019 pentru modificarea și completarea Normei ASF nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfăşurare a auditului statutar la entităţile autorizate, reglementate şi supravegheate
 • NORMA nr. 13/2019 privind cadrul unitar de desfășurare a auditului statutar la entitățile autorizate, reglementate şi supravegheate de către ASF – forma consolidată, iunie 2020
 • Orientările MiFID privind funcţia de conformitate

GRUP ŢINTĂ

Personal din cadrul direcțiilor de audit, risc, conformitate, juridic, persoane cu responsabilități de conducere.

LECTOR

Mihaela-Corina Stoica, ICA, ACI

Mihaela are experiență de peste 20 de ani în domeniul piețelor financiare, în prezent este Director Conformitate, SIF Transilvania şi consultant autorizat de Bursa de Valori Bucureşti pentru piaţa SMT. Anterior, a ocupat diverse poziţii de management, precum Banca Comercială Română, Raiffeisen Bank, Banca Feroviară Română, SAI ERSTE Asset Management, SAI BCR Asset Management, INTERCAPITAL INVEST S.A.. Are experiență în domeniul guvernanței pieței de capital și în servicii de investiții, precum: administrarea portofoliului, consultanță pentru investiții, depozitare, custodie, tranzacționare, listare la cota BVB, finanțarea companiilor prin emiterea de acțiuni sau obligațiuni. Mihaela este lector autorizat in numele Institutului Bancar Român de către Banca Naţională a României şi Autoritatea de Supraveghere Financiară să susţină cursuri specifice pietei de instrumente financiare. Este licențiată în matematică, masterat în sisteme financiare și monetare internaționale – ATTF Luxemburg și deține certificări profesionale internaționale, precum: Diploma internațională în conformitate (ICA) și Certificatul ACI Dealing.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 8 ore.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

28 octombrie 2022, orele 9:00  – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va livra ONLINE, pe platforma ZOOM.

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANĂ DE CONTACT:

Delia Iordache – Specialist Organizare

e-mail: delia.iordache@ibr-rbi.ro; telefon: 0372.394.403