Membrii fondatori
și

Provocări în implementarea cerințelor referitoare la inițierea și monitorizarea creditelor (Loan Origination and Monitoring – LOM)

                               

Cerințele privind inițierea și monitorizarea creditelor publicate de către Autoritatea Bancară Europeană (EBA) in 2020, se aplică tuturor instituțiilor de credit din Europa, și impactează atât facilitățile de credit existente, cât și pe cele noi.

Ghidul EBA privind inițierea și monitorizarea creditelor – EBA/GL/2020/06 prevede mecanismele de guvernanță internă pentru inițierea și monitorizarea facilităților de credit pe întreaga durată de viață a acestora. Ghidul adreseaza unele dintre majoritatea problemelor intalnite in practica de catre bănci, dar include și importante cerințe suplimentare. Per total, el reprezintă un important set de reglementări cu implicații în strategiile de creditare, de management al datelor și al relației cu clienții.

Cerintele ghidului EBA au inceput deja sa fie transpuse la nivel local de catre Banca Națională a României (BNR) in cadrul proiectului de modificare a Reg. nr. 5/2013.

Cursul va acoperi cerintele urmatoarelor reglementari:

 • Ghidul EBA privind inițierea și monitorizarea creditelor – EBA/GL/2020/061.
 • Propunerea BNR din Noiembrie 2021 de modificare a Regulamentului 5/2013, propunere ce are in vedere preluarea, în cadrul de reglementare național, a principalelor prevederi ale Ghidului privind inițierea și monitorizarea creditelor – EBA/GL/2020/061.Celelalte prevederi ale Ghidului vor face obiectul unui regulament de modificare a Reg. BNR nr. 17/2012 privind unele condiții de creditare , precum și obiectul unor Instrucțiuni.
 • Regulamentul BNR nr. 17/2012 privind unele condiţii de creditare, inclusiv propunerea BNR din 20.10.2021 de modificare a Reg.nr. 17/2012.

SCOP

Scopul acestui seminar este de a oferi o imagine de ansamblu asupra cerintelor legislative emise de către EBA și BNR referitoare la inițierea și monitorizarea creditelor și impactul implementării acestor cerinte asupra sectorului bancar din UE si Romania.

La finalul cursului, participanții:

 • Vor avea o înțelegere aprofundata a cerințelor privind inițierea și monitorizarea creditelor;
 • Vor înțelege provocările și impactul implementarii acestor reglementări;

AUDIENȚĂ

Acest seminar se adresează specialiștilor din serviciile financiare care doresc să se familiarizeze cu cele mai recente actualizări legislative aferente activitatii de creditare si administrarii riscului de credit.

CONȚINUT

1. Cadrul de administrare a activității pentru acordarea și monitorizarea creditelor

 • Cadrul de administrare și cultura privind riscul de credit
 • Apetitul la riscul de credit, strategia de risc de credit și limitele riscului de credit
 • Politicile și procedurile privind riscul de credit
 • Luarea deciziilor cu privire la credite
 • Cadrul de administrare a riscului de credit și cadrul de control intern
 • Resurse și competențe
 • Remunerare

2. Proceduri de initiere a creditelor:

 • Informatii si documentare
 • Evaluarea bonitatii debitorului
 • Decizia cu privire la credit și contractul de credit

3. Stabilirea prețurilor

4. Evaluarea bunurilor imobile și mobile

 • Evaluarea în momentul inițierii
 • Utilizarea evaluării interne și externe;
 • Condiții în care se efectuează „evaluările la fața locului (on-site)”;
 • Condiții în care pot fi utilizate „evaluările la distanta (desktop)” de către evaluatori sau de modele statistice avansate;
 • Completitudinea rapoartelor de evaluare: daca rapoartele contin toate elementele cerute de cerintele de reglementare.

5. Criterii pentru evaluatori:

 • Există conflicte de interese între onorariile evaluatorului și rezultatul evaluării?
 • Există un mecanism adecvat de control a calitatii evaluarilor (de exemplu, backtesting etc.)?
 • Există o rotație adecvată a evaluatorilor?

6. Monitorizare si reevaluare:

 • Frecvența de monitorizare și actualizare a evaluărilor este configurată corect?
 • Modelele de reevaluare sunt folosite cu prudență?
 • Utilizarea indicatorilor de avertizare timpurie/a listelor de supraveghere la monitorizarea creditelor

LECTORI

Ciprian Ichimescu

Ciprian este Manager Senior în Departamentul Risc și Reglementare Servicii Financiare. Are o experiență de peste 14 ani în sectorul bancar inclusiv în aria de  Management al Riscului de Credit. Competențele lui Ciprian includ și guvernanța internă, raportare financiară si de risc, prevederi IFRS, evaluare SREP (ICAAP/ILAAP).

Oana Ceban

Oana este Consultant Senior în Departamentul Risc și Reglementare Servicii Financiare. Are o experiență de peste 7 ani în sectorul bancar inclusiv în aria de  Analiză financiară, Analiză și aprobare credite. Oana a câștigat o experiență solidă în cadrul de analiză financiară, raportare financiară și control intern, management al riscului, guvernanță corporativă, contabilitate financiară și de gestiune.

DATA

14 noiembrie 2022, de la 9:00 la 15:00

DURATA CURSULUI

Cursul se desfășoară pe durata a 6 ore.

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, avem rugămintea să o transmiteţi responsabilului de curs pe e-mail.

IBR va organiza cursul ONLINE, pe platforma Microsoft Teams, asigurând lectori specializați și suport de curs.

La finalul cursului, participanților li se va înmâna un certificat emis de IBR, sub egida membrilor   fondatori BNR si ARB, cu 5 credite CPD.

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANA DE CONTACT

Emilia Frunză, Training Manager

Tel: 0748.886.834 e-mail: emilia.frunza@ibr-rbi.ro