Membrii fondatori
și

Rolul și responsabilitățile coordonatorului funcției de conformitate AML/CFT

Elemente teoretice şi aspecte practice în implementarea Ghidului Autorității Bancare Europene EBA/GL/2022/05

OBIECTIV

Cursul va oferi participanților posibilitatea să înțeleagă aspecte majore privind rolul și responsabilitățile coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului:

 • Principii de guvernanță corporativă privind cadrul de control intern
 • Atribuțiile și responsabilitățile organului de conducere cu privire la combaterea spălării banilor și finanțării terorismului
 • Rolul, sarcinile și responsabilitățile coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului;
 • Criterii de proporționalitate, adecvare, competențe și expertiză pentru numirea unui coordonator al funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului
 • Organizarea funcției de conformitate la nivelul Grupului

GRUP ŢINTĂ

 • Membrii organului de conducere/potențiali membri – instituții de credit și companii private;
 • Directorii/managerii structurilor de conformitate din cadrul instituțiilor de credit/companiilor private;

CONŢINUT

 • Principii de guvernanță corporativă
  • Implementarea unui cadru de control intern
  • Funcția de conformitate
  • Cerințele AMLD IV / Legii nr.129/2019 privind desemnarea ofițerului de conformitate
 • Rolul și responsabilitățile organului de conducere în combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului și ale directorului executiv responsabil de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului
  • Rolul organului de conducere în funcția sa de supraveghere
  • Rolul conducerii superioare
  • Identificarea membrului organului de conducere responsabil de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului
  • Identificarea unui director executiv responsabil de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului
  • Sarcinile și rolul membrului conducerii superioare sau ale directorului executiv responsabil de combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului
 • Rolul și responsabilitățile coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului
  • Numirea coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului
  • Criterii de proporționalitate pentru numirea unui coordonator al funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului
  • Adecvare, competențe și expertiză
  • Sarcinile și rolul coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului
  • Relația dintre funcția de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului și alte funcții
  • Externalizarea funcțiilor operaționale ale coordonatorului funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului
 • Organizarea funcției de conformitate în materie de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului la nivelul grupului

LECTOR

Doru Bebe Bulată, licențiat în drept, este membru în Consiliile de Administrație ale TRANSFOND SA si  Banca Românească SA, membru in Consiliul de Supraveghere al Three Seas Initiative Investment Fund (3SIIF) – Luxemburg și Senior Advisor al conducerii Eximbank in domeniul Guvernanței Corporative, Risc și Conformitate. Este reprezentant ARB în cadrul Federației Europene a Băncilor și timp de 14 ani a fost Președinte al Comisiei de Conformitate din cadrul Asociației  Române a Băncilor.  Expertiza și experiența sa în guvernanța corporativă, în implementarea cadrului coerent și eficace al principiilor de administrare, se bazează pe cariera sa profesională, dezvoltată atât în cadrul unor instituții financiare de top, cât și al unor organizații internaționale. Are o bogată experiență în control intern și guvernanță corporativă, acumulată pe parcursul carierei sale ca Director de Conformitate BCR,  membru al plenului ONPCSB, membru in  Consiliul de Administraţie al R.A. Monetaria Statului, expert evaluator al Consiliului Europei – Comitetul Moneyval şi membru al EGMONT Group. Experiența profesională este validată de numeroase certificări internaționale printre care enumerăm: Diploma în Compliance – ICA & University of Manchester, UK; Certified AML Specialist – ACAMS, USA. Domnul Bulată este lector asociat al IBR din 2005 și este certificat ca formator și evaluator de competențe profesionale.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 16  ore.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

22 – 23 februarie 2023, orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, avem rugămintea să o transmiteţi responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. Pentru detalii click aici.

La finalul cursului, participanţii vor primi certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

Persoană de contact:

Maria Plăişanu

Coordonator compartiment

Unitatea Cursuri de Scurtă Durată

Telefon mobil: 0748.886.846

e-mail: maria.plaisanu@ibr-rbi.ro