Membrii fondatori
și

Codul de etică – construind un auditor mai bun

DATĂ SUSȚINERE CURS: 3 martie, 2023

OBIECTIV

Cursul va prezenta tendinţele, practicile actuale și provocările referitoare la implementarea Codului de Etică în auditul intern precum și studii de caz.

GRUP ŢINTĂ

Sesiunea se adresează atât auditorilor interni din toate industriile cât şi celor interesaţi de o aprofundare a acestui domeniu de activitate.

CONŢINUT

SCURT ISTORIC AL ETICII

De la Homer, la Aristotel și Socrate până în epoca modernă, etica a fost mutată din domeniul cunoașterii în cel al discuțiilor filosofice, ca mai apoi să i se acorde o abordare pragmatică.

Vom parcurge etapele cunoașterii acestei știinte punctând elementele aplicabile.

STANDARDE DE AUDIT INTERN CORELATE CU CODUL DE ETICĂ

Standardele de audit intern sunt axate pe principii și oferă un cadru pentru efectuarea și promovarea auditului intern. Standardele, împreună cu Codul de etică, cuprind toate elementele obligatorii ale Cadrului de practici profesionale internaționale; prin urmare, conformarea cu Codul de Etică și cu Standardele demonstrează conformitatea cu toate elementele obligatorii ale IPPF.

Vom discuta strânsa corelare a celor două elemente (1000-Scop, Autoritate şi Responsabilităţi, 1300-Programul de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii, 2000-Coordonarea Activităţii de Audit Intern).

PRINCIPIILE CODULUI DE ETICĂ

Vom dezbate modelul codului de etică promovat de Internal Institute of Auditors, principiile care guvernează deprinderile indivizilor și organizațiilor în desfășurarea auditului intern, cerințele minime pentru conduită și așteptările comportamentale.

IMPLEMENTAREA CODULUI DE ETICĂ

Care sunt provocările implementării?

  • Cum protejează auditorii interni integritatea pentru a permite relatii bazate pe încredere?
  • Care este nivelul obiectivității aplicate în cadrul misiunilor de audit?
  • Cum asigură auditorii interni confidențialitatea pentru a respecta valoarea și proprietatea informatiilor pe care le primesc?
  • Competența profesională este o premiză esențială, cum este asigurată la nivelul întregii echipe astfel încât toți auditorii să aplice cunoștintele, abilitățile și experiența necesare în indeplinirea serviciilor de audit intern?

CONCLUZII

Cum construim un auditor mai bun?

LECTOR

Gabriela Andrei, Executive Finance Director la Idea Bank S.A., este absolventă a Universităţii Politehnice București şi a Academiei de Studii Economice Bucureşti şi are o experiență profesională de peste 25 de ani în domeniul financiar-bancar, în audit intern și management financiar-contabil. Anterior funcției de Vicepreședinte Executiv Financiar, a deținut funcția de Director Audit Idea Bank. Gabriela este certificată C.E.C.C.A.R. (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România) și C.A.F.R. (Camera Auditorilor Financiari din România) și formator acreditat I.B.R.

Crede cu tărie în disciplină și în dezvoltarea profesională graduală

DURATA ŞI PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 8 ore.

3 martie 2023, orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs pe e-mail.

Cursul se va livra ONLINE, pe platforma Zoom. 

La finalul cursului, participanţilor li se va transmite, pe email, suportul de curs, linkul pentru evaluarea cursului şi certificatul, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANA DE CONTACT:

Georgiana Gojgărea

Training specialist

Telefon: 0748.886.819

e-mail: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro