Membrii fondatori
și

Managementul riscului. Aspecte de securitate şi rezilienţă

DATĂ SUSȚINERE CURS: 24 aprilie, 2024

OBIECTIVE

Cursul oferă cunoștințele necesare pentru înțelegerea procesului de management al riscului, necesitatea și utilitatea acestuia în organizație, rolul acestuia pentru securitatea și rezilența organizației, standardele naționale și internaționale de profil și modalități de utilizare a acestora.

Cursul oferă o introducere în managementul riscului, explicând conceptele fundamentale și etapele procesului de managent al riscului, precum și o selecție de tehnici de evaluare a riscului în baza standardelor SR ISO 31000:2018 și SR ISO 31010:2019. Explică specificitățile aplicării procesului de management al riscului în securitatea fizică, securitatea informației, managementul continuității și conceptul de reziliență al organizației şi ilustrează o metodă concretă de evaluare a riscurilor de securitate fizică.

GRUPUL ŢINTĂ

Top managent, manageri de risc, manageri de securitate, specialişti în securitatea informației, manageri de continuitate, evaluatori de risc la securitate fizică, auditori interni, etc.

CONŢINUT

  • Conceptele de management al riscului
  • Etapele procesului de management al riscului și un set de tehnici de evaluare a riscului
  • Rolul managementului riscului în securitatea fizică, securitatea informației, managementul continuității, standardele naționale și internaționale aplicabile
  • Exemple practice de aplicare a tehnicilor de evaluare a riscului în securitate, corelat cu cerințele legale naționale.
  • Conceptul de management al rezilenței organizaționale.
  • Standardele: SR ISO 31000:2018, SR ISO 31010:2020, SR ISO 27001:2018, SR ISO 27002:2018, ISO 27005:2018, SR ISO 22301:2020,  ANSI/ASIS ORM.1-2017
  • Aplicaţii şi exemple

LECTOR

Stelian Arion este expert în domeniul securității abordând holistic diferitele subdomenii și servicii de profil. A absolvit studii universitare de electronică și telecomunicații, management organizațional, fiabilitatea echipamentelor electronice și proprietate industrială, precum și multiple cursuri de perfecționare profesională în domeniu, formare și evaluare de competențe, achiziții publice. Are o vastă experiență de management companii de profil, iar din 2009 a înființat Secant Security, furnizor de servicii complete în domeniul securității, care în anul 2018 a primit premiul OSPA pentru unul din proiectele realizate.

Are o activitate de peste 15 ani în standardizare, este membru în cinci comitete tehnice ale organismului național de standardizare ASRO și deține poziția de președinte al comitetelor tehnice Sisteme de alarmă și Securitatea informației. Este membru în comitetul tehnic al organismului național de acreditare RENAR. A participat la proiecte de cercetare în consorții europene și are contribuții în domeniul protecției infrastructurilor critice. Este participant activ în activitățile de actualizare a legislației, înființare de ocupații și elaborare de standarde ocupaționale și este membru al Comitetului sectorial pentru activitățile de servicii administrative și activități de servicii suport. Este proiectant sisteme de securitate, evaluator de risc la securitatea fizică autorizat, expert şi lector ARTS, IBR, ROFMA, autor de articole, promotor și moderator în conferințele de profil. Din 2019 este președintele clusterului Smart Cities Of Romania.

PERIOADA

24 aprilie 2024, orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs pe e-mail.

Cursul se va livra ONLINE, pe platforma ZOOM. Cursanţii vor avea nevoie de un laptop sau tabletă/telefon mobil și conexiune la internet.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANĂ DE CONTACT

Florian Ionescu – Specialist formare

e-mail: florian.ionescu@ibr-rbi.ro; telefon: 0745598602