Membrii fondatori
și

Impozitul pe veniturile nerezidenților obținute din România și impozitarea expatriaților în România. Perspectiva aplicativă

DATĂ SUSȚINERE CURS: 11 aprilie, 2024

DESCRIERE

Seminarul vizează explicarea prevederilor din legislația națională și din tratatele de evitare a dublei impuneri, în ceea ce privește impozitul datorat în România de nerezidenți, persoane fizice și juridice, care obține venituri din România. Un focus aparte va fi plasat asupra înțelegerii conceptului de sursă a veniturilor, pentru venituri active (din business, din salarii etc.) și venituri pasive (din dobânzi, redevențe, dividende, chirii etc.), a principiilor de impozitare în statul sursă al veniturilor, respectiv impozitarea veniturilor mondiale în statul de rezidență al beneficiarului de venituri.

De asemenea, seminarul se va concentra atât pe impozitarea persoanelor juridice străine pentru venituri din România (prin sedii permanente sau atunci când nu se creează un sediu permanent), cât și a persoanelor fizice nerezidente, cu focus pe impozitarea salariaților străini detașați în România.

Elementul de noutate va consta în noutăți în aplicarea tratatelor de evitare a dublei impuneri, în contextul ratificării de către România a Instrumentului Multilateral pentru implementarea măsurilor legate de tratatele de evitare a dublei impuneri, agreate prin proiectul BEPS al OCDE, respectiv aspecte procedurale și noutăți în ceea ce privește stabilirea rezidenței fiscale pentru societăți (locul conducerii efective) și pentru persoane fizice.

GRUPUL ŢINTĂ: Specialiști din departamentele de raportare financiar-contabilă, conformitate fiscală, HR, etc.

CONŢINUT

Sesiunea 1: Impozitarea veniturilor nerezidenților care nu au un sediu permanent în România

 • Conceptele de sursă a veniturilor, respectiv principiile de impozitare în statul sursă a venitului și în statul de rezidență al beneficiarului de venit
 • Venituri impozabile obținute din România, supuse impozitului pe venitul nerezidenților
 • Cote de impozitare, calculul și reținerea impozitului pe venit, termene de declarare și de plată
 • Aplicarea prevederilor tratatelor de evitare a dublei impuneri
 • Ce înseamnă sediu permanent și care sunt implicațiile privind impozitarea în România
 • Diferența între servicii și redevențe
 • Impozitarea dividendelor achitate către acționari nerezidenți, scutiri de impozit pe dividende
 • Impozitarea dobânzilor și a redevențelor plătite între întreprinderi asociate
 • Impozitarea câștigurilor de capital în legătură cu vânzarea de acțiuni la societăți din România
 • Declarația anuală privind plățile către nerezidenți
 • Atestarea impozitului plătit în Romania de către nerezidenți
 • Societăți străine cu locul conducerii efective în România
 • Intrarea în vigoare a MLI și impactul asupra tratatelor de evitare a dublei impuneri
 • Procedura amiabilă pe convențiile de evitare a dublei impuneri și pe Convenția de Arbitraj a UE

Sesiunea 2: Impozitarea expatriaților care obțin venituri din salarii din România

 • Înregistrarea fiscală a indivizilor nerezidenți detașați în România (procedura de completare a formularelor 020, 030, 015, 222)
 • Rezidența fiscală a indivizilor în România (criterii de rezidență fiscală, procedura de completare și depunere a chestionarului de rezidență fiscală la ANAF, la sosirea și la plecarea din țară, aplicarea art. 4 din tratatele de evitare a dublei impuneri, implicațiile notificării expatriatului ca și rezident fiscal în România)
 • Declararea și plata impozitului pe venitul din salarii (când se datorează impozit în România, baza de calcul, termene de declarare și de plată, completarea și depunerea formularului 224)
 • Declararea și plata contribuțiilor sociale (când se datorează contribuții sociale în România, conform legislației naționale, a legislației europene și a acordurilor bilaterale privind contribuțiile sociale la care România este parte, cum declară angajatorul, când și cum se poate face transferul de responsabilitate către expatriat, completarea și depunerea formularului 112)
 • Riscul de sediu permanent al angajatorului nerezident în România

LECTOR

Nadia Oanea este consultant fiscal și expert contabil cu experiență de peste 20 de ani în consultanță fiscală și training în domeniul fiscal, atât în cadrul autorității fiscale din România, cât și în firme de consultanță fiscală membre ale unor rețele internaționale.

Pe lângă experiența sa vastă în aplicarea legislației fiscale naționale, Nadia este specializată în fiscalitate internațională, acoperind arii precum aplicarea tratatelor de evitare a dublei impuneri, prețurile de transfer, restructurările de afaceri, impozitarea lucrătorilor detașați, raportarea pentru fiecare țară în parte, aplicarea DAC6, etc.

Nadia este trainer autorizat pentru formarea adulților, cu o vastă experiență în livrarea de cursuri și prezentări pe teme de fiscalitate și contabilitate, inclusiv pentru Corpul Experților Contabili și al Contabililor Autorizați (CECCAR) și pentru calificarea Advanced Diploma in Ingternational Taxation (ADIT) a Chartered Institute of Taxation (CIOT) UK.

Participă activ la discuții privind modificarea legislației fiscale, inclusiv cu ANAF sau cu Ministerul de Finanțe, prin intermediul participării în Comitetul de Taxe din cadrul AmCham sau ca reprezentant din partea CECCAR. Ca o recunoaștere a contribuției și notorietății în piața de consultanță fiscală din România, Nadia Oanea a fost nominalizată în catalogul ”Women in Tax Leaders”, alcătuit de International Tax Review pe baza opiniilor exprimate de consultanții fiscali participanți la studiu.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

11 aprilie 2024, orele 9:00 – 13:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, avem rugămintea să o transmiteţi responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va livra ONLINE, pe platforma ZOOM.

La finalul cursului, participanților li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANĂ DE CONTACT:

Florian Ionescu – Specialist formare

telefon: 0745598602; florian.ionescu@ibr-rbi.ro