Membrii fondatori
și

Tehnologii moderne în securitatea fizică

OBIECTIVE

Seminarul vizează conștientizarea schimbărilor de paradigmă în domeniul securității fizice, prin culegerea și valorificarea imformațiilor, preponderența caracterului proactiv, valorificarea informațiilor în procesele operaționale.

Cursul prezintă progresele actuale în tehnologiile de securitate fizică, cu accent pe managementul informației, oferind informații despre progresele în supravegherea video, analiza conținutului imaginilor, aplicarea algoritmilor de inteligență artificială, utilizarea camerelor termale. Pune în discuţie modele de evaluare a riscurilor de securitate fizică în lumina noilor tehnologii.

GRUPUL ŢINTĂ

Top management, manageri de risc, manageri de securitate, specialişti în securitatea informației, manageri de continuitate, proiectanți sisteme de securitate, evaluatori de risc la securitate fizică, etc.

CONŢINUT

  1. Conceptele actuale în supravegherea video pentru aplicații de securitate
  2. Analiza conținutului imaginilor, detectarea efracției prin analiza de imagine
  3. Schimbarea paradigmei privind înregistrarea video prin clasificarea obiectelor
  4. Limitele în supravegherea video modernă. Avantajele camerelor termale
  5. Conceptul PSIM – managementul informațiilor de securitate fizică
  6. Reevaluarea modelului calsic de secvență adversă pe baza noilor tehnologii
  7. Aplicaţii şi exemple

LECTOR

Stelian Arion este expert în domeniul securității abordând holistic diferitele subdomenii și servicii de profil. A absolvit studii universitare de electronică și telecomunicații, management organizațional, fiabilitatea echipamentelor electronice și proprietate industrială, precum și multiple cursuri de perfecționare profesională în domeniu, formare și evaluare de competențe, achiziții publice. Are o vastă experiență de management companii de profil, iar din 2009 a înființat Secant Security, furnizor de servicii complete în domeniul securității, care în anul 2018 a primit premiul OSPA pentru unul din proiectele realizate.

Are o activitate de peste 15 ani în standardizare, este membru în cinci comitete tehnice ale organismului național de standardizare ASRO și deține poziția de președinte al comitetelor tehnice Sisteme de alarmă și Securitatea informației. Este membru în comitetul tehnic al organismului național de acreditare RENAR. A participat la proiecte de cercetare în consorții europene și are contribuții în domeniul protecției infrastructurilor critice. Este participant activ în activitățile de actualizare a legislației, înființare de ocupații și elaborare de standarde ocupaționale și este membru al Comitetului sectorial pentru activitățile de servicii administrative și activități de servicii suport. Este proiectant sisteme de securitate, evaluator de risc la securitatea fizică autorizat, expert şi lector ARTS, IBR, ROFMA, autor de articole, promotor și moderator în conferințele de profil. Din 2019 este președintele clusterului Smart Cities Of Romania.

PERIOADA

22 noiembrie 2023, orele 9:00 – 13:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs pe e-mail.

Cursul se va livra ONLINE, pe platforma ZOOM. Cursanţii vor avea nevoie de un laptop sau tabletă/telefon mobil și conexiune la internet.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 4 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANĂ DE CONTACT

Florian Ionescu – Specialist formare

telefon: 0745598602; florian.ionescu@ibr-rbi.ro