Membrii fondatori
și

Seminar aplicat privind aplicarea Standardelor IFRS 9 și IFRS 15 în cadrul societăților financiar-bancare

DESCRIERE:

Seminarul continuă seria cursurilor practice destinate facilitării procesului de implementare a cadrului IFRS, concentrându-se pe elemente care generează provocări: Standardul IFRS 9 și Standardul IFRS 15. Seminarul are o puternică latură aplicativă, constând în esență într-o suită de aplicații și studii de caz concentrate pe cele mai laborioase aspecte din implementare: tratamentul contractelor de leasing, tratamentul creanțelor achiziționate (inclusiv cele depreciate la achiziționare – POCI), procesul de de-recunoaștere, calcularea venitului din dobânzi).

Metodologia de recunoaștere a veniturilor conform IFRS 15 este, de asemenea, tratată în detaliu.

GRUPUL ŢINTĂ: specialiști în evaluarea și administrarea riscurilor, auditori și manageri de risc, specialiști financiar-contabili, etc.

CONŢINUT:

  • Regimul contractelor de leasing în cadrul IFRS 9: Abordarea simplificată pentru determinarea indicatorilor ECL
  • Tratamentul creanțelor achiziționate și al factoringului
  • Evaluarea expunerilor depreciate la achiziționare (Purchased Originated Credit Impaired)
  • De-recunoașterea expunerilor neperformante și restructurate, conform cadrului IFRS 9
  • Calcularea veniturilor din dobânzi în contextul deprecierii
  • Recunoașterea veniturilor conform Standardelor IFRS 15: ajustări pentru componenta de finanțare și valoarea timp a banilor

LECTOR international

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

9 iulie 2021, orele 10:00 – 18:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va livra ONLINE, pe platforma ZOOM.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANĂ DE CONTACT:

Dr. SAVU EMANUELA, Training Manager

Institutul Bancar Român, str. Negru Vodă nr. 3 Bucureşti sector 3

Tel. mobil: 0748.886.803, e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro