Membrii fondatori
și

Planificarea continuităţii afacerii

OBIECTIVUL CURSULUI

Planul de continuitate stabileşte acţiunile întreprinse în cazul apariţiei unor incidente cu impact major asupra derulării activităţii. Fără un astfel de plan, companiile pot suferi pierderi importante, sau pot ajunge în imposibilitatea reluării afacerii. Implementarea eficientă a unui plan de continuitate a afacerii este totodată o cerință reglementată pentru anumite sectoare de activitate, cum ar fi industria financiar-bancară.

GRUP TINTA

Cursul este recomandat în special angajaţilor care desfăşoară activităţi în departamentele de securitate bancară, control intern, audit intern, departamentele IT etc.

CONTINUT

  • Documentarea proceselor de afacere şi identificarea activităţilor critice
  • Dezvoltarea analizei de risc
  • Dezvoltarea strategiilor de asigurare a continuităţii
  • Documentarea procedurilor de reacţie în caz de incident
  • Documentarea proceduri de restaurare
  • Roluri şi responsabilităţi pentru asigurarea continuităţii
  • Determinarea resurselor de rezervă

LECTOR

Florin-Mihai Iliescu este auditor certificat de sisteme informatice şi profesionist certificat în securitatea sistemelor informatice.

Florin este absolvent al Universităţii Politehnice din Bucureşti, cu peste 10 ani de experienţă în auditarea şi implementarea sistemelor informatice bancare, care include şi evaluarea sistemelor informatice, managementul calităţii implementării sistemului informatic bancar, management de proiect pentru implementarea sistemului informatic bancar, evaluarea funcţionalităţilor sistemului informatic, analiza proceselor operaţionale şi dezvoltarea planului de continuitate al afacerii, analizarea fluxurilor informaţionale ale sistemului bancar central, etc. Proiectele menţionate mai sus au fost realizate pentru următoarele bănci: Banca Agricolă (actuala Raiffeisen Bank), Banca Comercială Română, Banca Comercială Carpatica, BancPost, Piraeus Bank, BRD – SGS, etc. Florin este Director General al firmei Infologica din 2004, iar anterior a activat in calitate de consultant/senior consultant la: Arthur Andersen, Ernst & Young etc.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata unei zile (8 ore).

PERIOADA DE DESFASURARE

9 noiembrie 2022,  orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. 

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANA DE CONTACT

Roxana Ivan
Organizator Programe
Institutul Bancar Român

str. Negru Vodă nr. 3 Bucureşti sector 3
Mobil: 0748.886.839
E-mail: roxana.ivan@ibr-rbi.ro