Membrii fondatori
și

IT Requirements elicitation pentru experţii IT

 

OBIECTIV

Cursul constă în prezentarea unor concepte de specialitate și din exerciţii individuale sau de grup, menite să introducă participanții în procesul realizării unei analize de sistem și a specificațiilor de programare IT, utilizând metode și tehnici specifice domeniului Competitive Intelligence.

Participanţii vor dobândi competențe de construire a relației cu solicitanții produsului software și de obținere de la aceștia, într-o manieră eficientă și cooperantă, a informațiilor privind problema concretă ce trebuie adresată prin soft.

Creșterea competențelor profesionale ale participanților privind:

  • cunoașterea procesului de întocmire a analizei de sistem și a specificațiilor de programare;
  • cunoașterea și aplicarea unui set de metode și tehnici specifice domeniului Competitive Intelligence pentru obținerea eficientă a informațiilor necesare întocmirii specificațiilor de programare.

GRUPUL ŢINTĂ

Experți IT ce relaționează direct cu beneficiarii produselor de soft, persoane implicate în analiza de sistem și întocmirea specificațiilor de programare, programatori ce doresc să dobândească competențe de relaționare inter-personală.

CONŢINUT

  • Elemente teoretice privind analiza de sistem și înțelegerea nevoilor operaționale ale beneficiarului viitorului produs software;
  • Concepte ale domeniului Competitive Intelligence operaționalizate în analiza de sistem;
  • Cum să fiu perceput ca un om de încredere?
  • Culegerea de informații prin metoda Elicitation;
  • Culegerea de informații prin metoda Interviului de tip P.E.A.C.E (Preparation and Planning; Engage and Explain; Account, Clarify and Challenge; Closure; Evaluation);
  • Înțelegerea modului de rezolvare a problemelor de tipul SAY-DO (oamenii știu să facă multe lucruri, dar cei mai mulți nu pot descrie cunoștințele pe care le dețin sau le descriu cu lacune).

LECTORI

Dr. Adriean Pârlog are peste 25 de ani de experienţă în domeniul Intelligence şi a deţinut funcţia de Şef al serviciului de analiză informaţii militare. În prezent, este profesor asociat la Universitatea Lucian Blaga şi la Universitatea Babeş Bolyai, membru în comisii de admitere la cursul postuniversitar de Informaţii Militare, membru în comisii la Colegiul Naţional de Apărare, conducător ştiinţific, etc. A absolvit Facultatea de Cibernetică Economică şi Statistică – Specialitatea Cibernetică Economică, după care a urmat un curs postuniversitar de Specializare în Modelarea şi simularea fenomenelor economico – sociale în cadrul ASE. Deţine titlul de Doctor obţinut de la Academia de Înalte Studii Militare, unde a absolvit şi un curs postuniversitar de informaţii militare. Aria sa de expertiză include: intelligence & business intelligence, teoria informaţiilor, modelarea şi simularea proceselor economice şi sociale.

Dr. Ionuţ Corduneanu este specialist în informaţii şi securitate, consultant în informaţii pentru afaceri şi doctorand la Academia Naţională de Informaţii, vicepreşedinte al Asociaţiei Specialiştilor în Informaţii pentru Afaceri (asia.org.ro), membru al Strategic & Competitive Intelligence Professionals (scip.org) şi redactor-şef adjunct al revistei Business/Competitive Intelligence. De asemenea, este trainer autorizat, livrând în mod curent cursuri în domeniul informaţiilor pentru afaceri. Este licenţiat în comunicare socială-informaţii (ANI) şi are o practică de peste 13 ani în domeniul intelligence.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 1 si 1/2 zile (12 ore).

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

23 – 24 martie 2021, orele 15:00 – 19:00, respectiv orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lectori specializaţi, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 11 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

PERSOANĂ DE CONTACT

Anca Străchinescu, Specialist formare

Institutul Bancar Român, str. Negru Vodă nr. 3 Bucureşti sector 3

Mobil: 0748886818, e-mail: anca.strachinescu@ibr-rbi.ro

noutăți

16 februarie, 2023

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

16 februarie
- 17 februarie | 2023
22 februarie, 2023

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

22 februarie
- 23 februarie | 2023
22 martie, 2023

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

22 martie
- 23 martie | 2023