Membrii fondatori
și

IMPACTUL IFRS 9 ASUPRA CADRULUI FINREP ŞI COREP. Perspectiva aplicativă si conexiuni cu strategiile de management al expunerilor neperformante

DESCRIERE

Seminarul vizează aprofundarea modificărilor aduse de cadrul IFRS 9 asupra FINREP şi COREP. Un focus aparte va fi plasat asupra elementelor de conexiune dintre cele două cadre de raportare: FINREP şi COREP, cu extensie asupra impactului exercitat de cadrul de raportare asupra procesului de administrare a riscurilor.

Laturii calitativa va fi combinata cu latura cantitativă; seminarul aduce în prim plan o serie de aplicaţii tehnice destinate captării elementelor de noutate de ordin cantitativ, dar se vor evalua inclusiv implicaţiile de natura calitativă, prin reflectarea impactului la nivelul sistemelor şi cadrului de guvernanţă.

Dincolo de latura analitica, seminarul prezinta si o latura pro-activa, referitoare la strategiile de management a NPL in vederea  imbunatatirii calitative a bilantului.  In acest context, elementul de noutate consta in prezentarea mecanismelor de evaluare si administrare a expunerilor neperformante prevazute in Ghidul EBA privind administrarea expunerilor neperformante, preluat in Instructiunile BNR din 30 octombrie 2019.

GRUPUL ŢINTĂ

Specialişti din departamentele de raportare financiar-contabilă, conformitate, raportări prudenţiale, analişti de risc, analişti financiari, auditori, manageri departamentele raportare/audit/conformitate, etc.

CONŢINUT

  • Impactul modificărilor produse de IFRS 9 asupra categoriilor de clasificare FINREP şi standardelor de evaluare a instrumentelor financiare
  • Sistemul de depreciere a activelor financiare. Impact asupra formularelor COREP şi FINREP
  • Reclasificarea activelor financiare sub impactul IFRS 9; FINREP versus COREP
  • Evaluarea modificărilor impuse de cadrul IFRS 9 asupra elementelor extra-bilanţiere
  • Impactul IFRS 9 asupra cerinţelor de adecvare a capitalului. Conexiune prin prisma ajustărilor la riscul de credit
  • Strategii de management al NPL
  • Impactul cadrului IFRS 9 asupra responsabilităţilor aferente activităţii de audit intern. Procesul de validare
  • Complexitatea impactului manifestat de cadrul IFRS 9 asupra sistemului bancar: efect la nivelul sistemului de guvernanţă corporativă, sistemelor IT şi cadrului operaţional. Aspecte calitative
  • Aplicaţii şi exemple

Lector internaţional

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

26 – 27 mai 2022, orele 10:00 – 18:00

Înscrierea la curs se face prin completarea Fişei de înscriere.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. Pentru detalii click aici.

La finalul cursului, participanţii vor primi un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANĂ DE CONTACT

Dr. SAVU EMANUELA, Training Manager

Tel.: 0372.394.424, Mobil: 0748.886.803, e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro