Membrii fondatori
și

Ofiţer Conformitate

DATĂ SUSȚINERE CURS: 10 martie, 2023

Pentru seria de curs din perioada martie – aprilie 2023 nu mai sunt locuri. O nouă serie a acestui curs va avea loc în semestru 2 al anului 2023.

Ofiţerul conformitate reprezintă o calificare profesională solicitată pe piaţa muncii, apărută ca urmare a reglementărilor legale interne şi internaţionale ce impun existenţa acestei funcţii, a necesităţii interne din cadrul băncilor privind existenţa unei funcţii independente de control  în gestiunea riscului de conformitate.

OBIECTIVUL CURSULUI

Asigurarea calităţii pregătirii şi examinării participanţilor la program, precum şi certificarea cunoştinţelor, competenţelor, atitudinilor realizate pe baza standardului ocupaţional OFIŢER CONFORMITATE.

GRUP ŢINTĂ

Personalul din sistemul financiar-bancar angajat în cadrul departamentelor de conformitate, risc, audit şi operaţiuni corporate/retail, juridic.

CONDIŢII DE ACCES

Participanţii la curs trebuie să fie angajaţi într-o instituţie care activează în domeniul financiar-bancar, să facă dovada că sunt absolvenţi de studii superioare şi că au participat la cel puţin două programe de training din aria conformitate, AML/KYC/CF, sau guvernanţă corporativă, demonstrând astfel ca deţin cunoştinţe de bază prealabile referitoare la aria conformităţii, cunoştinţe necesare ca şi condiţie de acces la curs.

Acte necesare înscrierii: copie diplomă de licenţă, adeverinţă de  locul de muncă şi formular de înscriere.

CONŢINUTUL CURSULUI

Dezvoltarea celor 8 competenţe specifice ocupaţiei OFIŢER CONFORMITATE :

Competenţa 1. Avizarea conducerii băncii asupra obligaţiilor de asigurare a conformării;

1.1. Stabilirea obligaţiilor legale

1.2. Evaluarea gradului de risc asociat neconformării la obligaţiile legale

1.3. Definirea responsabilităţilor personalului

1.4. Identificarea măsurilor interne de conformare

1.5. Întocmirea raportului de conformare

Exerciţii şi studii de caz

Competenţa 2. Asistarea conducerii băncii în dezvoltarea Programului de Conformitate;

2.1. Redactarea politicii de conformitate

2.2. Aprobarea de către conducerea băncii a politicii de conformitate

2.3. Acordarea de consultanţă conducerii băncii în dezvoltarea de proceduri interne

2.4. Evaluarea periodică a modului de adecvare a procedurilor interne la cerinţele legii

2.5. Raportarea deficienţelor constatate conducerii băncii

2.6. Înaintarea spre aprobare de propuneri pentru modificare a procedurilor interne existente

Exerciţii şi studii de caz

Competenţa 3. Efectuarea instruirii personalului băncii;

3.1. Elaborarea planului de instruire

3.2. Pregătirea materialelor de instruire şi supunerea atât a lor, cât şi a planului, aprobării conducerii băncii

3.3. Executarea instruirii personalului băncii

3.4. Evaluarea activităţii de instruire şi arhivarea evidenţelor de executare

Exerciţii şi studii de caz

Competenţa 4. Monitorizarea conformităţii;

4.1. Elaborarea planului de monitorizare a conformităţii şi aprobarea acestuia

4.2. Executarea activităţilor de monitorizare a conformităţii

4.3. Identificarea deficienţelor în activitatea de asigurare a conformităţii

4.4. Propunerea măsurilor de soluţionare a deficienţelor

4.5. Monitorizarea modului de soluţionare a deficienţelor

4.6. Evaluarea periodică a planului de monitorizare

Exerciţii şi studii de caz

Competenţa 5. Raportarea neconformării;

5.1. Determinarea scopului şi destinaţiei raportării

5.2. Identificarea situaţiilor de neconformare, ierarhizarea neconformităţii din punct de vedere al riscului asociat

5.3. Propunerea măsurilor de soluţionare a neconformităţilor

5.4. Întocmirea raportului cu privire la situaţiile de neconformare, riscul asociat şi măsurile propuse

Exerciţii şi studii de caz

Competenţa 6. Îndeplinirea rolului ofiţerului de conformitate în domeniul prevenirii spălării banilor şi finanţării actelor de terorism;

6.1. Executarea rolului de persoană desemnată în relaţia cu ONPCSB

6.2. Elaborarea de proceduri privind prevenirea spălării banilor şi finanţării actelor de terorism

6.3. Executarea periodică a instruirii personalului băncii în domeniu

6.4. Analizarea informaţiilor privind suspiciunile şi sesizarea ONPCSB cu privire la suspiciunile motivate rezonabil

6.5. Coordonarea activităţii de raportare către ONPCSB şi răspunsul la cererile Oficiului

Exerciţii şi studii de caz

Competenţa 7. Acordarea de consultanţă personalului băncii;

7.1. Analizarea proiectelor băncii şi recomandări formulate

7.2. Acordarea vizei de conformitate şi exercitarea dreptului de escaladare

7.3. Asistarea personalul băncii pentru conformare şi emiterea punctelor de vedere referitoare la aplicarea cerinţelor de conformitate

Exerciţii şi studii de caz

Competenţa 8. Reprezentarea băncii în relaţiile cu autorităţile.

8.1. Executarea rolului de persoană desemnată în relaţia cu autorităţile

8.2. Gestionarea inspecţiilor realizate de autorităţi

8.3. Răspunsurile la cererile autorităţilor şi păstrarea legăturii cu autorităţile

Exerciţii şi studii de caz

LECTOR

Maria-Magdalena Calangiu, licenţiată în Drept, este Directorul Centrului Global de Conformitate ING, coordonând monitorizarea riscurilor specifice de conformitate, standardizate şi centralizate în numele funcţiei globale de conformitate la nivelul grupului ING.

Are o vastă expertiză juridică şi de conformitate, acumulată pe parcursul carierei sale de peste 20 de ani in diferite organizaţii, precum Ministerul Finanţelor, O.N.P.C.S.B., Credit Europe Bank, ING, BRD-GSG.

Certificările sale internaţionale includ Diploma in Compliance – ICA & University of Manchester, UK; Certified AML Specialist – ACAMS, USA; MBA Open University UK, Executive Leadership Diploma – Oxford University.

Din 2010 este certificată MMFPSPV şi MEN atât ca Formator cât şi ca Evaluator de competenţe profesionale.

Dna Calangiu este autoarea analizei şi standardului pentru ocupaţia Ofiţer Conformitate precum şi a cursului subsecvent.

DURATA CURSULUI/ PERIOADA DE DESFĂŞURARE

Cursul se va desfăşura pe parcursul a 54 ore de pregătire (patru sesiuni), programate în weekend, din care: 18 ore pentru instruire teoretică şi 36 ore pentru instruire practică, în perioada: 10 martie – 22 aprilie 2023.

Sesiunea 1: 10 – 11 martie 2023, vineri – orele 14:00 – 20:00, sâmbătă – orele 9:00 – 17:30

Sesiunea 2: 24 – 25 martie 2023, vineri – orele 14:00 – 20:00, sâmbătă – orele 9:00 – 17:30

Sesiunea 3: 07 – 08 aprilie 2023, vineri – orele 14:00 – 20:00, sâmbătă – orele 9:00 – 17:30

Sesiunea 4: 21 – 22 aprilie 2023, vineri – orele 14:00 – 20:00, sâmbătă – orele 9:00 – 15:30

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere, cu respectarea condiţiilor de acces prezentate mai sus. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

EVALUAREA

Are loc la sfârşitul cursului şi constă într-o probă teoretică şi o probă practică, susţinute ONLINE.

Proba teoretică se suţine în ultima zi de curs şi constă în lucrare scrisă sub formă de test grilă, care cuprinde 40 întrebări, cu variante de răspuns multiple, cu unul sau mai multe răspunsuri corecte. Evaluarea se face cu calificativul admis/respins; calificativul admis se acordă pentru minimum 35 răspunsuri corecte. Doar candidaţii admişi la proba teoretică vor putea susţine şi proba practică.

La începutul fiecărui curs participanţii primesc suportul de curs pe suport hârtie şi tema proiectului final. Suportul de curs reprezintă baza pentru pregătirea teoretică, iar exerciţiile practice desfăşurate pe parcursul sesiunilor de instruire reprezintă baza pentru întocmirea proiectului final, alături de activitatea de cercetare independentă, desfăşurată de participanţi pe parcursul cursului.

Proba practică se suţine în cadrul examenului de absolvire a cursului, examen care se va organiza de asemenea în ultima zi de curs şi constă în prezentarea unui proiect final.

Pe perioada cursului, participanţii beneficiază de tutoriat, iar pentru pregătirea examenului scris şi a proiectului final vor aloca timp de studiu individual.

Participanţii care obţin la proiectul final cel puţin nota 7, vor primi un CERTIFICAT DE ABSOLVIRE, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori BNR si ARB), cu 54 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs) şi SUPLIMENTUL DESCRIPTIV al competenţelor specifice dobândite .

Participanţii care nu au promovat examenul de absolvire a cursului, sau nu au participat la examen, pot să se prezinte gratuit la o examinare ulterioară organizată de către IBR pentru seriile de curs în derulare, în maximum 12 luni de la finalizarea cursului. După această dată, participanţii sunt obligaţi să reia cursul contra cost.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. Pentru detalii click aici.

Număr maxim de participanți: 18 persoane

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

Persoană de contact:

Maria Plăişanu

Coordonator compartiment

Unitatea Cursuri de Scurtă Durată şi Cursuri ANC

Telefon mobil: 0748.886.846

e-mail: maria.plaisanu@ibr-rbi.ro

noutăți

16 februarie, 2023

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

16 februarie
- 17 februarie | 2023
22 februarie, 2023

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

22 februarie
- 23 februarie | 2023
22 martie, 2023

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

22 martie
- 23 martie | 2023