Membrii fondatori
și

Protecţia datelor (GDPR): principalele aspecte legislative – cerinţe şi recomandări

La data de 4 mai 2018 au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene cele două acte normative care compun pachetul legislativ privind protecţia datelor la nivelul Uniunii Europene:

 • Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor – GDPR/General Data Protection Regulation),
 • Directiva (UE) 2016/680 referitoare la protecţia datelor personale în cadrul activităţilor specifice desfăşurate de autorităţile de aplicare a legii.

GDPR actualizează principiile stabilite încă de acum două decenii de Directiva 95/46/CE care îşi va înceta aplicabilitatea odată cu intrarea în vigoare GDPR începând cu data de 25 mai 2018.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este prezentă aproape în orice activitate de afaceri, indiferent de industria în care activează operatorul de date sau împuternicitul acestuia, mai ales în industriile care sunt caracterizate prin operaţiuni zilnice de prelucrări ale datelor cu caracter personal (financiar – bancar, asigurări, IT&C, telecom, media etc.).

GDPR obligă aproape toate instituţiile publice din UE, cât şi o parte din companiile private sa desemneze un responsabil cu protecţia datelor care sa vegheze la respectarea prevederilor GDPR în companie. Indeplinirea acestei funcţii necesita cunoştinte temeinice pentru înţelegerea tuturor operaţiunilor de prelucrarea datelor personale, în contextul afacerii sau activităţii instituţionale a operatorului sau a împuternicitului acestuia, a riscurilor pe care le implica operaţiunile de prelucrare a datelor pentru persoanele vizate, respectiv a drepturilor şi intereselor lor fundamentale, în echilibru cu interesele legitime ale operatorilor.

OBIECTIV

Scopul acestui curs constă în a aduce la cunoştinţă şi a evidenţia principalele elemente de noutate şi cerinţe ale GDPR.

GRUP TINTA

 • Salariaţi care prelucrează date cu caracter personal în instituţii financiar-bancare şi companii, din departamentele: financiar, contabilitate, resurse umane, vânzări, marketing, suport clienţi, managementul riscurilor;
 • Profesionişti care doresc să se pregatească pentru a deveni responsabili cu protecţia datelor cu caracter personal (DPO).
 • Persoane fizice care doresc să-şi cunoască drepturile privind protecţia datelor personale;

CONTINUT

 1. Principalele noutati aduse de GDPR (registrul inventar, drepturi noi, DPO, privacy by design si privacy by default etc.)
 2. Tipurile de date cu caracter personal care intra sub incidenta GDPR
 3. Drepturile persoanelor vizate si exercitarea acestora
 4. Consimtamantul si alte temeiuri legale pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
 5. Procedura de evaluare a impactului asupra datelor cu caracter personal – DPIA
 6. Incidente de protectie si securitate a datelor (masuri, raspundere juridica, sanctiuni)
 7. Rolul si atributiile Responsabilului cu protectia datelor (DPO)
 8. Analiza impactului GDPR asupra activitatii – SUMAR

LECTOR

Mihaela – Corina Bouleanu este Director Executiv al Direcţiei Conformitate la OTP BANK România. Anterior a fost Director Divizia Conformitate la Banca Româneasca SA – Membră a Grupului NBG. De asemenea, a lucrat la Banca Naţională a României (BNR) ca Inspector în cadrul Direcţiei Supraveghere, având o vastă expertiză în domeniul cerinţelor de prudenţialitate la nivelul sistemului bancar românesc. A deţinut şi funcţii executive în companii de real-estate şi vânzări. Ariile sale de expertiză cuprind conformitatea, spălarea banilor şi securitatea bancară. Din 2020 este Preşedinte al Comisiei de Conformitate din cadrul Asociaţiei Române a Băncilor (ARB), fiindu-i recunoscută contribuţia adusă şi în cadrul Grupului de Lucru privind implementarea Directivei a IVa AML. Este certificată în domenii precum: protecţia datelor, audit şi control intern, spălarea banilor, managementul riscurilor de fraudă în industria serviciilor financiare.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe parcursul a 8 ore.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

6 octombrie 2022, orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. Pentru detalii click aici.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANĂ DE CONTACT

dr. Sanda Voinescu
Specialist formare
tel. 0748886820
e-mail: sanda.voinescu@ibr-rbi.ro