Membrii fondatori
și

Provocări ale noului cadru de reglementare CRD V / CRR II (Capital Requirements Regulation II)

– Regulamentul privind cerinţele de capital –

Seminarul vizează aprofundarea elementelor de noutate aduse de modificarea CRR/Regulamentul (UE) nr. 575/2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii, având o latură aplicativă accentuată, dar şi una integrată, prin prisma corelaţiilor cu alte cadre de reglementare.DESCRIERE

GRUPUL ŢINTĂ

Specialişti din departamentele de raportare financiar-contabilă, conformitate, risc, raportări prudenţiale, analişti financiari, auditori, manageri departamente raportare/audit/conformitate, etc.

CONŢINUT

  • Capitalul: Fonduri proprii, MREL (Minimum  Requirement  for  own funds  and  Eligible  Liabilities), efect de levier
  • Indicatorii de lichiditate: indicatorul de lichiditate NSFR (net stable funding ratio) – modalitate de calcul, tratament prudenţial, importanţa în administrarea riscului de lichiditate în perioadele de criză
  • Impactul IFRS 9 (în corelaţie cu Regulamentul UE 2017/2395, în ceea ce privește măsurile tranzitorii pentru diminuarea impactului asupra fondurilor proprii al introducerii IFRS 9 și pentru tratamentul expunerilor mari al anumitor expuneri din sectorul public denominate în moneda națională a oricărui stat membru)
  • Riscul de credit: factorul IMM, conexiuni cu riscul de contraparte
  • Riscul de piaţă
  • Cadrul de raportare

Lector internaţional

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

23 – 24 septembrie 2022, orele 10:00 – 18:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

La finalul cursului, participanţii vor primi un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANĂ DE CONTACT:

Dr. SAVU EMANUELA, Training Manager

Tel.: 0372.394.424, Mobil: 0748.886.803, e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro