Infrastructura raportărilor prudenţiale la nivelul IFN: obiective economico-financiare şi impactul asupra managementului riscurilor

Infrastructura raportărilor prudenţiale la nivelul IFN: obiective economico-financiare şi impactul asupra managementului riscurilor

DESCRIERE

Seminarul vizează aprofundarea infrastructurii de raportare prudenţială a IFN, în corelaţie cu obiectivele de natură economico-financiară şi indicatorii prudenţiali. Se va urmări în special conştientizarea semnificaţiilor de ordin economic şi financiar care stau la baza indicatorilor prudenţiali.

GRUPUL ŢINTĂ

Angajaţi din Instituţiile Financiare Nebancare, din Direcţiile: Risc, Raportări, Audit, Conformitate, Financiar, Contabilitate, etc.

CONŢINUT

Ansamblul indicatorilor prudenţiali în cazul IFN

Fondurile proprii

 • Importanţa indicatorului de fonduri proprii în cadrul de management al riscurilor
 • Impactul fondurilor proprii asupra capacitării IFN de absorbţie a pierderilor
 • Corelaţia fondurilor proprii cu provizioanele şi expunerile mari din perspectiva impactului asupra managementului riscurilor
 • Formularul de calcul şi raportare a fondurilor proprii: prezentarea câmpurilor de completare, a elementelor componente şi a corelaţiilor existente. Aspecte practice

Indicatorii prudenţiali aferenţi riscului de credit

 • Importanţa procesului de ponderare la risc în cadrul activităţilor de management al riscului de credit
 • Criterii de clasificare a elementelor de activ în categorii de risc de credit
 • Criterii de clasificare a elementelor din afara bilanţului în categorii de risc de
 • transformare în echivalent credit
 • Convertirea în echivalent credit a elementelor din afara bilanţului
 • Importanţa procesului de provizionare în cadrul de administrare a riscului: efectul pierderilor aşteptate vs. pierderile aşteptate
 • Formulare de raportare (expuneri la riscul de credit şi clasificarea acestora în vederea provizionării): aplicaţii practice

Cadrul expunerilor mari şi persoanelor aflate în relaţii speciale

 • Riscul de contagiune şi concentrare si necesitatea impunerii unor limite prudente de prevenire a expunerilor excesive
 • Calculul detaliat al expunerilor nete înregistrate de instituţiile financiare nebancare
 • Determinarea expunerilor mari şi a expunerii agregate
 • Prezentarea detaliată a criteriilor de determinare a grupurilor reprezentând „un singur debitor” şi/sau „persoane aflate în relaţii speciale” faţă de care instituţia financiară nebancară înregistrează expuneri mari
 • Formulare de raportare: aplicaţii practice

Lector internaţional care este expert în cadrul unei mari instituţii bancare europene, din anul 2014, activând în cadrul Mecanismului Unic de Supraveghere destinat instituţiilor de importanţă sistemică globală. Noua provocare profesională a contribuit la extinderea ariei de competenţe deţinute în planul supravegherii şi reglementării prudenţiale din perspectiva conglomeratelor financiare.

Lectorul deține un doctorat în economie, este Chartered Banker – CIOBS UK. A activat timp de 6 ani în cadrul Băncii Naţionale a României, fiind expert la Direcţia Reglementare şi Autorizare și s-a implicat susținut în transpunerea directivelor europene privind cerinţele de capital în cadrul de reglementare naţional.  

De asemenea, a contribuit la emiterea şi susţinerea unor opinii tehnice în cadrul Grupurilor de Lucru ale Consiliului Uniunii Europene și Autorităţii Bancare Europene, pentru dezvoltarea Standardelor Tehnice de Reglementare EBA care facilitează implementarea CRD IV la nivel european. În calitate de lector asociat al Institutului Bancar Român, livrează cu succes atât seminarii (open/in-house), cât şi programe de coaching pentru top manageri, din 2009.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

TBA 2020, orele 10:00 – 18:00.

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

 

PERSOANĂ DE CONTACT:

Dr. SAVU EMANUELA, Training Manager

Tel.: 0372.394.424, Mobil: 0748.886.803, e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii