Membrii fondatori
și

Infrastructura raportărilor prudenţiale la nivelul IFN: obiective economico-financiare şi impactul asupra managementului riscurilor

DESCRIERE

Seminarul vizează aprofundarea infrastructurii de raportare prudenţială a IFN, în corelaţie cu obiectivele de natură economico-financiară şi indicatorii prudenţiali. Se va urmări în special conştientizarea semnificaţiilor de ordin economic şi financiar care stau la baza indicatorilor prudenţiali.

GRUPUL ŢINTĂ

Angajaţi din Instituţiile Financiare Nebancare, din Direcţiile: Risc, Raportări, Audit, Conformitate, Financiar, Contabilitate, etc.

CONŢINUT

Ansamblul indicatorilor prudenţiali în cazul IFN

Fondurile proprii

 • Importanţa indicatorului de fonduri proprii în cadrul de management al riscurilor
 • Impactul fondurilor proprii asupra capacitării IFN de absorbţie a pierderilor
 • Corelaţia fondurilor proprii cu provizioanele şi expunerile mari din perspectiva impactului asupra managementului riscurilor
 • Formularul de calcul şi raportare a fondurilor proprii: prezentarea câmpurilor de completare, a elementelor componente şi a corelaţiilor existente. Aspecte practice

Indicatorii prudenţiali aferenţi riscului de credit

 • Importanţa procesului de ponderare la risc în cadrul activităţilor de management al riscului de credit
 • Criterii de clasificare a elementelor de activ în categorii de risc de credit
 • Criterii de clasificare a elementelor din afara bilanţului în categorii de risc de
 • transformare în echivalent credit
 • Convertirea în echivalent credit a elementelor din afara bilanţului
 • Importanţa procesului de provizionare în cadrul de administrare a riscului: efectul pierderilor aşteptate vs. pierderile aşteptate
 • Formulare de raportare (expuneri la riscul de credit şi clasificarea acestora în vederea provizionării): aplicaţii practice

Cadrul expunerilor mari şi persoanelor aflate în relaţii speciale

 • Riscul de contagiune şi concentrare si necesitatea impunerii unor limite prudente de prevenire a expunerilor excesive
 • Calculul detaliat al expunerilor nete înregistrate de instituţiile financiare nebancare
 • Determinarea expunerilor mari şi a expunerii agregate
 • Prezentarea detaliată a criteriilor de determinare a grupurilor reprezentând „un singur debitor” şi/sau „persoane aflate în relaţii speciale” faţă de care instituţia financiară nebancară înregistrează expuneri mari
 • Formulare de raportare: aplicaţii practice

 

Lector internaţional 

 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

TBA 2020, orele 10:00 – 18:00.

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, bază materială necesară şi servicii de catering.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

 

PERSOANĂ DE CONTACT:

Dr. SAVU EMANUELA, Training Manager

Tel.: 0372.394.424, Mobil: 0748.886.803, e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro