Membrii fondatori
și

Ofiţer prevenirea şi combaterea spălării banilor

DATĂ SUSȚINERE CURS: 17 februarie, 2023

Programul de pregătire face parte din categoria celor de specializare şi a fost realizat în scopul prezentării printr-o abordare aplicată, a noțiunilor și principiilor prevenirii spălării banilor minim necesare în portofoliul profesional şi în desfășurarea activității persoanelor care au responsabilități în aplicarea legislaţiei relevante precum şi a celor nominalizaţi în calitate de  ofițer de conformitate la nivelul conducerii instituţiilor de credit.

OBIECTIVELE cursului

 • Înțelegerea conceptelor instituite de cadrul național şi european privind prevenirea şi combaterea spălării banilor și a finanțării terorismului
 • Identificarea particularităților modului de gestionare a relațiilor cu clienți în cadrul riscului specific  de prevenire a spălării banilor
 • Familiarizarea cu structura generală a modelelor de rating /evaluare clase de risc clienți şi a situațiilor cu risc potențial mărit
 • Cunoașterea modului de măsurare a riscului şi de diminuare/mitigare a acestuia la nivelul organizației
 • Înțelegerea responsabilităților organizației şi a propriilor responsabilități şi drepturi ( ex. drepturi de  acces, protecție, escaladare, etc)
 • Cunoașterea și recunoașterea semnalelor de avertizare, a indicatorilor de suspiciune şi a regulilor de acțiune în cazul apariției unor astfel de semnale şi indicatori
 • Cunoașterea cerințelor şi restricțiilor impuse de legislaţie sau de cele mai bune practici și modul în care pot fi transpuse în instrucțiunile interne de lucru
 • Aplicarea practică a conceptelor în cadrul unor exerciții și studii de caz

GRUP ŢINTĂ

Programul este destinat  persoanelor care au responsabilități în aplicarea legii şi a celor nominalizate ca ofițer de conformitate/AML la nivelul entităților raportoare, conform cerințelor legale în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. De asemenea, cursul este deschis şi altor specialiști care doresc să-şi dezvolte competențele profesionale în aria prevenirii spălării banilor.

CONDIŢII DE ACCES

Participanții la curs trebuie să facă dovada că sunt absolvenți de studii superioare şi prezintă acte de studii, în acest sens.

CONŢINUTUL cursului

Modulul 1

Competenţa 1. Prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului

 • Standarde europene şi naționale relevante, principalele modificări aduse de Directiva AML a IV şi a V
 • Obiectivele strategice asumate prin emiterea standardelor europene şi naționale
 • Înțelegerea conceptelor şi terminologiei de bază
 • Guvernanţa (națională) şi responsabilități
 • Organizare interna în entitățile raportoare
 • Studii de caz

Modulul 2

Competenţa 2. Cunoasterea clientelei si evaluarea riscurilor

 • Măsuri de cunoaştere a clientelei – diligente standard, simplificate şi suplimentare.
 • Situaţiile care determină o profilare a riscurilor sau care impun aplicarea diferenţiată a măsurilor
 • Informații privind beneficiarul real – cu exemple aplicate pe construcţii juridice
 • Execuţia de către terţi şi măsuri de păstrare a documentelor
 • Proiectarea unei abordări globale bazate pe riscuri – exemplu de metodologie practică
 • Studii de caz şi exerciții practice

Modulul 3

Competenţa 3. Identificarea si raportarea tranzacțiilor  

 • Indicatori de suspiciune şi semnale de avertizare
 • Verificări necesare şi reguli de raportare
 • Raportul pentru tranzacții suspecte
 • Raportarea tranzacțiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune
 • Managementul relației cu autoritățile în context specific
 • Studii de caz si exerciții practice

LECTOR

Maria Magdalena Calangiu, licenţiată în Drept, este Directorul Centrului Global de Conformitate ING, coordonând monitorizarea riscurilor specifice de conformitate, standardizate şi centralizate în numele funcţiei globale de conformitate la nivelul grupului ING.

Are o vastă expertiză juridică şi de conformitate, acumulată pe parcursul carierei sale de peste 20 de ani în diferite organizaţii, precum Ministerul Finanţelor, O.N.P.C.S.B., Credit Europe Bank, ING, BRD-GSG.

Certificările sale internaţionale includ Diploma în Compliance – ICA & University of Manchester, UK; Certified AML Specialist – ACAMS, USA; MBA Open University UK, Executive Leadership Diploma – Oxford University.

Din 2010 este certificată MMFPSPV şi MEN atât ca Formator cât şi ca Evaluator de competenţe profesionale.

Dna Calangiu este autoarea analizei şi standardului pentru ocupația Ofițer Conformitate precum și a cursului subsecvent.

DURATA CURSULUI

Cursul se va desfășura pe parcursul a 25 ore de pregătire, cu trei sesiuni la clasă.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

17, 18 si 24 februarie 2023, vineri orele 9:00 – 17:30, sâmbătă orele 9:00 – 18:30

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere, cu respectarea condiţiilor de acces prezentate mai sus. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

EVALUAREA

Examenul de absolvire a cursului are loc la sfărşitul celei de a treia sesiuni şi constă în lucrare scrisă sub formă de test grilă, care cuprinde 50 întrebări, cu variante de răspuns multiple, cu unul sau mai multe răspunsuri corecte.

 Participanţii care obţin la examen cel puţin nota 7, vor primi un CERTIFICAT DE ABSOLVIRE, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori BNR si ARB), cu 25 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs) şi SUPLIMENTUL DESCRIPTIV al competenţelor specifice dobândite .

Participanţii care nu au promovat examenul de absolvire a cursului, sau nu au participat la examen, pot să se prezinte gratuit la o examinare ulterioară organizată de către IBR pentru seriile de curs în derulare, în maximum 12 luni de la finalizarea cursului. După această dată, participanţii sunt obligaţi să reia cursul contra cost.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM.

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

Detalii cu privire la derularea programului şi a procedurilor de înscriere pot fi obţinute la adresa de e-mail: maria.plaisanu@ibr-rbi.ro; telefon: 0372.394.427; mobil: 0748.886.846.

noutăți

16 februarie, 2023

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

16 februarie
- 17 februarie | 2023
22 februarie, 2023

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

22 februarie
- 23 februarie | 2023
22 martie, 2023

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

22 martie
- 23 martie | 2023