Evaluarea si administrarea riscurilor asociate tehnologiei informatiei si comunicatiilor

Evaluarea si administrarea riscurilor asociate tehnologiei informatiei si comunicatiilor

    NOU

DESCRIERE:

Acest seminar aplicativ vizează aprofundarea componentelor riscului aferent tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, conform Proiectului de regulament pentru modificarea şi completarea Regulamentului BNR nr. 5/2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit.

GRUPUL ŢINTĂ: specialişti din departamentele: risc, audit, membrii ai executivului şi structurii de conducere  etc.

CONŢINUT:

  • Componentele riscului aferent tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC)
  • Administrarea riscului TIC, strategii şi politici
  • Controlul intern aferent TIC
  • Elemente de guvernanţă TIC
  • Politica de externalizare a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor
 

Lector internaţional care este expert în cadrul unei mari instituţii bancare europene, din anul 2014, activând în cadrul Mecanismului Unic de Supraveghere destinat instituţiilor de importanţă sistemică globală. Noua provocare profesională a contribuit la extinderea ariei de competenţe deţinute în planul supravegherii şi reglementării prudenţiale din perspectiva conglomeratelor financiare.

Lectorul deține un doctorat în economie, este Chartered Banker – CIOBS UK. A activat timp de 6 ani în cadrul Băncii Naţionale a României, fiind expert la Direcţia Reglementare şi Autorizare și s-a implicat susținut în transpunerea directivelor europene privind cerinţele de capital în cadrul de reglementare naţional.  

De asemenea, a contribuit la emiterea şi susţinerea unor opinii tehnice în cadrul Grupurilor de Lucru ale Consiliului Uniunii Europene și Autorităţii Bancare Europene, pentru dezvoltarea Standardelor Tehnice de Reglementare EBA care facilitează implementarea CRD IV la nivel european. În calitate de lector asociat al Institutului Bancar Român, livrează cu succes atât seminarii (open/in-house), cât şi programe de coaching pentru top manageri, din 2009.

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE:

3 iulie 2020, orele 10.00 – 18.00

IBR va organiza cursul la sediul său, asigurând lector specializat, suport de curs, baza materială necesară şi servicii de catering.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

 

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail

 

PERSOANĂ DE CONTACT:

Dr. Savu Emanuela, Training Manager,  

Institutul Bancar Român, str. Negru Vodă nr. 3 Bucureşti sector 3

Tel.: 0372.394.424, Mobil: 0748.886.803, e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii