Membrii fondatori
și

Evaluarea si administrarea riscurilor asociate tehnologiei informatiei si comunicatiilor

DESCRIERE:

Acest seminar aplicativ vizează aprofundarea componentelor riscului aferent tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, conform Regulamentului nr. 11/2020, pentru modificarea şi completarea Regulamentului BNR nr. 5/2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit.

GRUPUL ŢINTĂ: specialişti din departamentele: risc, audit, membrii ai executivului şi structurii de conducere  etc.

CONŢINUT:

  • Componentele riscului aferent tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor (TIC)
  • Administrarea riscului TIC, strategii şi politici
  • Controlul intern aferent TIC
  • Elemente de guvernanţă TIC
  • Politica de externalizare a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor

Lector internaţional

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE:

20 mai 2022, orele 10:00 – 18:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. Pentru detalii click aici.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANĂ DE CONTACT:

Dr. Savu Emanuela, Training Manager,

Institutul Bancar Român, str. Negru Vodă nr. 3 Bucureşti sector 3

Tel.: 0372.394.424, Mobil: 0748.886.803, e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro