Membrii fondatori
și

Impactul implementării cadrului IFRS 9 asupra IFN

DESCRIERE

Acest seminar aplicativ vizează aprofundarea modificărilor produse de tranziţia la cadrul IFRS asupra cadrului de reglementare al IFN, conform Ordinului BNR nr 8/30.10.2019. Un aspect cheie va fi reprezentat de calcularea fondurilor proprii sub impactul noilor cerinţe de calculare a pierderilor aşteptate din riscul de credit.

GRUPUL ŢINTĂ

specialişti din departamentele: risc, audit, financiar, contabilitate, membrii ai executivului şi structurii de conducere etc.

CONŢINUT

  • Filozofia IFRS 9 privind determinarea ECL (Expected Credit Loss)
  • Aspecte de noutate în cadrul de reglementare a IFN determinate de migrarea la IFRS
  • Determinarea Fondurilor Proprii, conform noului Proiect de Regulament
  • Alocarea expunerilor pe categorii de risc, conform IFRS 9
  • Impactul tranziţiei la IFRS asupra procesului de evaluare şi administrare a riscului de credit

LECTOR international

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

27 ianuarie 2023, orele 10:00 – 18:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va livra ONLINE, pe platforma ZOOM. 

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANĂ DE CONTACT:

Dr. SAVU EMANUELA, Training Manager,

Institutul Bancar Român, str. Negru Vodă nr. 3 Bucureşti sector 3

Tel.: 0372.394.424, Mobil: 0748.886.803, e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro