Microsoft Excel – VBA (Visual Basic for Application)

Microsoft Excel – VBA (Visual Basic for Application)

 online   NOU 

Prezentarea cursului

Cursul Excel VBA (Visual Basic for Applications) are ca obiectiv învățarea limbajului de programare VBA prin utilizarea de exemple practice, cu aplicabilitate imediată la locul de muncă. Veți învăța tehnicile de scriere, testare și depanare a programelor VBA, veți realiza aplicații automate de calcul, introducere de date cu ajutorul formularelor și centralizare de informații, precum și interogări ale datelor stocate în registrele de calcul.

Grupul țintă

Cursul se adreseaza persoanelor din toate domeniile de activitate care utilizează programul Microsoft Excel și care doresc să extindă facilitățile standard ale acestui program de calcul prin realizarea de aplicații automatizate utilizate printr-o simplă apăsare de buton.

Obiective

Cursul are ca obiectiv prezentarea și aprofundarea limbajului de programare VBA (Visual Basic for Applications) pentru realizarea de aplicații funcționale în Microsoft Excel.

Conținutul cursului

Interfata Excel

 • Explorarea interfeței Microsoft Excel
 • Lucru cu meniul de tip Ribbon
 • Lucrul cu taburi contextuale
 • Personalizarea meniului Excel
 • Activarea tab-ului Developer
 • Personalizarea barei de instrumente Quick Access Toolbar

Tipuri de programe VBA

 • Scrierea și rularea unei subrutine
 • Aplicație: Filtrarea datelor și copierea rezultatelor filtrării
 • Subrutina cu parametri
 • Aplicație: Subrutina de filtrare parametrizata a datelor
 • Aplicație: Subrutina parametrizată de salvare a unei foi de calcul în fisier PDF
 • Aplicație: Subrutina parametrizată de mutare a unor foi de calcul în fisier nou
 • Aplicație: Subrutina centralizatoare de rulare a subrutinelor cu parametri
 • Procedura de tip FUNCTION
 • Procedura de tip EVENT

Instrucţiuni VBA

 • Inițierea unei subrutine (SUB)
 • Adăugarea comentariilor (Comments)
 • Sintaxa instructiunilor VBA
 • Modificarea valorile din celulele Excel
 • Operatorii matematici
 • Operatorii de comparaţie
 • Formatarea celulelelor Excel
 • Salvarea fișierele ce conțin coduri VBA
 • Nivel de securitate pentru rularea programelor VBA

Colectii de obiecte VBA

 • Crearea un fisier Excel nou (Workbooks.Add)
 • Deschiderea și închiderea unui fișier Excel (Workbooks.Open, Workbooks.Close)
 • Numărul de fișiere Excel deschise (Workbooks.Count)
 • Salvarea fișierului Excel activ (ActiveWorkbook.SaveAs)
 • Inserarea foilor de calcul (Worksheets.Add)
 • Inserarea foilor de tip grafic (Charts.Add)
 • Copierea/mutarea unei foi de calcul într-un alt fișier Excel
 • Ştergerea unei foi de calcul
 • Selectarea foilor de calcul
 • Activarea unei foi de calcul
 • Selectarea unei celule
 • Modificarea conținutului unei celule
 • Selectarea unui set de celule
 • Selectarea întregii zone din care face parte o celula (Current Region)
 • Gasirea ultimului rând completat
 • Selectarea unui rând întreg dintr-un Range
 • Selectarea unei coloane întregi dintr-un Range
 • Deplasarea în regim relativ cu un anumit numar de rânduri sau coloane (Offset)
 • Modificarea proprietăților unui set de celule
 • Scrierea formulelor În celule

Variabile

 • Utilizarea variabilelor nedeclarate în VBA
 • Declararea variabile într-o subrutină VBA
 • Tipuri de variabile
 • Urmărirea valorilor variabilelor dintr-o subrutina în curs de rulare
 • Declararea și utilizarea variabilelor de tip Public
 • Declararea obligatorie a variabilelor (Option Explicit)
 • Initializarea variabilelor de tip Object
 • Erorile survenite în utilizarea variabilelor
 • Scopul unei variabile
 • Viața unei variabile
 • Referențierea variabilelor în instrucŢiuni VBA

Afisarea mesajelor in VBA (MsgBox)

 • Utilizarea funcției de afișare a mesajelor (MsgBox)
 • Modificarea titlului casetei de mesaj
 • Modificarea setul de butoane ale casetei de mesaj
 • Afisarea unui mesaj cu texte concatenate
 • Referențierea conținutului unei celulelor în mesaje
 • Referențierea conținutului variabilelor în mesaje
 • Afișarea mesajelor pe mai multe rânduri (vbNewLine)
 • Captarea răspunsul utilizatorului într-o variabilă

Preluarea informatiilor (InputBox, Application.InputBox)

 • Utilizarea instructiunii InputBox
 • Modificarea titlului casetei InputBox (Title)
 • Stabilirea valorii implicite a răspunsului (Default)
 • Afișarea cerinței către utiliator (Prompt)
 • Captarea într-o variabilă a răspunsul utilizatorului la cerință
 • Gestionarea introducerilor gresite în caseta InputBox
 • Utilizarea metoda Application.InputBox?
 • Setarea tipului de răspuns al utilizatorului în Application.InputBox
 • Validarea automată a răspunsului în Application.InputBox
 • Returnarea unei formule în Application.InputBox
 • Returnarea unui set de celule (Range) în Application.InputBox
 • Returnarea unei matrici (Array) în Application.InputBox.

Structuri repetitive

 • Structura With … End With
 • Structura For … Next
 • Structura For Each … Next
 • Structura DO While … Loop
 • Structura DO … Loop While
 • Structura DO Until … Loop
 • Structura DO … Loop Until
 • Metoda Find
 • Metoda FindNext

 Structuri conditionale

 • Structura condițională If … Else/Elseif … End If
 • Scrierea instrucțiunii IF într-o singura linie de cod
 • Continuarea Else a structurii condiționale IF
 • Continuarea ElseIf a structurii condiționale IF
 • Structuri If … Else … End If imbricate
 • Scrierea testelor logice combinate (conditii multiple)
 • Structura condițională Select Case … End Select
 • Scrierea corectă a unui test logic pentru structura Select Case
 • Structuri Select Case imbricate

Gestionarea erorilor

 • Erorile de sintaxa (Syntax Errors)
 • Erorile de compilare (Compile Errors)
 • Erorile de executie (Run Time Errors)
 • Dezactivarea opțiunii de verificare automata a erorilor de sintaxa (Auto Syntax Check)
 • Compilarea proiectului VBA (Compile VBA Project)
 • Instructiunea On error … GoTo
 • Instructiunea On Error … Resume Next
 • Instructiunea Resume 0
 • Scrierea unei structuri decizionale pentru tratarea erorilor

Crearea functiilor (FUNCTION)

 • Inițierea unei funcții (Function)
 • Parametrii funcției și tipul acestora
 • Tipul valorii returnate de o funcție
 • Verificarea funcționarii procedurii de tip Function în fereastra Immediate Window
 • Utilizarea funcţiilor create în foaia de calcul
 • Aplicație: Functie care calculează aria cercului
 • Aplicație: Functie care calculează perimetrul cercului
 • Aplicație: Functie care aduna valori numerice dupa culoarea fontului
 • Aplicație: Functie care verifica existenta unei foi de calcul
 • Aplicație: Functie care returneaza “reteta” RGB a unei culori
 • Aplicație: Functie care returneaza codul unei culori

Crearea procedurilor de tip eveniment (EVENTS)

 • Evenimente la nivelul registrului de calcul
 • Setul de declanșatori ai evenimentelor la nivelul registrului de calcul
 • Aplicație: Crearea unei formula simpla de salut la deschiserea registrului de calcul
 • Aplicație: Verificarea dreptului de acces al utilizatorului la un registru de calcul
 • Evenimente la nivelul foii de calcul
 • Diferenţa dintre variabile de tip ByVal si ByRef
 • Aplicație: Interzicerea tiparirii continutului unei foi de calcul (BeforePrint)
 • Aplicație: Lățirea automata a coloanei în funcție de lungimea informației introduse (AutoFit)
 • Aplicație: Evidenta modificarilor din celule la nivel de comentariu

Crearea formularelor (USER FORMS)

 • Crearea unui formular (User Form)
 • Inserarea de controale (Form Controls) în formular
 • Alinierea controalelor în formular
 • Proprietățile controalelor
 • Denumirea setul de controale
 • Conventia Hungarian Notation
 • Scrierea procedurilor VBA pentru fiecare control din formular
 • Validarea introducerii de date în formular
 • Utilizarea formularului

Durata și perioada

Cursul are o durată de 16 ore de instruire teoretică/practică (4 ore x 4 zile) și se desfășoară în perioada 8 – 11 iunie 2020, între orele 1600 – 2000.

Lector

CEZAR BARBU – formator autorizat, cu experiență de peste 20 de ani în livrarea cursurilor pentru domeniul IT, specializat în programele din suita Microsoft Office: Excel, Word, PowerPoint, outlook, Office 365, VBA (Visual Basic for Application), Power BI (Business Intelligence). Deține certificări în domeniul Excel Expert, Word, PowerPoint precum și al Proiectării Asistate de Calculator.

Atestarea

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB).

Cursanţii care doresc să obţină şi o certificare internaţională pot opta la finalul cursului pentru susţinerea testării ECDL (European Computer Driving Licence), modulul Excel, în cadrul Centrului de Testare Acreditat ECDL din IBR, prin plata unei taxe suplimentare de 315 lei.

Contact

Roxana Ivan

Administrator formare, IBR

email: roxana.ivan@ibr-rbi.ro

tel: 0748 886 839


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Functie

Telefon*

Fax

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii