Membrii fondatori
și

Microsoft Excel – VBA (Visual Basic for Application)

DATĂ SUSȚINERE CURS: 24 mai, 2024

Prezentarea cursului

Cursul Excel VBA (Visual Basic for Applications) are ca obiectiv învățarea limbajului de programare VBA prin utilizarea de exemple practice, cu aplicabilitate imediată la locul de muncă. Veți învăța tehnicile de scriere, testare și depanare a programelor VBA, veți realiza aplicații automate de calcul, introducere de date cu ajutorul formularelor și centralizare de informații, precum și interogări ale datelor stocate în registrele de calcul.

Grupul țintă

Cursul se adreseaza persoanelor din toate domeniile de activitate care utilizează programul Microsoft Excel și care doresc să extindă facilitățile standard ale acestui program de calcul prin realizarea de aplicații automatizate utilizate printr-o simplă apăsare de buton.

Obiective

Cursul are ca obiectiv prezentarea și aprofundarea limbajului de programare VBA (Visual Basic for Applications) pentru realizarea de aplicații funcționale în Microsoft Excel.

Conținutul cursului

Generalitati Excel VBA

 • Personalizarea meniului Ribbon
 • Activarea tab-ului Developer
 • Personalizarea barei de instrumente Quick Access Toolbar
 • Interfata Visual Basic Editor

Proceduri VBA

 • Tipuri de programe VBA
 • Subrutine simple si subrutine cu parametri
 • Initierea si utilizarea unei subroutine
 • Crearea unei subrutine cu parametri
 • Aplicație: Filtrarea automata a datelor
 • Aplicație: Centralizarea raportarilor multiple
 • Procedura de tip FUNCTION
 • Procedura de tip EVENT
 • Evenimente la nivelul registrului de calcul
 • Evenimente la nivelul foii de calcul

Instructiuni VBA

 • Numele unei subrutine (SUB <<name>>)
 • Crearea comentariilor (Comments)
 • Sintaxa instructiunilor VBA
 • Scrierea in celulele Excel
 • Operatorii matematici si de comparatie
 • Formatarea celulelelor Excel
 • Salvarea fișierele cu programe VBA
 • Nivele de securitate VBA

Tipuri de obiecte VBA

 • Colectia Workbooks
 • Metode ale colectiei Workbooks (Workbooks.Add, Workbooks.Open, Workbooks.Close)
 • Determinarea numărului de fișiere Excel deschise (Workbooks.Count)
 • Salvarea fișierului Excel activ (ActiveWorkbook.SaveAs)
 • Colectiile Sheets, Worksheets, Charts
 • Metode aplicate foilor (Worksheets.Add, Charts.Add)
 • Copierea, mutarea, stergerea unei foi de calcul Excel
 • Activarea/Selectarea foilor de calcul
 • Colectia Cells
 • Selectarea unei celule sau a unui set de celule (Range)
 • Modificarea datelor in celule
 • Utilizarea instructiunilor Current Region si Used Range
 • Selectarea randurilor sau coloanelor din Range
 • Utilizarea instructiunii Offset
 • Utilizarea formulelor in VBA

Utilizarea Variabilelor

 • Declararea variabile într-o subrutină VBA
 • Tipuri de variabile
 • Utilizarea ferestrei Locals
 • Variabile de tip Public
 • Instructiunea Option Explicit
 • Variabile de tip Object
 • Erorile aferente variabilelor

Mesaje in VBA (MsgBox)

 • Instructiunea MsgBox
 • Argumentele Title, Prompt, Buttons
 • Seturi de butoane ale casetei de mesaj
 • Afisarea unui mesaj cu texte concatenate
 • Preluarea conținutului unei celulelor în mesaje
 • Utilizarea variabilelor în mesaje
 • Optiunea vbNewLine
 • Captarea răspunsul la o intrebare

Instructiunile InputBox, Application.InputBox

 • Utilizarea instructiunii InputBox
 • Argumentele Title, Default, Prompt
 • Captarea răspunsul dat de utilizator
 • Limitarile instructiunii InputBox
 • Metoda Application.InputBox
 • Setarea tipului de răspuns în Application.InputBox
 • Verificarea răspunsului în Application.InputBox

Structuri repetitive

 • Simplificarea liniilor de cod (With … End With)
 • Parcurgerea unui domeniu de valori (For … Next, For Each … Next)
 • Conditionarea rularii unui set de instructiuni DO While … Loop, DO Until… Loop)
 • Cautarea informatiilor (Find, FindNext)

Evaluarea testelor logice

 • Structura condițională If … Else/Elseif … End If
 • Teste logice multiple (operatorii AND si OR)
 • Structura condițională Select Case … End Select
 • Structuri conditionale multiple

Gestionarea erorilor

 • Erorile de sintaxa (Syntax Errors)
 • Erorile de compilare (Compile Errors)
 • Erorile de executie (Run Time Errors)
 • Optiunea Auto Syntax Check
 • Compilarea proiectului VBA
 • Instructiunile On error, GoTo, Resume Next, Resume 0

Crearea functiilor (FUNCTION)

 • Inițierea unei funcții (Function)
 • Parametrii funcției și tipul acestora
 • Tipul valorii returnate de o funcție
 • Utilizarea fereastrei Immediate
 • Utilizarea funcțiilor în foaia de calcul
 • Exemple de functii VBA

Crearea si utilizarea unui formular (USER FORM)

 • Crearea unui formular (User Form)
 • Inserarea de controale (Form Controls) în formular
 • Proprietățile controalelor
 • Scrierea procedurilor VBA aferente unui formular
 • Utilizarea formularului

Lector

CEZAR BARBU – formator autorizat, cu experiență de peste 20 de ani în livrarea cursurilor pentru domeniul IT, specializat în programele din suita Microsoft Office: Excel, Word, PowerPoint, outlooc, Office 365, VBA (Visual Basic for Application), Power BI (Business Intelligence). Deține certificări în domeniul Excel Expert, Word, PowerPoint precum și al Proiectării Asistate de Calculator.

Durata și perioada

Cursul are o durată de 16 ore de instruire teoretică/practică (4 ore x 4 zile) și se desfășoară în perioada

24 ,27, 29, 31 mai 2023, între orele 1600 – 2000

Cursul se va livra ONLINE, pe platforma Zoom.

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

Atestarea

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 16 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

Persoană de contact:

Roxana Ivan

Specialist formare, IBR

email: roxana.ivan@ibr-rbi.ro

tel: 0748 886 839