Membrii fondatori
și

MS EXCEL pentru sectorul financiar-bancar / Nivel mediu – avansat

Prezentarea cursului

MS Excel este una dintre aplicaţiile cele mai utilizate în mediul de afaceri, datorită facilităţilor pe care le oferă pentru gestionarea şi analiza datelor, modul prietenos şi intuitiv de operare. IBR oferă un curs interactiv, cu  modele şi studii de caz aplicabile în activitatea curentă a unei organizaţii. Participanţii îşi vor însuşi tehnicile avansate de lucru cu formule, funcţii, baze de date, tabele pivot, analiza datelor şi utilizarea facilităţilor de colaborare oferite de mediul Excel.

Grup ţintă

Cursul se adresează persoanelor care utilizează aplicaţii specifice firmelor şi care doresc să folosească produsul Excel la un nivel profesional şi complex, atât la nivel managerial, cât si de execuţie.

Condiţii minime de acces

Participarea la acest curs presupune cunoştinţe de bază în operarea cu MS Excel.

 Cursul are ca obiective

 • identificarea problemelor din activitatea curentă care pot fi rezolvate cu ajutorul instrumentelor Excel;
 • prezentarea tehnicilor de analiză şi sinteză a datelor în scopul realizării de rapoarte performante;
 • utilizarea instrumentelor de audit pentru verificarea datelor şi formulelor din foile de calcul;
 • utilizarea scenariilor pentru fundamentarea deciziilor;
 • automatizarea operaţiilor curente utilizând macrocomenzi;
 • utilizarea programului Excel în medii multi-user.

 Tematica

 • Editarea datelor: utilizarea referinţelor şi numelor de celule şi domenii, formatări avansate ale datelor, formatări condiţionate, crearea şi actualizarea legăturilor între datele din foi de calcul, crearea şi utilizarea şabloanelor;
 • Funcţii Excel: funcţii pentru dată şi oră, matematice, statistice, pentru text, financiare, de căutare şi referinţă, logice, de baze de date; funcţii imbricate;
 • Gestionarea datelor: sortare şi filtrare, divizarea unei coloane în elemente componente, eliminarea duplicatelor;
 • Validarea şi auditul datelor;
 • Sinteza şi analiza datelor: subtotaluri simple şi imbricate, consolidarea datelor, tabele pivot şi diagrame pivot;
 • Analiza what-if: tabele de date, scenarii, rezolvarea unei probleme cu rezultat propus utilizând Goal Seek;
 • Reprezentări grafice: alegerea tipului potrivit de grafic, reprezentarea datelor, formatarea avansată a graficelor, analiza datelor cu ajutorul reprezentărilor grafice;
 • Automatizarea operaţiilor curente utilizând macrocomenzi;
 • Lucrul colaborativ în mediul Excel: partajarea fişiere lor, compararea şi unirea fişierelor într-o singură copie, urmărirea modificărilor, protejarea datelor şi fişierelor Excel.

LECTOR

Luciana Bercean – formator autorizat, cu o experiență de peste 10 ani în livrarea de cursuri în domeniul IT, specializată în programele din suita Microsoft Office: Word, Excel, Access, PowerPoint și Outlook. Deține importante certificări în domeniu: Microsoft Certified Trainer (MCT), Microsoft Office Specialist Expert Excel 2016, expert ECDL

Durata şi perioadă

Cursul are o durată de 16 ore (4 ZILE) de instruire teoretică/practică şi se desfăşoară în perioada:

26 – 29 iunie 2023, orele 16:00 – 20:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs pe e-mail.

Cursul se va organiza ONLINE, pe platforma ZOOM. 

Atestarea

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 16 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Cursanţii care doresc să obţină şi o certificare internaţională pot opta la finalul cursului pentru susţinerea testării ECDL (European Computer Driving Licence), modulul Excel, în cadrul Centrului de Testare Acreditat ECDL din IBR, prin plata unei taxe suplimentare de 315 lei.

Roxana Ivan

Specialist formare

email: roxana.ivan@ibr-rbi.ro

tel: 0748 886 839