Membrii fondatori
și

SEMINAR APLICATIV PRIVIND IMPLEMENTAREA STANDARDELOR IFRS LA NIVELUL IFN (IFRS 1, IFRS 16 SI IAS 12)

online

   

DESCRIERE

Seminarul vine în sprijinul IFN aflate în procesul de tranziție către IFRS, având ca obiectiv detalierea elementelor tehnice determinate de implementarea a trei standarde cu impact material asupra situațiilor financiare: IFRS 1, IFRS 16, IAS 12.

 Se vor parcurge studii de caz preluate din practica de specialitate, având în vedere, dincolo de regimul financiar-contabil, impactul asupra indicatorilor de analiză economico-financiară.

GRUPUL ŢINTĂ

 Specialişti din departamentele: Risc, Audit, Financiar, Contabilitate, etc.

 CONŢINUT

 IFRS 1 – First-time Adoption a regulilor IFRS: ajustări, retratări necesare în domeniul re/decunoașterii și a reclasificărilor

 IFRS 16 – Modificare de paradigmă majoră a leasingului operațional: impact asupra Bilanțului și CPP

  • Abordarea retrospectivă și Abordarea retrospectivă modificată
  • Impact asupra cadrului de guvernanță

 IAS 12 – Calcularea impozitului pe profit

  • Determinarea impozitului pe profitul amânat: complexitatea creanțelor generate de impozitul amânat
  • Interferența cu datoriile pe impozitul amânat

Aplicații și studii de caz

Lector international

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

3 decembrie 2021 – vineri, orele 10:00 – 18:00.

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Cursul se va livra ONLINE, pe platforma ZOOM

 PERSOANĂ DE CONTACT:

Dr. SAVU EMANUELA, Training Manager

Tel. mobil: 0748.886.803, e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro