Membrii fondatori
și

Cadrul intern de administrare a riscului şi responsabilităţile persoanelor cu funcţii cheie de execuţie

DESCRIERE

Seminarul aprofundează cerintele în materia cadrului de administrare a riscurilor, cu impact asupra responsabilităților persoanelor cu funcții cheie de execuție, prevăzute în proiectul de modificare a Regulamentului 5/2013.

Un aspect fundamental va fi reprezentat de contribuția persoanelor cu funcții cheie de execuție la consolidarea unei culturi organizaționale robuste de administrare a riscului. în acest sens, vor fi analizate în detaliu competențele necesare ale persoanelor cu funcții cheie de execuție pentru a dezvolta un cadru adecvat de administrare a riscurilor, cu accent pe cele cu contribuție semnificativă în planul profilului, strategiei și apetitului la risc.

GRUPUL ŢINTĂ

Specialişti din departamentele: executivi, manageri din departamentele Riscuri, Audit, Conformitate, analişti de risc, auditori, analişti financiari, etc.

CONŢINUT

  • Elemente fundamentale ale cadrului de administrare a activității: rolul persoanelor cu funcții cheie
  • Criterii de evaluare a politicilor de implementare a cadrului intern de administrare a activității
  • Cerințe de adecvare a personalului cu funcții cheie de execuție
  • Evaluarea riscurilor semnificative: rolul persoanelor cu funcții cheie de execuție
  • Competențe și aptitudini necesare ale persoanelor

Lector internaţional

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

TBA 2022, orele 10:00 – 18:00.

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

Cursul se va livra ONLINE, pe platforma ZOOM.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANĂ DE CONTACT:

Dr. SAVU EMANUELA, Training Manager

Tel.: 0748.886.803, e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro