Membrii fondatori
și

Cadrul intern de administrare a riscului şi responsabilităţile persoanelor cu funcţii cheie de execuţie

DESCRIERE

Seminarul aprofundează cerintele în materia cadrului de administrare a riscurilor, cu impact asupra responsabilităților persoanelor cu funcții cheie de execuție, prevăzute în proiectul de modificare a Regulamentului 5/2013.

Un aspect fundamental va fi reprezentat de contribuția persoanelor cu funcții cheie de execuție la consolidarea unei culturi organizaționale robuste de administrare a riscului. în acest sens, vor fi analizate în detaliu competențele necesare ale persoanelor cu funcții cheie de execuție pentru a dezvolta un cadru adecvat de administrare a riscurilor, cu accent pe cele cu contribuție semnificativă în planul profilului, strategiei și apetitului la risc.

GRUPUL ŢINTĂ

Specialişti din departamentele: executivi, manageri din departamentele Riscuri, Audit, Conformitate, analişti de risc, auditori, analişti financiari, etc.

CONŢINUT

  • Elemente fundamentale ale cadrului de administrare a activității: rolul persoanelor cu funcții cheie
  • Criterii de evaluare a politicilor de implementare a cadrului intern de administrare a activității
  • Cerințe de adecvare a personalului cu funcții cheie de execuție
  • Evaluarea riscurilor semnificative: rolul persoanelor cu funcții cheie de execuție
  • Competențe și aptitudini necesare ale persoanelor

Lector internaţional

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

24 februarie 2023, orele 10:00 – 18:00.

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs pe e-mail.

Cursul se va livra ONLINE, pe platforma ZOOM.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANĂ DE CONTACT:

Dr. SAVU EMANUELA, Training Manager

Tel.: 0748.886.803, e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro