Membrii fondatori
și

Audit si control intern în activitatea financiar-bancara (3 luni)

CURS DE PERFECŢIONARE ÎN SISTEM „BLENDED LEARNING”  (învăţământ la distanţă şi online)

Tematică

Programul se adresează angajaţilor din instituţiile de credit implicaţi în activitatea de audit/control intern, precum şi celor interesaţi de o perfecţionare în acest domeniu.

Auditul intern si guvernanta corporativa

 • Guvernanţa corporativǎ – concept
 • Rolul şi poziţia auditului intern ȋn guvernanţa corporativǎ
 • Auditul intern vs. auditul extern
 • Definirea auditului intern
 • Forme ale auditului in sectorul bancar
 • Caracteristicile auditului intern
 • Scurtă istorie a auditului intern ȋn Romania

Organizarea activitatii de audit intern in sectorul bancar

 • Cadrul normativ de desfǎşurare a activitǎţii de audit intern
 • Standardele internaţionale de audit intern
 • Atribuţiile auditului intern
 • Responsabilităţile conducătorului departamentului de audit intern
 • Comitetul de audit
 • Relaţia dintre auditul intern şi autoritatea de supraveghere
 • Relaţia dintre auditul intern şi auditorii externi

 Desfasurarea activitatii de audit intern

 • Misiunile de asigurare vs. misiunile de consultanţă
 • Tipuri de audit intern
 • Metodologia de desfăşurare a misiunii de audit intern
 • Auditul bazat pe riscuri vs. auditul bazat pe cicluri
 • Testele de audit/Instrumente specifice de verificare
 • Programul de asigurare şi îmbunǎtǎţire a calitǎţii in domeniul auditului intern

Controlul intern

 • Controlul intern vs. auditul intern – delimitări conceptuale
 • Organizarea controlului intern  – modelul „COSO” si modelul „celor trei linii de apǎrare” (3LoD)
 • Ȋmpărţirea responsabilităţilor în organizarea controlului intern
 • Auto-evaluarea controlului intern

Frauda

 • Tipologie
 • Factori favorizanţi
 • Rolul auditului intern in prevenire, detectarea şi investigarea fraudei
 • Politici anti-frauda

Provocari legate de auditul intern

 • Utilizarea instrumentelor IT (CAATs)
 • Auditul continuu

Metodologia de organizare

Principalele beneficii ale programului de training sunt:

 • un program flexibil care oferă posibilitatea organizării programului de studiu după criterii proprii
 • participarea la sesiunile de training la clasă şi interacţiune cu lectorul şi cu colegii
 • proces de examinare gradual (lucrări de verificare notate pe parcursul perioadei de studiu şi examen final)
 • reducerea costurilor prin eliminarea unor cheltuieli (scoaterea persoanelor din activitatea curentă, deplasare, cazare, etc.)

Programul cuprinde următoarele etape de studiu:

 • perioada de instruire individuală constă în aprofundarea conceptelor teoretice cuprinse în suportul de curs. Materialele de studiu vor fi transmise la începutul perioadei de instruire. În perioada de instruire individuală, cursanţii pot transmite către echipa suport întrebări cu privire la conţinutul materialelor studiate. Răspunsurile la întrebări vor fi oferite de către lector/expert pe parcursul cursului.
 • perioada de instruire ONLINE (3 seminarii online). Seminariile vor avea ca obiectiv: explicarea conceptelor de bază, analizarea unor studii de caz, exemplificări, simulări, etc.;
 • evaluarea cunoştinţelor pe parcurs şi la finalul cursului

Acte necesare înscrierii: Formular de înscriere, copie act de identitate.

Participanţii vor obţine, la finalul programului, un certificat de absolvire.

DURATA

3 luni: martie – iunie 2024

Înscrierile se efectuează până la data de 29 februarie 2024, iar examenul final va avea loc la finalul lunii iunie 2024.

Cursul se poate organiza ONLINE, PE PLATFORMA ZOOM.

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

Contact

Emilia Frunza

Training Manager

e-mail: emilia.frunza@ibr-rbi.ro

telefon: 0748886834