Membrii fondatori
și

Implementarea noului cadru Basel IV

deloitte logo

Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară („BCBS”) a prezentat oficial în decembrie 2018, noile recomandări pentru stabilirea cerințelor de capital pentru sectorul bancar , denumit  „Basel IV”. Aceste lucrări au completat activitatea pe care BCBS o desfășoară încă din 2012 pentru recalibrarea cadrului Basel III. Cerințele au fost transpuse in pachetul legislativ de Reducere a Riscurilor (RRM) privind capitalul bancar și lichiditatea, cuprinzând Directiva privind cerințele de capital (CRD V), Regulamentul privind cerințele de capital (CRR II) şi Directiva privind Recuperarea şi Rezoluțiile Bancare, emis la începutul lunii iunie 2019 vizând consolidarea rezistenței băncilor in cadrul UE.

Impactul Basel IV va fi semnificativ și va varia în funcție de locație, tipul băncii, modelul de afacere și nici un set de acțiuni nu ar putea aborda uniform fiecare situație . Pentru a se pregăti , băncile vor trebui sa își evalueze portofoliile individuale pentru a obține transparenta efectelor probabile asupra modelului lor de afaceri și pentru a elabora o strategie adecvata de gestionare a capitalului pentru a atenua impactul Basel IV , pe baza  propriei poziții.

Industria europeana a serviciilor financiare se va confrunta cu provocări strategice considerabile, făcând atât băncile, cât şi supraveghetorii să se adapteze la schimbările de reglementare într-un ritm rapid şi la o scară fără precedent.

OBIECTIVE

Acest seminar a fost conceput pentru a familiariza participanții cu noile cerințe de reglementare, concentrându-se, printre altele , pe reformele privind abordarea standardizata a riscului de credit, abordarea IRB, cuantificarea riscurilor, CVA si a abordărilor de risc operațional si îmbunătățiri ale indicatorului de levier.

AUDIENȚĂ

Seminarul se adresează în primul rând specialiștilor bancari implicați in managementul riscurilor, raportare financiară, audit intern etc.

CONȚINUT

  1. Basel IV – Imagine de ansamblu asupra modificărilor cheie
  2. Aspecte metodologice pe fiecare tip de risc
  3. Pachetele CRD V/ CRR II
  4. Confruntarea noilor cerinte în mod proactiv , prin adaptarea și optimizarea politicilor , proceselor și procedurile în cadrul instituției financiare

LECTORI

Andrada Tănase, FRM, ACCA

Andrada Tănase este Director în Departamentul Risc și Reglementare Servicii Financiare. Are 10 ani de experiență în consultanță pentru risc, raportare financiară, implementări IFRS și Basel III și audit în sectorul bancar și asigurări. Andrada este din 2015 membru ACCA și din 2019 deține certificarea FRM emisă de GARP.

Constantin Ichimescu

Constantin Ichimescu este Manager Senior in Departamentul Risc și Reglementare Servicii Financiare. Are peste 15 ani de experiența in managementul riscului, implementări IFRS și Basel III, testări la stres, planificare pentru redresare etc.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfășoară pe durata a 6 ore.

DATA

5 februarie 2024, orele 9:30 – 15:30

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs pe e-mail.

IBR va organiza cursul ONLINE, pe platforma Microsoft Teams, asigurând lectori specializați și suport de curs.

La finalul cursului, participanților li se va înmâna un certificat emis de IBR, sub egida membrilor fondatori BNR si ARB, cu 5 credite CPD (Continuous Professional Development).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

CONTACT

Emilia Frunză, Training manager

Mobile phone: 0748886834

e-mail: emilia.frunza@ibr-rbi.ro