Membrii fondatori
și

SCRISOAREA DE GARANŢIE BANCARĂ ÎN PRACTICĂ

OBIECTIVUL CURSULUI

Prezentarea garantiei bancare, atât prin prisma emitentului, cât și a beneficiarului acesteia.

Se va prezenta cadrul legislativ intern, Regulile și uzanţele internaţionale care reglementează materia garanţiei bancare, respectiv Regulile Uniforme pentru Garanţiile la Cerere, emise de Camera Internaţională de Comerţ – Paris, precum și intregul flux al garanției bancare, de la contractul comercial în care se menționează necesitatea emiterii unei garanții bancare  până la executarea / expirarea valabilității acesteia.

În contextul actual, în care incertitudinea este singura ….certitudine, unde riscul este omniprezent, garanţia bancară, poate fi considerată un produs sine- qua non pentru derularea fără sincope  a  tranzacţilor comerciale, locale sau  internaţionale.

GRUP ŢINTĂ

Specialişti în finanţarea comerţului/operaţiuni bancare internaţionale, personalul din departamentele de managementul riscului în creditare, Manageri de relație IMM şi Corporate, specialişti implicaţi în negocierea contractelor internaţionale, personal din companiile de leasing, consultanţi, avocaţi şi judecători, etc.

CONŢINUT

  • Contractul comercial – cine, când și cum emite Garanția bancară
  • Structura/elementele componente ale Garanției bancare
  • Prezentarea şi analiza articolelor URDG 758
  • Tipuri de garanții bancare
  • Garanția necondiționată versus garanția condiționată
  • Garanția Back-to-Back
  • Executarea garanției
  • Sugestii în redactarea/agrearea textului (conţinutului) scrisorilor de garanţie
  • Studii de caz/exemple practice
  • Bonus: Standby letter of credit

LECTOR

Stancu MAVRODINEANU are o experiență bancară (BRCE, BCR, Raiffeisen Bank) de peste 30 de ani, din care 25 în activitatea de finanțarea comerțului internațional. De-a lungul carierei, a fost un participant activ în implementarea sistemului SWIFT în România, pentru categoriile de mesaje aferente finanțării comerțului internațional, în derularea și finanțarea proiectelor comerciale de anvergură, implicând produse și structuri complexe.

Cu participări la cursuri și seminarii interne și internaționale, cu responsabilități în formarea noilor angajați privind produsele fezabile activității privind finanțarea comerțului, lectorul vă va împărtăși know–how-ul necesar înțelegerii și asimilarii produselor trade finance si a utilizarii acestora in contextul economic actual 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

23 martie 2023, orele 10:00 – 14:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va livra ONLINE, pe platforma ZOOM.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 4 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANĂ DE CONTACT: Anca Străchinescu, Specialist formare

Tel.: 0748886818, e-mail: anca.strachinescu@ibr-rbi.ro