GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ – elemente teoretice și aspecte practice în implementarea Regulamentului BNR Nr. 5/2013 modificat prin Regulamentul nr. 11/2020

GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ – elemente teoretice și aspecte practice în implementarea Regulamentului BNR Nr. 5/2013 modificat prin Regulamentul nr. 11/2020

online 

  NOU

OBIECTIV

Cursul va oferi participanţilor posibilitatea să înţeleagă aspectele majore ale Guvernanţei Corporative:

 • Principiile Guvernanţei Corporative;
 • Natura, responsabilităţile şi rolul structurii de conducere:

– elaborarea strategiilor şi politicilor
– supraveghere şi responsabilitate

 • Responsabilităţile structurii de conducere privind administrarea riscului;
 • Conformitatea ca funcție a sistemului de control intern;
 • Structura, sistemele şi procedurile specifice comitetelor

AUDIENŢĂ

 • Membrii structurii de conducere/potenţiali membri – instituții de credit și companii private;
 • Directorii/managerii unor structuri din cadrul instituţiilor de credit/ companiilor private;
 • Specialiști guvernanță corporativă, consilierii organelor de conducere;
 • Specialiști audit, risc, conformitate, control intern.

CONŢINUT

Guvernanţa corporativă ca temă de studiu:

 • Evoluţia conceptului;
 • Definirea Guvernanţei Corporative;
 • Scopul Guvernanţei Corporative;
 • Diferenţa dintre Guvernanţă şi Management;
 • Structura cadrului de reglementare;

Structura de conducere – principii juridice relevante:

 • Alocarea autorităţii manageriale;
 • Contribuţia administratorilor non-executivi la o bună Guvernanţă Corporativă;
 • Responsabilităţile administratorilor;
 • Comitetele structurii de conducere – responsabilităţi şi autoritate
 • Transparenţa corporativă.

Sistemul de control intern:

 • Concept şi evoluţie;
 • Rol şi responsabilităţi;
 • Elementele sistemului de control intern;
 • Conformitatea – funcție a sistemului de control intern;
 • Mediul de control;
 • Activităţi de control;
 • Informare şi comunicare.

Guvernanţa Corporativă în practică:

 • structura organizatorică şi organizarea;
 • modelul de afaceri şi strategia aferentă;
 • organul de conducere al instituţiei de credit;
 • cultura privind riscurile şi conduita în desfăşurarea activităţii;
 • controlul intern şi mecanismele aferente;
 • administrarea continuităţii activităţii;
 • cerinţele de transparenţă.

LECTOR

Doru Bebe Bulată, licenţiat în drept, este Senior Advisor al Consiliului de Administraţie al EximBank, pe teme de Guvernanţă Corporativă, Risc şi Conformitate, este membru in Consilile de Administraţie ale TRANSFOND SA şi Banca Romaneasca SA, membru in  Consiliului de Administraţie al R.A. Monetaria Statului . Expertiza şi experienţa d-lui Bulată în Guvernanţa Corporativă şi în implementarea cadrului coerent şi eficace al principiilor de guvernanţă, se bazează pe cariera sa profesională, dezvoltată atât în cadrul unor instituţii financiare de top, cât şi al unor organizaţii internaţionale. Preocuparea sa legată de sistemele de guvernanţă corporativă a fost transpusă în crearea şi implementarea de strategii şi politici. Are o bogată experienţă în control intern şi guvernanţă corporativă, acumulată pe parcursul carierei sale ca Director de Conformitate BCR,  membru al plenului ONPCSB, reprezentant al României în Consiliul Europei – Comitetul Moneyval şi membru al EDMONT Group. Experienţa profesională este validată de numeroase certificări internaţionale printre care enumerăm: Diploma in Compliance – ICA & University of Manchester, UK; Certified AML Specialist – ACAMS, USA. Dl. Bulată este lector asociat al IBR din 2005 şi este certificat ca  şi formator şi evaluator de competenţe profesionale.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 16  ore.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

24 – 25 mai 2021, orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere.

Cursul se va desfasura ONLINE, pe platforma Zoom.

La finalul cursului, participanţii vor primi certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

Persoană de contact:

Maria Plăişanu
Coordonator compartiment
Unitatea Cursuri de Scurtă Durată şi ANC
Telefon mobil: 0748.886.846
e-mail: maria.plaisanu@ibr-rbi.ro


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii