Membrii fondatori
și

GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ

OBIECTIV

Cursul va oferi participanţilor posibilitatea să înţeleagă aspectele majore ale Guvernanţei Corporative:

 • Principiile Guvernanţei Corporative;
 • Natura, responsabilităţile şi rolul structurii de conducere:

– elaborarea strategiilor şi politicilor
– supraveghere şi responsabilitate

 • Responsabilităţile structurii de conducere privind administrarea riscului;
 • Conformitatea ca funcție a sistemului de control intern;
 • Structura, sistemele şi procedurile specifice comitetelor

AUDIENŢĂ

 • Membrii structurii de conducere/potenţiali membri – instituții de credit și companii private;
 • Directorii/managerii unor structuri din cadrul instituţiilor de credit/ companiilor private;
 • Specialiști guvernanță corporativă, consilierii organelor de conducere;
 • Specialiști audit, risc, conformitate, control intern.

CONŢINUT

Guvernanţa corporativă ca temă de studiu:

 • Evoluţia conceptului;
 • Definirea Guvernanţei Corporative;
 • Scopul Guvernanţei Corporative;
 • Diferenţa dintre Guvernanţă şi Management;
 • Structura cadrului de reglementare;

Structura de conducere – principii juridice relevante:

 • Alocarea autorităţii manageriale;
 • Contribuţia administratorilor non-executivi la o bună Guvernanţă Corporativă;
 • Responsabilităţile administratorilor;
 • Comitetele structurii de conducere – responsabilităţi şi autoritate
 • Transparenţa corporativă.

Sistemul de control intern:

 • Concept şi evoluţie;
 • Rol şi responsabilităţi;
 • Elementele sistemului de control intern;
 • Conformitatea – funcție a sistemului de control intern;
 • Mediul de control;
 • Activităţi de control;
 • Informare şi comunicare.

Guvernanţa Corporativă în practică:

 • structura organizatorică şi organizarea;
 • modelul de afaceri şi strategia aferentă;
 • organul de conducere al instituţiei de credit;
 • cultura privind riscurile şi conduita în desfăşurarea activităţii;
 • controlul intern şi mecanismele aferente;
 • administrarea continuităţii activităţii;
 • cerinţele de transparenţă.

LECTOR

Doru Bebe Bulată, licențiat în drept, este membru în Consiliile de Administrație ale TRANSFOND SA si  Banca Românească SA, membru in Consiliul de Supraveghere al Three Seas Initiative Investment Fund (3SIIF) – Luxemburg și Senior Advisor al conducerii Eximbank in domeniul Guvernanței Corporative, Risc și Conformitate. Este reprezentant ARB în cadrul Federației Europene a Băncilor și timp de 14 ani a fost Președinte al Comisiei de Conformitate din cadrul Asociației  Române a Băncilor.  Expertiza și experiența sa în guvernanța corporativă, în implementarea cadrului coerent și eficace al principiilor de administrare, se bazează pe cariera sa profesională, dezvoltată atât în cadrul unor instituții financiare de top, cât și al unor organizații internaționale. Are o bogată experiență în control intern și guvernanță corporativă, acumulată pe parcursul carierei sale ca Director de Conformitate BCR,  membru al plenului ONPCSB, membru in  Consiliul de Administraţie al R.A. Monetaria Statului, expert evaluator al Consiliului Europei – Comitetul Moneyval şi membru al EGMONT Group. Experiența profesională este validată de numeroase certificări internaționale printre care enumerăm: Diploma în Compliance – ICA & University of Manchester, UK; Certified AML Specialist – ACAMS, USA. Domnul Bulată este lector asociat al IBR din 2005 și este certificat ca formator și evaluator de competențe profesionale.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfăşoară pe durata a 16  ore.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

19 – 20 octombrie 2022, orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va desfasura ONLINE, pe platforma Zoom.

La finalul cursului, participanţii vor primi certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR si ARB), cu 14 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

Persoană de contact:

Maria Plăişanu
Coordonator compartiment
Unitatea Cursuri de Scurtă Durată şi ANC
Telefon mobil: 0748.886.846
e-mail: maria.plaisanu@ibr-rbi.ro

noutăți

16 februarie, 2023

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

16 februarie
- 17 februarie | 2023
22 februarie, 2023

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

22 februarie
- 23 februarie | 2023
22 martie, 2023

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

22 martie
- 23 martie | 2023