Membrii fondatori
și

AUDITUL ACTIVITATII DE CREDITARE CORPORATE – de la program de audit la plan de acţiune

Participanţii vor parcurge toate etapele unei misiuni de audit al activității de creditare corporate, printr-o abordare practică.OBIECTIVUL CURSULUI

GRUPUL ŢINTĂ

Seminarul se adresează atât auditorilor interni, managerilor de risc de credit, analistilor de credit, ofiterilor de control intern cât şi celor interesaţi de o aprofundare a acestui domeniu de activitate.

CONŢINUT

Printr-o abordare cazuistică a auditării obiectivelor aferente procesului de creditare corporate, seminarul oferă răspunsuri la următoarele întrebări:

  1. Cum planificăm activitățile din cadrul misiunii de audit și cum elaborăm programul de audit al procesului de creditare corporate?
  2. Care sunt principalele obiective care trebuie acoperite de programul de audit?
  3. Cum stabilim cele mai importante aspecte în auditarea analizei financiare, administrării și monitorizării portofoliului și ale activității de recuperare a creditelor neperformante?
  4. Modul de evaluare a riscurilor reziduale asigură mitigarea acestora prin planul de acțiune?
  5. Cum impactează IFRS 9 procesele din cadrul activității de creditare?
  6. Cum se integrează rezultatul auditului în procesul de management?

LECTOR

Gabriela Andrei, Executive Finance Director al Idea Bank S.A., este absolventă a Universităţii Politehnice București şi a Academiei de Studii Economice Bucureşti şi are o experiență profesională de peste 25 de ani în domeniul financiar-bancar, în audit intern și management financiar-contabil. Anterior funcției de Vicepreședinte Executiv Financiar, a deținut funcția de Director Audit. Gabriela este certificată C.E.C.C.A.R. (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România) și C.A.F.R. (Camera Auditorilor Financiari din România) și formator acreditat la I.B.R.

DURATA ŞI PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CURSULUI

26 mai 2023, orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va desfasura ONLINE, pe platforma Zoom.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANA DE CONTACT:

Georgiana Gojgărea, Training specialist

Telefon: 0748.886.819

e-mail: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro