AUDITUL ACTIVITATII DE CREDITARE CORPORATE

AUDITUL ACTIVITATII DE CREDITARE CORPORATE

 

 online

   

OBIECTIVUL CURSULUI

Participanţii vor parcurge toate etapele unei misiuni de audit al activității de creditare corporate, printr-o abordare practică.

 

GRUPUL ŢINTĂ

Seminarul se adresează atât auditorilor interni, managerilor de risc de credit, analistilor de credit, ofiterilor de control intern cât şi celor interesaţi de o aprofundare a acestui domeniu de activitate.

 

CONŢINUT

Printr-o abordare cazuistică a auditării obiectivelor aferente procesului de creditare corporate, seminarul oferă răspunsuri la următoarele întrebări:

  1. Cum planificăm activitățile din cadrul misiunii de audit și cum elaborăm programul de audit al procesului de creditare corporate?
  2. Care sunt principalele obiective care trebuie acoperite de programul de audit?
  3. Cum stabilim cele mai importante aspecte în auditarea analizei financiare, administrării și monitorizării portofoliului și ale activității de recuperare a creditelor neperformante?
  4. Modul de evaluare a riscurilor reziduale asigură mitigarea acestora prin planul de acțiune?
  5. Cum impactează IFRS 9 procesele din cadrul activității de creditare?
  6. Cum se integrează rezultatul auditului în procesul de management?

 

LECTOR

Gabriela Andrei, Vicepreședinte Executiv Financiar al Idea Bank S.A., este absolventă a Universităţii Politehnice București şi a Academiei de Studii Economice Bucureşti şi are o experiență profesională de peste 25 de ani în domeniul financiar-bancar, în audit intern și management financiar-contabil. Anterior funcției de Vicepreședinte Executiv Financiar, a deținut funcția de Director Audit. Gabriela este certificată C.E.C.C.A.R. (Corpul Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România) și C.A.F.R. (Camera Auditorilor Financiari din România) și formator acreditat la I.B.R.

 

DURATA ŞI PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CURSULUI

15 octombrie 2021, orele 9:00 – 17:00

 

Cursul se va desfasura ONLINE, pe platforma Zoom

Cursanţii vor avea nevoie de un calculator (laptop), dotat cu sistem de operare MINIM WINDOWS 7, placă de sunet integrat şi browserul Chrome. În cazul în care accesul la un calculator nu este posibil, cursanţii pot accesa întâlnirea online şi de pe telefon cu condiţia de a-şi fi descărcat şi instalat înainte aplicaţia. Ideal ar fi totuşi un calculator pentru condiţii optime de vizualizare. 

Invitaţia este generată sub forma unui link, care va fi transmis cursanţilor de către organizator, cu o zi înainte de data de începere a cursului. Cursanţii trebuie să acceseze linkul primit la data şi ora cursului.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

 

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

 

PERSOANA DE CONTACT:

Georgiana Gojgărea, Training specialist                         

Telefon: 0748.886.819

e-mail: georgiana.gojgarea@ibr-rbi.ro


Formular de contact

Nume și prenume*

Institutie

Departament

Telefon*

Adresa de email*

Titlul cursului*

captcha

Scrie textul de mai sus:

Comentarii