Membrii fondatori
și

Evaluarea şi administrarea riscului de siguranţă cibernetică

DESCRIERE:

Cursul vizează aprofundarea riscului de securitate cibernetică în contextul noilor practici şi reglementări, având în vedere interferenţele cu multitudinea faţetelor relevate de riscul operaţional (riscul IT, riscul de externalizare, riscul ICT). Cursul are în vedere inclusiv strategia de securitate cibernetică prin prisma apetitului şi toleranţei la risc, a mecanismelor de diminuare a riscului cibernetic, precum şi a reflectării în Business Continuity Plan. Partea calitativă se va reflecta în structura guvernativă destinată riscului cibernetic.

GRUPUL ŢINTĂ:

specialişti din departamentele: risc, audit, membrii ai executivului şi structurii de conducere  etc.

CONŢINUT:

  1. Conexiunea dintre riscul de securitate cibernetică şi componentele riscului operaţional (riscul IT, riscul de externalizare, riscul ICT)
  2. Definirea strategiei de securitate cibernetică
  3. Evaluarea şi administrarea riscului de securitate cibernetică, calibrarea apetitului şi toleranţei la riscul cibernetic
  4. Rolurile şi responsabilităţile aferente riscului de siguranţă cibernetică
  5. Abordări calitative destinate riscului de siguranţă cibernetică
  6. Aplicaţii şi studii de caz

Lector international

PERIOADA DE DESFĂŞURARE:

TBA 2022, orele 10:00 – 18:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, avem rugămintea să o transmiteţi responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va livra ONLINE, pe platforma ZOOM.

La finalul cursului, participanţii vor primi un certificat de participare, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANĂ DE CONTACT:

Dr. SAVU EMANUELA

Tel. mobil: 0748.886.803,

e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro