Membrii fondatori
și

ADMINISTRATOR DE RISC

DATĂ SUSȚINERE CURS: 3 martie, 2023

Programul de pregătire face parte din categoria celor de specializare/perfecţionare şi a fost realizat în scopul prezentării printr-o abordare aplicată, a noţiunilor şi principiilor de administrare a riscurilor minim necesare în portofoliul profesional al administratorilor de risc în desfăşurarea activităţii.

OBIECTIVE

 • Realizarea documentării asupra caracteristicilor de risc
 • Verificarea respectării standardelor de prudenţă şi supraveghere bancară
 • Monitorizarea încadrării valorice a indicatorilor de prudenţă şi supraveghere bancară
 • Proiectarea de măsuri specifice de politică şi strategie bancară
 • Monitorizarea fenomenului de risc specific
 • Evaluarea riscurilor din mediul extern de lucru
 • Informarea nivelului ierarhic superior (raportări, inclusiv către instituţiile abilitate)

CONŢINUT

  1. Definitii si Sisteme de clasificare a riscului
  2. Sisteme de evaluare si administrare a riscurilor, interferenta dintre riscuri idiosincratice si riscuri sistemice
  3. Cadrul european de reglementare prudentiala a riscurilor si adecvarea capitalului : Regulamentul de Directa Aplicare nr.575/2014, cu modificarile ulterioare, Standarde si ghiduri EBA
  4. Riscuri going-concern versus riscuri gone concern: Directiva de Redresare si Rezolutie bancara si impactul asupra cerintelor de capital – interferenta instrumentelor de capital MREL/TLAC cu cerintele de solvabilitate bancara
  5. Impactul clasificarii NPL si migratia la IFRS 9 asupra capitalului prudential
  6. Impactul Covid-19 asupra sistemului de evaluare, clasificare si management al riscului. Analiza critica a modificarilor intervenite la nivelul cadrului de reglementare
  7. Cadrul de guvernanta corporative a riscurilor.

GRUP ŢINTĂ

Programul este adresat personalului din sistemul financiar-bancar implicat în activitatea de management al riscurilor şi tuturor persoanelor care doresc să-şi dezvolte competenţe noi în domeniul analizei şi administrării riscurilor financiar-bancare.

LECTOR international

DURATA CURSULUI / PERIOADA DE DESFĂŞURARE

Cursul se va desfăşura pe parcursul a 3 zile, în perioada 3 – 10 martie 2023, astfel:

Ziua 1 :  3 martie 2023, în intervalul orar 10.00 – 18.00;

Ziua 2 :  4 martie 2023, în intervalul orar 10.00 – 18.00;

Ziua 3 :  10 martie 2023, în intervalul orar 10.00 – 18.00.

Cursul se va livra ONLINE, pe platforma Zoom

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, avem rugămintea să o transmiteţi responsabilului de curs, pe e-mail.

EVALUARE ŞI EXAMINARE

Materiale de studiu: suportul de curs şi bibliografia recomandată de lector.

La sfârşitul cursului, în ultima zi de curs, se va susţine un test, cu durata de o oră.

Testul va consta în 10 întrebări grilă, cu variante de răspuns multiple, cu unul sau mai multe răspunsuri corecte. Pentru absolvirea cursului este necesar un punctaj de minim 7 puncte din maxim 10 puncte.

La finalizarea cu succes a cursului, participanţilor li se va elibera un Certificat de Absolvire, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB) cu 21 CPDs (credite de dezvoltare profesională continuă).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

CONTACT

Iordache Delia, training specialist,

e-mail: delia.iordache@ibr-rbi.ro; telefon: 0372.394.403

noutăți

16 februarie, 2023

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

16 februarie
- 17 februarie | 2023
22 februarie, 2023

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

22 februarie
- 23 februarie | 2023
22 martie, 2023

PERIOADĂ DESFĂȘURARE CURS:

22 martie
- 23 martie | 2023