Membrii fondatori
și

Implementarea noului cadru de guvernanţă internă. Cerințe noi din partea autorităților de supraveghere

Autoritățile de reglementare depun mult efort pentru a urmări implementarea unor standarde înalte de guvernanță în băncile europene. Cadrul de guvernanță internă în forma sa actuală a fost formalizat de către Autoritatea Bancară Europeană (ABE) în anii 2015-2017, prin emiterea mai multor ghiduri în aplicarea Directivei privind cerințele de capital (CRDIV) și a Regulamentului privind cerințele de capital (CRR), ce reglementează inclusiv cadrul de remunerare, sistemul de control intern, componența, responsabilitățile și adecvarea membrilor organului de conducere, etc.

La data de 2 iulie 2021, ABE a publicat trei noi ghiduri revizuite referitoare la cadrul de guvernanță internă, evaluarea adecvării și politici de remunerare. Ghidurile au fost revizuite ca urmare a modificărilor introduse prin noua Directivă privind cerințele de capital (CRD V) și Directiva privind firmele de investiții (IFD). Noile ghiduri vor fi aplicabile începând cu 31 Decembrie 2021.

La nivel național, marea schimbare s-a produs în decembrie 2020, când a intrat în vigoare Regulamentul BNR nr.11/2020, prin care au fost implementate (printre altele) cerințele ABE privind cadrul de guvernanță internă și remunerare.

Impactul noilor cerințe e semnificativ, instituțiile de credit având la dispoziție doar șase luni pentru a implementa noile cerințe, acestea fiind destul de complexe.

OBIECTIVE

Acest seminar a fost conceput pentru a familiariza participanții cu noile cerințe de reglementare, concentrându-se, printre altele, pe componența, rolurile și responsabilitățile organului de conducere, cadrul de control intern, adecvarea membrilor organului de conducere, cultura de risc și remunerare.

AUDIENŢA

Seminarul se adresează în primul rând specialiștilor bancari implicați în managementul riscurilor, conformitate, resurse umane, audit intern, etc.

CONȚINUT

  1. Cadrul internațional de reglementare, inclusiv cele mai recente actualizări
  2. Regulamentul BNR nr. 5/2013 (actualizat prin Regulamentul BNR 11/2020)
  3. Rolul și responsabilitățile organului de conducere. Comitetele specializate
  4. Cerințe privind adecvarea membrilor organului de conducere
  5. Cadrul de control intern
  6. Cultura privind riscurile
  7. Cadrul de remunerare

LECTORI

Constantin Ichimescu

Constantin Ichimescu este Manager Senior in Departamentul Risc și Reglementare Servicii Financiare. Are peste 15 ani de experiența in managementul riscului, implementări IFRS și Basel III, testări la stres, planificare pentru redresare, etc.

Andrei Jalba

Andrei este Consultant senior în Deloitte, Departamentul Risc și Reglementare Servicii Financiare. Are peste 5 ani de experiență în supravegherea bancară și consultanță în domeniul riscurilor, în special în domeniul guvernanței interne, remunerare și adecvarea membrilor organului de conducere. Înainte de a se alătura Deloitte România, Andrei a lucrat la Banca Națională a Moldovei, în cadrul Departamentului Supraveghere Bancară.

DURATA ŞI PERIOADA DE DESFĂŞURARE A CURSULUI

19 iulie 2022, orele 9:00 – 15:00

Cursul se desfăşoară pe durata a 6 ore (o zi).

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, avem rugămintea să o transmiteţi responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va desfășura ONLINE, pe platforma Microsoft Teams (cursanţii se pot conecta fără a descărca aplicaţia, accesând link-ul primit, din browser).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANA DE CONTACT:

Emilia Frunză, Training Manager

Tel: 0748.886.834 e-mail: emilia.frunza@ibr-rbi.ro