Membrii fondatori
și

Noul cadru de reglementare CRR 3: provocări şi elemente de actualitate

DESCRIERE:

Seminarul vizează trecerea în revistă a elementelor de noutate aduse de noul cadru CRR 3 în domeniul calculării cerinţelor de capital şi în domeniul evaluării şi administrării riscurilor ESG. Vor fi prezentate o serie de aplicaţii şi studii de caz destinate reflectării conexiunilor dintre indicatorii prudenţiali aferenţi elementelor de noutate şi cadrul de bază prudenţial (impact asupra solvabilităţii, efectului de levier).

GRUPUL ŢINTĂ: specialiști din direcțiile: Risc, Raportări, Financiar-Contabilitate, Audit, analiști, administratori de risc, auditori, etc.

CONŢINUT:

Temele principale abordate în cadrul seminarului includ:

  • Prezentarea contextului de elaborare CRR 3: obiective, fundamente, acţiuni vizate
  • Evaluarea şi administrarea cadrului de riscuri ESG
  • Aspecte specifice Output Floors: mecanisme de calcul, impact asupra indicatorului de solvabilitatea
  • Analiza de impact a elementelor de noutate asupra cadrului de evaluare şi administrare a riscurilor
  • Aplicatii, studii de caz

LECTOR INTERNAŢIONAL

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

28 aprilie 2023, orele 9:00 – 17:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, avem rugămintea să o transmiteţi responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va desfășura ONLINE, pe platforma ZOOM.

La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

PERSOANĂ DE CONTACT:

Dr. SAVU EMANUELA

Institutul Bancar Român, str. Negru Vodă nr. 3 Bucureşti sector 3

Tel. mobil: 0748.886.803, e-mail: emanuela.savu@ibr-rbi.ro