Membrii fondatori
și

Protecţia datelor cu caracter personal în domeniul resurselor umane

DATĂ SUSȚINERE CURS: 23 noiembrie, 2022

OBIECTIV

Cursul are ca principal obiectiv obţinerea de cunoştinţe privind protecţia datelor, atât pentru profesionişti care îşi desfăşoară activitatea în cadrul departamentelor de resurse umane, pentru experţii sau consultanţii de resurse umane, cât şi cei din aria protecţiei datelor care acordă consultanţă pe teme de resurse umane, în conformitate cu Regulamentul General privind protecţia datelor nr. 2016/679 (GDPR) sau legislaţia conexă.

Cursul include secţiuni care au în vedere procesele specifice domeniului de resurse umane, începând de la procesele de recrutare, angajarea firmelor specializate de recrutare, angajarea personalului şi stabilirea compensaţiilor şi beneficiilor, delegarea şi detaşarea, accesul furnizorilor la datele salariaţilor, atribuirea echipamentelor de IT şi stocarea datelor, utilizarea echipamentelor proprii, telemuncă, monitorizarea electronica a salariatilor, dialogul social, managementul cererilor inregistrate de la salariati, cartografierea operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal ale salariaţilor, incidentele de securitate a datelor, procesele de pregătire profesională sau de necorespundere profesională, procesele de cercetare disciplinare. Cursul conţine exemple practice şi studii de caz variate, fiind posibilă analiza cazurilor exemplificate şi de cursanţii participanţi, urmărindu-se îndeosebi o interactivitate crescută din partea acestora.

GRUP ŢINTĂ

Specialiştii în resurse umane care gestionează procese ce implică operaţiuni de prelucrare a datelor cu caracter personal, consilieri juridici, responsabili cu protecţia datelor sau alţi specialişti implicaţi în procese cu relevanţă pentru tema prelucrării datelor cu caracter personal ale salariaţilor (cum ar fi: specialiştii IT care dezvoltă programe IT sau experţi de securitatea informaţiei care sunt implicaţi în proiecte de monitorizare electronică).

CONŢINUT

  • Modul 1. Dispoziţiile legale prevăzute de Regulamentul General privind protecţia datelor – GDPR şi noţiunile relevante întâlnite în activitatea de resurse umane.
  • Modul 2. Rolul specialiştilor de resurse umane în legătură cu protecţia datelor cu caracter personal
  • Modul 3. Operaţiunile de prelucrare a datelor din domeniul resurselor umane, temeiul juridic şi participanţii la activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal ale salariaţilor (teorie şi speţe).
  • Modul 4. Drepturile salariaţilor în calitate de persoane vizate în contextul GDPR şi managementul cererilor realizate de acestia în baza GDPR (teorie şi speţe).
  • Modul 5. Monitorizarea electronica a salariatilor (teorie şi speţe).
  • Modul 6. Cartografierea operatiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal ale salariatilor (elemente de cartografiere şi exemple practice).
  • Modul 7. Incidente de securitate privind datele cu caracter personal ale salariaţilor şi planul de răspuns la aceste incidente (teorie şi speţe).

LECTOR

Av. dr. Maria Maxim este Director de Conformitate la filiala locală a uneia dintre cele mai importante firme de FMCG din Europa. Anterior, a fost Partener Coordonator Practică Protecţia Datelor cu Caracter Personal la Wolf Theiss – Leading Lawyers in CEE şi Senior Manager în Departamentul de Investigare a Fraudelor și de Soluționare a Disputelor în România din cadrul EY Romania. A lucrat în industria de telecomunicații în mai multe posturi de conducere executivă, în domeniul protecției datelor, juridic, precum și conformitate. A deținut funcția de director executiv de conformitate și director executiv de protecția datelor, făcând parte dintr-o echipă internațională. Maria are o vastă experiență în domeniile juridic, conformitate, anti-trust și protecția datelor. Ea  este, de asemenea, avocat membru al Baroului București. Este certificată de Frankfurt School of Management ca şi investigator de fraudă și deține Certificatul internațional avansat în Conformitate și Criminalitate Financiară, acordat de International Compliance Association (UK). A desfășurat numeroase proiecte internaționale în materie de conformitate, anti-trust, de protecția datelor, dreptul muncii, achiziții, dispute, litigii și investigații. Din noiembrie 2020, Maria este Doctor în Drept la Universitatea Bucureşti, cu teza “Răspunderea contractuală în domeniul protecţiei datelor în contextul noului Regulament General privind protecţia datelor”.

DURATA CURSULUI

Cursul se desfășoară pe durata a 7 ore.

PERIOADA DE DESFĂŞURARE

23 – 24 noiembrie 2022, orele 18:00 – 22:00

Înscrierea la curs se face prin completarea fişei de înscriere. O puteţi descărca de aici şi, după ce o completaţi, o puteţi transmite responsabilului de curs, pe e-mail.

Cursul se va livra ONLINE, pe platforma ZOOM.

La finalul cursului, participanților li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 7 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).

Pentru tariful cursului şi alte detalii vă rugăm să ne contactaţi telefonic sau prin e-mail.

Persoană de contact:

Sanda Voinescu, Training Manager

Telefon: 0748 886 820

e-mail: sanda.voinescu@ibr-rbi.ro